Wdrożenia

PARTNERZY E-COMMERCE

Oferty | Regały magazynowe | grawitacyjne

7 pozycji | strona 1 z 1
Regały paletowe przepływowe Pallet Flow DEXION
Regały paletowe przepływowe Pallet Flow mają wskaźnik przepływu i szybki dostęp do palet: dzięki wykorzystaniu jedynie dwu korytarzy roboczych, system ten wymaga do 60% mniej miejsca niż tradycyjne regały magazynowe.
Regały przepływowe STOW
Regały przepływowe Stow zapewniają efektywne i zwarte przechowywanie towaru na paletach. Towar wkładany jest od strony załadunkowej i przemieszcza się w dół dzięki sile grawitacji. Od strony rozładunkowej palety mogą być usunięte. W tym systemie palety przechowywane są zgodnie z zasada pierwszy wszedł, pierwszy wyszedł (FIFO).
System regałów Dexion Palletflo
System regałów Palletflo daje gwarancję zachowania zasady FIFO (Pierwsze weszło pierwsze wyszło). W sytuacji, gdy te zasadę trzeba bezwzględnie przestrzegać, system ten jest najlepszym rozwiązaniem. System zwiększa bezpieczeństwo, gdyż odseparowuje strefą załadowczą od wyładowczej, łatwa jest również kontrola stanów magazynowych.
Regały Paletowe Push-back DEXION
Regały Paletowe Push-back są szczególnie korzystne do składowania dużych ilości takich samych produktów: zapewniają mniej operacji, krótsze drogi transportowe i zwiększenie pojemności składowania do 75%.
Regały paletowe przepływowe PROMAG S.A.
Regały paletowe przepływowe, oparte na koncepcji FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło) stanowią idealne rozwiązanie w przypadku składowania towarów szybko psujących się, szczególnie w magazynach o dużej rotacji zapasów.
Regały paletowe przepływowe typu PUSH-BACK
Regały paletowe przepływowe typu PUSH-BACK, oparte na koncepcji LIFO (ostatnie weszło, pierwsze wyszło) to uproszczona wersja regałów paletowych przepływowych. Obsługa regału odbywa się tylko z jednej strony.
Regały paletowe przepływowe typu CART PUSH-BACK
Przemieszczanie towarów odbywa się na specjalnych przesuwanych wózkach po pochylonych szynach umieszczonych w regale.
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 09-2019EMIL - 09-2019EMIL - 08-2019EMIL - 08-2019EMIL - 07-2019EMIL - 07-2019EMIL - 06-2019EMIL - 06-2019Zobacz więcej publikacji