Polecamy

PRSES Day 2021

Andrzej Szymkiewicz
8 listopada 2021
PRSES Day 2021
Fot. Log4.pl
PRSES Day 2021
Zakończyło się II spotkanie PRSES DAY. Wzięło w nim udział blisko czterdzieści osób. PRSES DAY to projekt edukacyjno-szkoleniowy, którego celem jest promowanie wiedzy o stanowisku PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety) i upowszechnianie nowych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo i efektywność systemów składowania. Bezpieczeństwo stanowi ogniskową działań PRSES w magazynie, PRSES też jest gwarantem użytkowania regałów magazynowych zgodnie z normą PN-EN: 15635 i przepisami prawa.
 
Na PRSES DAY 2021 osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemów składowania poznały innowacyjne rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo pracy w magazynie. Podnoszenie świadomości wszystkich grup pracowniczych zaangażowanych w procesy pracy gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej jest bowiem zasadniczym celem spotkania. W programie konferencji znalazły się zagadnienia dotyczące obszarów istotnie oddziałujących na jakość bezpieczeństwa systemów składowania.
 
PRELEGENCI 

Zbyszko Piotr Krojenka, ekspert ds. certyfikacji logistyków Europejskiego Towarzystwa Logistycznego w Polsce na poziomach Junior, Senior i Master, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa w magazynie.
Zbyszko Krojenka
Zbyszko Krojenka
Zbyszko Krojenka omówił zakres podmiotowy odpowiedzialności za bezpieczeństwo w magazynach: w jakim stopniu PRSES odpowiada za szkody wywołane zawaleniem się regałów magazynowych, co chroni PRSES przed odpowiedzialnością w takiej sytuacji i jaka odpowiedzialność spoczywa na kierowniku i zarządzającym magazynem po wyznaczeniu PRSES. W swoim wystąpieniu odwołał się do zapisów konstytucyjnych nadających działaniom PRSES znaczący wymiar, wskazał też najważniejszy akt prawny regulujący działania PRSES, czyli Kodeks Pracy, który w wielu wypadkach wprost określa rolę, zadania i odpowiedzialność uczestników procesów pracy w magazynie.
 
Tomasz Chojnacki, przewodniczący Komitetu Technicznego ds. Szkoleń Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, doradca logistyczny specjalizujący się w projektowaniu i audytowaniu obiektów magazynowych.
Tomasz Chojnacki
Tomasz Chojnacki
Tomasz Chojnacki ocenił działania PRSES, spróbował też dać odpowiedź na pytanie, czy PRSES to osoba, funkcja czy może już specjalizacja. Przedstawił kalkulację funkcjonowania PRSES w magazynie, oszacował kompetencje. Uczestnicy spotkania otrzymali: tabele określające rodzaje wypadków i straty w magazynie, tabele określające założenia czasowe dla wypadku/katastrofy, które wpływają na wielkość strat (m.in. czas potrzebny na usunięcie zniszczeń, czas zablokowania magazynu, czas, w którym kontrahenci są nieobsługiwani, okresy przymusowych urlopów magazynierów), tabele pozwalające oszacować wielkości finansowe dla poszczególnych parametrów – to wyjątkowy, autorski dokument niedostępny publicznie.
Dyskusja o filmie
Dyskusja o filmie

W firmie MGL powstał film obrazujący badanie zachowania się regałów magazynowych z uszkodzonym słupem. O bezpieczeństwie systemów składowania w kontekście tego filmu rozmawiali autor Wojciech Dębski, Zbyszko Krojenka i Tomasz Chojnacki. Obraz ten pozwolił zrozumieć podstawową prawdę, że nie należy lekceważyć nie tylko uszkodzeń słupa w systemie regałowym, ale ogólnie żadnych uszkodzeń, które zostały stwierdzone podczas oględzin regałów magazynowych, nawet tych określonych mianem „zielonych”. Pokazano, jak stosunkowo niewielkie uszkodzenie makiety regału magazynowego może doprowadzić nawet do zawalenia się konstrukcji.
 
Grzegorz Zwoliński, Mateusz Sikora z firmy AG Consult, która tworzy programy i aplikacje do zarządzania przepływem towarów w magazynie
Grzegorz Zwoliński, Mateuz Sikora
Grzegorz Zwoliński, Mateuz Sikora

Zwoliński i Sikora omówili zalety aplikacji do przeglądów regałów magazynowych PRSES INSPECT. Aplikację przekazano uczestnikom PRSES DAY na dwa miesiące – w listopadzie i grudniu 2021 dzięki kodom aktywacyjnym będą mogli swobodnie korzystać z PRSES INSPECT. Aplikacja ma bardzo przyjazny system działający na rozwiązaniach androidowych, jest intuicyjna i otwarta na zmiany.

Krzysztof Pigla, specjalista ds. produktu STILL Polska, prowadzący zajęcia Akademii Bezpieczeństwa STILL, ekspert i moderator cyklicznych webinarów STILL Polska.
Krzysztof Pigla
Krzysztof Pigla
Krzysztof Pigla przedstawił zależności między systemami zarządzania flotą a bezpieczeństwem pracy operatorów wózków widłowych w magazynie. System wśród wielu funkcjonalności ma m.in. funkcję wykrywania kolizji, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo pracy. Uszkodzony wózek automatycznie zostaje wyłączony ze standardowej eksploatacji, co oznacza brak ryzyka pracy uszkodzonym sprzętem. Operator nie ma możliwości zatajenia wypadku: automatyczny komunikat systemowy informuje kierownika floty  o zdarzeniu. Odblokować wózek i przywrócić mu pełną funkcjonalność może jedynie kierownik floty po wcześniejszej weryfikacji skali zdarzenia i ewentualnych uszkodzeń. Dzięki funkcji logowania do wózka sprawca zdarzenia nie jest anonimowy. Świadomość wykrycia sprawcy wypadku wśród operatorów poprawia płynność i bezpieczeństwo pracy w magazynie.
 
Dr inż. Sławomir Halusiak, Politechnika Łódzka, adiunkt dydaktyczny na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej w Instytucie Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn.
dr inż Sławomir Halusiak
dr inż Sławomir Halusiak
Sławomir Halusiak przedstawił analizę wypadków z udziałem wózków widłowych w ciągu ostatnich kilku lat, zestawiając to z czasem pandemii. W konkluzji stwierdził, że wzrosła liczba wypadków związanych z najechaniem na osobę podczas manewru cofania. Zmniejsza się liczba wypadków związanych z utratą stateczności na zakręcie, chociaż są one nadal bardzo ciężkie. Więcej jest wypadków wywołanych utratą stateczności z innych powodów niż szybka i gwałtowna jazda na zakręcie. Pojawiają się sytuacje, w których operator czy kierowca nie zabezpieczyli pojazdu (brak hamowania) i doszło do niekontrolowanego przemieszczenia się pojazdu. Pojawiają się niebezpieczne sytuacje związane z nieprecyzyjną i nieumiejętną pracą operatora (uraz przy wsiadaniu, wysiadaniu, niekontrolowane uruchomienie mechanizmu).
 
Mariusz Kołodziejczak, członek grupy roboczej WG1 komitetu technicznego TC344 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, przewodniczący Komitetu Technicznego Regałów w Polskim Stowarzyszeniu Techniki Magazynowej, współautor zmian w normie PN-EN 15512.
Mariusz Kołodziejczak
Mariusz Kołodziejczak
Mariusz Kołodziejczak mówił o jakości posadzki, kóra ma wpływ na bezpieczeństwo systemu regałowego. Jakość należy uwzględniać już na etapie projektowania, biorąc pod uwagę system składowania i towary, które będą na regałach. Wymagania dotyczące posadzki to nośność, sztywność i tolerancja wykonania. Jeżeli te trzy cechy posadzki są uwzględnione, to można przyjąć, że posadzka spełnia wymagania. Użytkowe uszkodzenia posadzki w magazynie występują najczęściej wskutek źle zaprojektowanej i wykonanej nawierzchni i nieuwzględniania systemu regałowego. Dlatego współpraca podmiotów odpowiedzialnych we wczesnym etapie inwestycyjnym zapobiega przykrym zdarzeniom podczas użytkowania.
 
Wojciech Dębski, wieloletni projektant systemów składowania, członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej.
Wojciech Dębski
Wojciech Dębski

Wojciech Dębski omówił metody wyznaczania nośności i znaczenie dobrze zrobionej posadzki w magazynie. Przytoczył kilka metod pomiarowych stosowanych przy obliczaniu nośności posadzki w odniesieniu do obciążenia punktowego pod słupem regału magazynowego. Najbardziej popularne wśród projektantów posadzek pola nacisku dla obciążeń punktowych to 150 x 150 mm, a regały stoją latami, mając niewłaściwe stopy i nic złego się nie dziele. Wynika to z dużej rezerwy bezpieczeństwa stosowanej przez projektantów posadzek przemysłowych. Rezerwy te zapewniają nam bezpieczeństwo w układzie posadzka–regał magazynowy.
 
Wywołany poza programem temat dylatacji w magazynie omówił Daniel Kaczmarek z firmy Nowak Obróbka Betonu. Podkreślił znaczenie płaskości posadzki w magazynie,  gdzie użytkuje się wózki widłowe. Wskazał metody pomiarowe pozwalające określić płaskość posadzki, w których wyróżnia się trzy istotne wielkości: poprzeczne różnice wysokości pomiędzy lewym i prawym torem jazdy, wzdłużne różnice wysokości toru jazdy i nierówności krótkofalowe. Wózek wysokiego składowania pracujący na nierównej posadzce jest zagrożeniem dla pracowników obsługi i regałów magazynowych. Uszkodzona dylatacja to również obszar  realnie zagrożający wykonywanym operacjom. Istnieją narzędzia i metody rozwiązujące problemy płaskości czy uszkodzonej dylatacji, a ich zastosowanie pozwala cieszyć się brakiem usterek wiele lat.
Daniel Kaźmierczak
Daniel Kaźmierczak
Spotkanie PRSES DAY 2021 pokazało potrzebę rozwijania dobrych praktyk w obszarze bezpieczeństwa pracy w magazynie w oparciu o normę PN-EN 15635. Zapisy normy mówią o właściwym użytkowaniu magazynu z uwzględnieniem wszystkich obszarów pracy. To bardzo ważny dokument, który powstał na podstawie wiedzy praktycznej wszystkich podmiotów działających w obszarze gospodarki magazynowej. Dla PRSES norma jest najważniejszym dokumentem normatywnym, opisuje bowiem, jak prawidłowo wykonywać niemal wszystkie operacje w magazynie i jaką dokumentację należy mieć i tworzyć, dbając o bezpieczeństwo systemów składowania.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji

Bezpieczny Magazyn - miesięcznik o bezpiecznym magazynie

Zobacz więcej publikacji