Polecamy

Integracja euroazjatyckiego szklaku

UTLC ERA
17 grudnia 2021
Integracja euroazjatyckiego szklaku
Fot. UTLC ERA
UTLC_multimodal
W 2021 roku wzrost aktywności gospodarczej spowodował równoległy wzrost zapotrzebowania na usługi logistyczne. W szczególności obserwuje się tendencję szybkiego wzrostu przewozów kolejowych pomiędzy Europą a Chinami. Do końca 2021 roku wielkość kolejowych przewozów kontenerowych pomiędzy tymi dwoma największymi gospodarkami świata zbliży się do miliona standardowych kontenerów (TEU).
 
Według Alexeya Groma, dyrektora generalnego United Transport and Logistics Company - Eurasian Rail Alliance JSC (UTLC ERA), największego przewoźnika na Nowym Jedwabnym Szlaku, wzrost ilości przewożonych towarów w dużej mierze wynikał ze stabilnej pozycji transportu kolejowego w okresie kryzysu: "Jedną z głównych przewag konkurencyjnych kolei w porównaniu z innymi rodzajami transportu jest zdolność do zachowania stabilności nawet w trudnych czasach. W czasie pandemii najlepsze cechy konkurencyjne transportu kolejowego przejawiały się szczególnie wyraźnie, są to m. in. niezawodność, regularność, przyjazność dla środowiska, szybkość dostaw, stabilność cen".
 
Wyznacznik dla korytarzy transportowych
W 2021 roku UTLC ERA, spółka joint venture kolei Rosji, Białorusi i Kazachstanu, będzie wykonywać ponad 80% wszystkich przewozów kolejowych szerokotorowych na Nowym Jedwabnym Szlaku. Do połowy listopada 2021 roku liczba ta wynosiła 573 tys. TEU przewiezionych z Europy do Chin i odwrotnie. Na koniec roku planowane jest 675 tys. TEU. W 2020 roku wynik ten wynosił 547 tys. TEU.
 
"Od dawna pracujemy nad rozwojem i dziś jesteśmy punktem odniesienia dla innych. Dużo podmiotów wykorzystuje technologie, które zaczęliśmy stosować w odniesieniu do długości i obłożenia pociągów, podwójnych operacji towarowych na infrastrukturze granicznej, co może znacznie skrócić czas transportu lub w odniesieniu do rozwoju dodatkowych kierunków dywersyfikacji przepływów ładunków i zapewnienia wystarczającego marginesu bezpieczeństwa dla wzrostu wielkości ruchu" – powiedział Alexey Grom.
 
Łączna wartość wszystkich towarów przewiezionych przez UTLC ERA w 2020 r. przekroczyła 31,5 mld USD. W 2021 roku, według wstępnych szacunków, wyniesie ona prawie 45 mld USD, czyli 5 proc. wartości wymiany handlowej między Europą a Chinami. Głównymi towarami transportowanymi ze Wschodu na Zachód są elektronika, produkty inżynieryjne i części zamienne do samochodów. Obecnie coraz więcej tworzyw sztucznych, drewna, tekstyliów, optyki, wyrobów gumowych, a także dóbr luksusowych uzupełnia tę listę.
Możliwy jest dodatkowy wzrost o 20%
 
Choć obecnie rosnący ruch kolejowy między Europą a Chinami stanowi nieco ponad 3 procent całego ruchu towarowego na tej trasie, będzie on w coraz większym stopniu uzupełniał dostawy drogą morską. Ogólnie, obrót kontenerów między Europą a Azją szacuje się na około 24 mln TEU.
 
Dzisiaj stało się oczywiste, że należy skupić wysiłki nie tylko na zwiększeniu prędkości pociągów, ale również na poszerzeniu wąskich gardeł na przejściach granicznych. Ważna jest także dywersyfikacja przepływów towarowych. "Nie chciałbym nadszarpnąć zaufania firm, które wysyłają towary koleją, dlatego chciałbym podkreślić znaczenie skoordynowanej pracy wszystkich uczestników ruchu. Zarówno na torach 1520 mm, jak i na sąsiednich odcinkach 1435 mm. Mamy dziś duże obciążenia zdolności przewozowych. Musimy stale ulepszać proces transportowy i zwiększać konkurencyjność trasy kolejowej. Gdybyśmy dzisiaj posiadali wszystkie niezbędne zdolności przepustowe na granicy europejskiej i chińsko-kazachskiej, to łączna ilość przewożonych kontenerów mogłaby być o 20% większa" - zaznaczył Alexey Grom podczas spotkania prasowego z europejskimi mediami.
Więcej ruchu przez Kaliningrad
 
UTLC ERA rozwija kierunek kaliningradzki od 2018 roku, począwszy od zorganizowania pierwszego przejazdu pociągu kontenerowego na tym kierunku, aż po jego znaczący wzrost obecnie. Do regionu napłynął znaczny strumień towarów, co wpłynęło na rozwój infrastrukturalny.
 
1 października odbyło się uroczyste otwarcie nowego centrum transportowo-logistycznego "Wschód-Zachód" w mieście Czerniachowsk w obwodzie kaliningradzkim. Nowy terminal kolejowy zwiększy szacowaną przepustowość stacji do 450 tys. TEU rocznie.
Obwód Kaliningradzki położony jest w centrum Europy i posiada dogodne połączenie transportowe z koleją o wysokim poziomie zaawansowania, autostradą i jednostkami morskimi. Wszystkie usługi transportowe w regionie mają duży potencjał wzrostu ze względu na możliwość wykorzystania zarówno infrastruktury lądowych punktów granicznych, jak i komunikacji multimodalnej poprzez porty. Korytarz tranzytowy przebiegający przez Kaliningrad zapewnia dostęp do wielu krajów europejskich: Europy Północnej, Skandynawii, Wielkiej Brytanii, krajów Europy Południowo-Wschodniej - Węgier, Czech, Słowacji itp. UTLC ERA wysyłała już kontenery do USA korytarzem kaliningradzkim z wykorzystaniem ruchu multimodalnego.
 
"Obwód Kaliningradzki stał się konkurencyjny dla klientów z Europy, Azji Południowej i Chin pod względem cen, technologii i czasu tranzytu. W tym roku, zgodnie z naszymi prognozami, wielkość przewozów UTLC ERA w tym kierunku może przekroczyć 120 tys. TEU" - wyjaśnił Alexey Grom.
 
8 grudnia zostało podpisane Memorandum o współpracy w zakresie organizacji przewozów kontenerowych na trasie Chiny-Europa-Chiny pomiędzy UTLC ERA, Koleją Kaliningradzką i portami morskimi Obwodu Kaliningradzkiego. Porozumienie przewiduje gwarantowane przyjęcie zgłoszonych pociągów kontenerowych i terminową realizację wszystkich operacji ładunkowych, przy założeniu dodatkowego przepływu przez region w wysokości co najmniej 190 tys. TEU w ciągu 2022 roku.
 
Poprawa infrastruktury wpłynęła również na przepustowość terminali na granicy chińsko-kazachskiej: na początku czerwca otwarto tu nowy terminal przeładunkowy Dostyk TransTerminal (DTT) o docelowej przepustowości 700 tys. TEU.
 
Integracja na szlaku euroazjatyckim
Potrzeba zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w dziedzinie transportu kolejowego została ugruntowana podczas posiedzenia Euroazjatyckiej Rady Międzyrządowej. 20 sierpnia została podpisana deklaracja dotycząca wsparcia działań zrównoważonego rozwoju firm z euroazjatyckich szlaków tranzytowych i transportu kolejowego pomiędzy państwami członkowskimi Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU). W ramach porozumienia UTLC ERA działa jako firma prowadząca projekty pilotażowe przy tworzeniu ekosystemu cyfrowych korytarzy transportowych EAEU i praktycznej implementacji ujednoliconej procedury EAEU dla tranzytu towarów. Planowane są projekty pilotażowe z udziałem UTLC ERA w zakresie wprowadzania rozwiązań cyfrowych, jak również testowania efektywnych innowacji i technologii IT.
 
W listopadzie UTLC ERA wdrożyła testową wysyłkę pustych platform montażowych z wykorzystaniem tylko cyfrowego zunifikowanego listu przewozowego. Pociąg przejechał trasę Brześć - Dostyk / Ałtynkol. Ten pilotażowy projekt był pierwszym krokiem w kierunku przejścia na elektroniczny format tranzytowego listu przewozowego dla transportu towarów zarówno przez terytoria państw członkowskich EAEU, jak i w dłuższej perspektywie na całej trasie Chiny - Europa - Chiny.
 
Mówiąc o możliwych punktach wzrostu usług transportowych na kierunku euroazjatyckim, zespół UTLC ERA zwrócił uwagę na możliwość wykorzystania kolei do szybkiego zwrotu pustych kontenerów. Firma oferuje specjalne stawki za zwrot pustych kontenerów, co może być traktowane jako rodzaj inwestycji w przyszły wzrost wolumenu przewozów ze Wschodu na Zachód. Kolejnym punktem wzrostu może być również transport produktów spożywczych z krajów europejskich. Projekt transportu towarów objętych sankcjami przez terytorium Federacji Rosyjskiej z wykorzystaniem elektronicznych plomb nawigacyjnych został uruchomiony w marcu 2020 roku.
 
Zdaniem Alexeya Groma, tendencja do ciągłego rozwoju i zwiększania przepustowości, wdrażania rozwiązań cyfrowych jest obserwowana jednocześnie w europejskiej przestrzeni kolejowej i w obszarze szerokotorowym 1520. "Jeśli na jednym odcinku uzyskuje się dużą prędkość, ale jednocześnie występują trudności na odcinku połączonej infrastruktury, to wszystkie wysiłki idą na marne. Integracja kluczowych graczy na rynku kontenerów kolejowych jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Integracja infrastruktur, technologii i fachowej wiedzy. Staje się to kluczowym czynnikiem sukcesu dla euroazjatyckiego systemu transportowego. Dobre wyniki osiągnięte w ostatnich latach oraz stały popyt na usługi stanowią solidną podstawę do dalszego wzrostu i rozwoju partnerstwa. Partnerstwa opartego na wzajemnie korzystnej współpracy, profesjonalizmie i wspólnym pragnieniu, aby nasza branża była jeszcze bardziej konkurencyjna, a nasz euroazjatycki kontynent odnosił jeszcze większe sukcesy. "
 

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji

Bezpieczny Magazyn - miesięcznik o bezpiecznym magazynie

Zobacz więcej publikacji