badania i rozwójdoradztwo, konsultinginternet, e-commercekadra zarządzającalogistyka, dystrybucjaserwis, technika, montażtransport, spedycja

Oferty pracy | Logistyka / Dystrybucja

Województwo:
330 pozycji | strona 1 z 14
Logistyk
UNIBEP S.A. | kujawsko-pomorskie
Twój zakres obowiązków: Planowanie i koordynacja dostaw materiałów budowlanych na plac budowy, w tym zapewnienie terminowej dostawy i odpowiedniej jakości materiałów, Przygotowywanie harmonogramów dostaw, monitorowanie realizacji dostaw oraz rozwiązywanie problemów związanych z opóźnieniami lub niedostarczeniem towarów, Zarządzanie magazynem na placu budowy, w tym kontrolowanie stanów magazynowych, dbanie o porządek i bezpieczeństwo oraz prowadzenie dokumentacji, Koordynacja transportu pracowników na plac budowy oraz zapewnienie transportu dla niezbędnych narzędzi i maszyn, Współpraca z kierownictwem budowy w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania materiałów oraz planowanie zapotrzebowania na kolejne dostawy, Przygotowywanie raportów i analiz dotyczących logistyki na placu budowy oraz wdrażanie działań mających na celu poprawę efektywności działania, Zarządzanie dokumentacją transportową i magazynową, w tym sporządzanie zamówień, faktur i listów przewozowych, Współpraca z zewnętrznymi dostawcami, transportowcami i przedstawicielami producentów w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i ilości dostarczonych materiałów, Utrzymywanie kontaktu i współpraca  z innymi działami firmy w celu zapewnienia zgodności działań logistycznych z ogólną strategią firmy, Zapewnienie przestrzegania standardów bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy oraz w magazynie...
330 pozycji | strona 1 z 14
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji

Bezpieczny Magazyn - miesięcznik o bezpiecznym magazynie

Zobacz więcej publikacji