badania i rozwójdoradztwo, konsultinginternet, e-commercekadra zarządzającalogistyka, dystrybucjaserwis, technika, montażtransport, spedycja

Oferty pracy | Transport / Spedycja

Województwo:
792 pozycji | strona 1 z 32
Magazynier
Auto Fus Group | podlaskie
Specjalista ds. Gospodarki Magazynowej
BIOAGRA S.A | opolskie
ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Zapewnienie bieżącego funkcjonowania zakładu (na danej zmianie) pod względem logistycznym w celu osiągnięcia płynnego i efektywnego procesu produkcji, Zapewnienie optymalnych przepływów materiałowych w obrębie oraz na zewnątrz zakładu, Prowadzenie wymaganej dokumentacji magazynowej i spedycyjnej, Wystawianie kompletu dokumentacji przewozowej - w tym listów przewozowych na transport drogowy i kolejowy - związanej z wysyłką alkoholu etylowego i DDGS zgodnie w przepisami dotyczącym transportu towarów w tym materiałów niebezpiecznych, Wystawianie i rejestracja dokumentów e- ADT na wysyłkę alkoholu etylowego, Prowadzenie księgi (kart) zabezpieczeń akcyzowych na transport alkoholu etylowego – blokowanie i odblokowywanie (na podstawie zwróconych od odbiorców e-ADT) kwot zabezpieczenia akcyzowego, Prowadzenie księgi (kart) zabezpieczeń akcyzowych na transport alkoholu etylowego – blokowanie i odblokowywanie (na podstawie zwróconych od odbiorców ADT) kwot zabezpieczenia akcyzowego, Przyjmowanie i kompletacja dokumentów przewozowych związanych z przyjmowaniem zbóż, Opisywanie faktur transportowych, Koordynowanie dostaw z firmami transportowymi zgodnie z otrzymanym harmonogramem, Dyspozycja i zarządzanie kolejką wjazdów i wyjazdów samochodów z dostawami zboża oraz  podstawiających się pod załadunek alkoholu etylowego i DDGS, Przestrzeganie otrzymanych awizacji transportowych i ustalonego harmonogramu dostaw, Odpowiedzialność za terminowość dostaw surowców i odbiorów produktów, Obsługa stanowiska pracy przy komputerze oraz utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy, Zastępowanie Magazyniera-Fakturzysty w ramach uzgodnionych i przekazanych obowiązków...
792 pozycji | strona 1 z 32
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 08-2018EMIL - 08-2018EMIL - 07-2018EMIL - 07-2018EMIL - 06-2018EMIL - 06-2018EMIL - 05-2018EMIL - 05-2018Zobacz więcej publikacji