Widlak List 2021

Widlak List 2021
Prognoza kwartalnych zmian PKB / Źródło:Polski Instytut Ekonomiczny

Wózki wysokiego unoszenia / Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UDT i WITS
Wózki wysokiego unoszenia / Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UDT i WITS


                                                                                                                                  WYBRANE TEZY Z BADANIA

Rynek wózków widłowych w 2020 r. zmalał o 9% w stosunku do poprzedniego rekordowego wyniku. | Ogólna liczba zarejestrowanych wózków widłowych w 2020 r. wg danych Urzędu Dozoru Technicznego zmniejszyła się o 18% – to największy spadek w historii notowań. | Najbardziej ucierpiał segment wózków czołowych z napędem elektrycznym, dla którego liczba zarejestrowanych wózków skurczyła się aż o 19%. | Rok 2020 był dobry dla wózków unoszących do kompletacji. | Maszyny tego typu jako jedyne zanotowały wzrost wynoszący 4%. 

Widlak List 2021
Widlak List 2021
Widlak List 2021
Widlak List to cykliczna publikacja - badanie rynku pierwotnego i wtórnego wózków widłowych, w oparciu o dostępne dane z Urzędu Dozoru Technicznego, World Integrated Trade Solution, Głównego Urzędu Statystycznego, Związku Polskiego Leasingu oraz innych instytucji przetwarzających dane z rynku logistycznego. Raport Widlak List 2021 przygotowany we współpracy z naukowym kołem logistyki DIALOG raport, jest jedynym tego rodzaju opracowaniem, które analizuje rynek wózków widłowych, pokazując go w otoczeniu z innymi obszarami gospodarczymi. Raport zawiera dziesięć rozdziałów uporządkowanych tematycznie, w których prezentowane są dane statystyczne i konkluzje analityków.
cena netto1000.00 PLN
cena brutto1230.00 PLN

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji

Bezpieczny Magazyn - miesięcznik o bezpiecznym magazynie

Zobacz więcej publikacji