Wdrożenia

PARTNERZY E-COMMERCE

Oferty | Bezpieczeństwo

4 pozycji | strona 1 z 1
AWIA Horyzont – System wykrywania kolizji na drodze maszyna- człowiek
AWIA Horyzont to zaawansowany technologicznie, zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce, system wspomagający bezpieczne prowadzenie pojazdu w warunkach ograniczonej widoczności, który:
AWIA Horyzont Light
Wykrywanie i zwalnianie pojazdu w monitorowanej strefie. System doskonale sprawdza się w strefach dużego natężenia ruchu pieszych, gdzie wymagana jest szczególnie duża ostrożność przy poruszaniu się pojazdów transportu wewnętrznego.
AWIA Horyzont - strefy przeładunkowe
Zapobieganie niekontrolowanemu ruchowi pojazdów podczas przeładunku na rampie. AWIA Horyzont® ostrzega o potencjalnych zagrożeniach zarówno operatora wózka widłowego, jaki i kierowcę obsługiwanego pojazdu.
AWIA Horyzont - monitoring strefowy
System AWIA Horyzont to zaawansowany technologicznie system wspomagający bezpieczne poruszanie się pieszych i pojazdu w transporcie wewnątrzzakładowym. AWIA Horyzont® pomaga zminimalizować ryzyko kolizji oraz zmniejszyć ilość zachowań i zdarzeń niebezpiecznych. System doskonale sprawdza się, jako element wsparcia w organizacji ruchu pojazdów w transporcie wewnątrzzakładowym.
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 10-2019EMIL - 10-2019EMIL - 09-2019EMIL - 09-2019EMIL - 08-2019EMIL - 08-2019EMIL - 07-2019EMIL - 07-2019Zobacz więcej publikacji