badania i rozwójdoradztwo, konsultinginternet, e-commercekadra zarządzającalogistyka, dystrybucjaserwis, technika, montażtransport, spedycja

Oferty pracy | Kadra zarządzająca

Województwo:
64 pozycji | strona 1 z 3
Główny specjalista ds. zakupów (Category Manager)
NES Global Talent | mazowieckie
  Zakres obowiązków:   Do zadań osoby na powyższym stanowisku należeć będzie kierowanie Wydziałem w zakresie m.in.: Opracowanie i wdrażanie strategii zakupowej w ramach przydzielonych kategorii, ; Planowanie i analizowanie asortymentu danej kategorii, ; Odpowiedzialność za przydzieloną kategorię i jej raportowanie do Przełożonego, ; Określanie i optymalizacja specyfikacji materiałów i usług w przypisanych kategoriach, ; Nadzór nad jakością i terminowością dostaw, ; Planowanie zakupów, ; Analiza stanów magazynowych, kontrola i optymalizacja ich poziomu, ; Ustalanie kalendarza dostaw, realizacja planów dostaw i ich raportowanie, ; Analiza odchyleń dostaw niezrealizowanych w stosunku do zamówień, ; Nawiązanie i rozwijanie dobrych relacji z szeroką siatką interesariuszy wewnętrznych, ; Współpraca przy analizie rynku dostawców, trendów cenowych, poszukiwanie możliwości optymalizacji kosztów zakupów, ; Poszukiwanie nowych źródeł zaopatrzenia na rynku krajowym i zagranicznym, ; Przygotowywanie i rozsyłanie zapytań oraz dokumentacji postępowań, porównywanie otrzymywanych ofert, ich szczegółowa analiza oraz przedstawianie rekomendacji wyboru dostawcy, ; Negocjowanie umów i warunków współpracy z Dostawcami, ; Zarządzanie relacjami z dostawcami, ich ocena, dobór i rozwój portfolio dostawców dla potrzeb procesów zakupowych oraz wdrażanie usprawnień, ; Określanie założeń handlowych, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zakupowych, ; Przygotowywanie zamówień i ich realizacja po zatwierdzeniu przez upoważnione osoby, ; Prowadzenie procesów zakupowych zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa, ; Obsługa procesu zakupu w systemach informatycznych stosowanych w spółce, ; Proponowanie nowych rozwiązań, narzędzi i praktyk zakupowych, ; Ścisła współpraca z Zespołem Projektowym, ; Tworzenie repozytorium wiedzy w zakresie kupowanej aparatury...
64 pozycji | strona 1 z 3
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 11-2018EMIL - 11-2018EMIL - 10-2018EMIL - 10-2018EMIL - 09-2018EMIL - 09-2018EMIL - 08-2018EMIL - 08-2018Zobacz więcej publikacji