Wdrożenia

PARTNERZY E-COMMERCE

Oferty | Regały magazynowe | system typu "Shuttle"

4 pozycji | strona 1 z 1
System STOW Shuttle STOWATLAS®
System shuttle składa się ze specjalnej konstrukcji regałowej i ruchomej platformy. Urządzenie z własnym zasilaniem porusza się po szynach umieszczonych wzdłuż tuneli składowania ładując i rozładowując palety. Platformę dostarcza się na przód lub tył tunelu (jeżeli tunele są otwarte z tyłu) przy pomocy standardowego wózka widłowego. Startując z pozycji początkowej, platforma dokonuje załadunku / rozładunku bez żadnej pomocy z zewnątrz.
System satelitarny DEXION
Regały satelitarne oferowane przez Dexion są na wpół-automatycznym systemem magazynowym przeznaczonym do składowania towarów w kanałach, podobnych do kanałów systemu drive-in. Regały satelitarne eliminują konieczność wjeżdżania wózkami widłowymi do kanałów składowych i są ekonomicznym i oszczędzającym czas systemem magazynowym.
SSI SCHÄFER Orbiter System
Kanałowy system regałów obsługiwany za pomocą wózka widłowego stanowi punkt styczności pomiędzy człowiekiem a maszyną. Narażenie pracownika na niebezpieczeństwo podczas obsługi instalacji musi być w jak największym stopniu zredukowane. Firma SSI SCHÄFER stworzyła rozwiązanie, w którym przy zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa w sposób optymalny wykorzystano dostępną powierzchnię magazynu przy jednoczesnej elastyczności i szybkości pracy oraz komforcie obsługi.
System Schäfer Orbiter®
System Schäfer Orbiter®: zapewnia automatyczną obsługę palet w magazynach kanałowych, optymalne wykorzystanie przestrzeni, dużą elastyczność, najwyższe bezpieczeństwo dla personelu, zrównoważone działanie oraz wygodną obsługę. Innowacyjna technologia automatyzująca obsługę palet gwarantuje ogromny wzrost efektywności i wydajności.
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 03-2020EMIL - 03-2020EMIL - 02-2020EMIL - 02-2020EMIL - 01-2020EMIL - 01-2020EMIL - 12-2019EMIL - 12-2019Zobacz więcej publikacji