Oferty z górnej półki

AKTUALNOŚCI

POLECAMY / Komentarze i opinie

POLECAMY / Sprzęt

POLECAMY / Wydarzenia

POLECAMY / Kalendarium


 W 2018 r. MNIEJ wypadków w magazynie


Jak pokazują dane GUS z raportu „Wypadki przy pracy w 2018 r.", w ubiegłym roku poszkodowanych w nieszczęśliwych wydarzeniach w pracy było 84 304 osób. Pozytywną informacją płynącą z raportu jest fakt, że jest to o 4,6% mniej niż rok wcześniej. W szeroko pojętej logistyce (w raporcie kategoria „Transport i gospodarka magazynowa”) można wyodrębnić 6 685 poszkodowanych pracowników. Liczba wypadków systematycznie maleje, ponieważ to o 264 przypadki mniej niż w 2017 roku.

Najczęstsze przyczyny wypadków

  • Niewłaściwy stan czynnika materialnego (8,5%)
  • Niewłaściwa organizacja pracy (4,1%)
  • Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy (5,4%)
  • Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym (7,2%)
  • Nieużywanie sprzętu ochronnego (1,6%)
  • Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika (6,7%)
  • Niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika (1,4%
  • Nieprawidłowe zachowanie się pracownika (60,6%)
  • Inna przyczyna (4,3%)

Przyczyny wypadku są to wszelkie braki i nieprawidłowości, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniły się do zaistnienia wypadku, związane z czynnikami materialnymi (technicznymi), z organizacją pracy i stanowiskiem pracy oraz z pracownikiem.

Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 10-2019EMIL - 10-2019EMIL - 09-2019EMIL - 09-2019EMIL - 08-2019EMIL - 08-2019EMIL - 07-2019EMIL - 07-2019Zobacz więcej publikacji