Prses Day

Andrzej Szymkiewicz
30 września 2019
Prses Day
Fot. Log4.pl
Prses_day
Świadomość bezpieczeństwa pracy w magazynach rośnie z każdym rokiem, poprawia się tym samym stan bezpieczeństwa w magazynach. Jednak nigdy nie jest za dobrze, zawsze może być lepiej. Nieżyjący już założyciel sieci IKEA, Ingvar Kamprad, podczas otwarcia pierwszego centrum logistycznego IKEA  w Polsce powiedział: „Cokolwiek się zrobi, należy mieć na uwadze to, że zawsze można coś poprawić i zrobić to lepiej”. Te słowa idealnie pasują do filozofii bezpieczeństwa pracy, gdyż zawsze można coś w tej dziedzinie poprawić i gdy już osiągniemy jakiś poziom, pojawiają się kolejne obszary konieczne do zmiany.
 
Na zorganizowany przez wydawnictwo LOG4.pl po raz pierwszy  Prses Day, który odbył się 24 września w Strykowie, przybyły osoby wykonujące przeglądy regałów, określane przez normę PN-EN 15635 mianem PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety). W tym gronie większość stanowiły osoby przeszkolone przez Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, legitymujące się certyfikatem i legitymacją PRSES.
 
Partnerem merytorycznym Prses Day było Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, a partnerami technicznymi były firmy wpisujące się swoimi działaniami w program przedsięwzięcia. Firmy: AG Consult, Bautech, Kuehne + Nagel Polska,  STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi czy Toyota Material Handling Polska, zaprezentowały produkty i działania wspierające pracę PRSES.   
 
Stowarzyszenie podczas szkoleń Specjalistów PRSES zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo ich pracy, ponieważ wchodzą w strefy niebezpieczne, wykonując swoje czynności. To samo odnosi się do wszystkich uczestników procesów składowania i dystrybucji w magazynie – należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo w miejscu pracy, stosując się do przyjętych w tym miejscu norm i zachowań określonych przez służby BHP.
 
Prses Day to wyjątkowe wydarzenie dedykowane PRSES, którego celem jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa i obowiązków, ubezpieczenia i odpowiedzialności oraz zapoznanie z innowacyjnymi rozwiązaniami pomocnymi w wykonywaniu przeglądów regałów magazynowych. Te zagadnienia omówione zostały w blokach tematycznych, a na szczegółowe pytania odpowiadali prelegenci.
 
dr. Barbara Krzyśków, Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy
Fot. Log4.pl
dr. Barbara Krzyśków, Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy
Dr Barbara Krzyśków z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w prelekcji pt. „Zakres podmiotowy odpowiedzialności za bezpieczeństwo w magazynach. Odpowiedzialność podmiotów wykonujących przeglądy regałów” omówiła zagadnienia z tym związane.  W wystąpieniu wspominała o odpowiedzialności PRSES wynikającej z delegowania do wykonywania określonych czynności związanych z przeglądem regałów w magazynie oraz o odpowiedzialności za szkody wynikłe z niedopełnienia obowiązków przeglądów regałów magazynowych. Wyjaśniła nieco zawiłe zagadnienia dotyczące odpowiedzialności pracodawcy i zarządzającego magazynem.
 
Grzegorz Romanowicz, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi
Fot. Log4.pl
Grzegorz Romanowicz, STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi
Grzegorz Romanowicz z firmy STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi przedstawił temat „Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w działalności magazynowej. Problemy i rozwiązania”.  Odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych i PRSES to niezwykle ważne kwestie, które reguluje wiele aktów prawnych. Wiedza na ten temat jest niezwykle przydatna dla wykonujących przeglądy regałów magazynowych.
 
Grzegorz Zwoliński, Mateusz Sikora, eksperci PSTM
Fot. Log4.pl
Grzegorz Zwoliński, Mateusz Sikora, eksperci PSTM
Cyfryzacja jest nieodłącznym elementem wsparcia działań gospodarczych, wiele firm już pracuje w „chmurze”. O PRSES Inspekt – narzędziu wspierającym  przeglądy regałów magazynowych – opowiadali Grzegorz Zwoliński i Mateusz  Sikora, eksperci PSTM. Narzędzie to zdecydowanie ułatwi proces wykonywania obowiązków przez PRSES, czyniąc go sprawniejszym i efektywniejszym.
 
Jarosław Brzoza - Kuehne + Nagel Polska, Lesław Plak - Toyota MH Polska
Fot. Log4.pl
Jarosław Brzoza - Kuehne + Nagel Polska, Lesław Plak - Toyota MH Polska
O innych narzędziach cyfrowych w magazynie opowiadali Lesław Plak, Product Manager Telematics  Toyota MH Polska oraz Jarosław Brzoza, Starszy Specjalista ds. Jakości i BHP w Kuehne + Nagel Polska. Wykazali, że system do zarządzania flotą wózków widłowych I_Site bardzo się opłaca. Na przykładzie wdrożenia omówili systemowe bezpieczeństwo ludzi i towaru  w Kuehne + Nagel Polska.
 
Patrycja Ratajczak Główny Specjalista ds BHP Kuehne + Nagel Polska
Fot. log4.pl
Patrycja Ratajczak Główny Specjalista ds BHP Kuehne + Nagel Polska
Patrycja Ratajczak, Główny Specjalista ds. BHP Kuehne + Nagel Polska, omówiła dobre praktyki firmy Kuehne + Nagel na przykładzie programu QSHE NextGEN. Firma jako jedyny operator logistyczny przeszkoliła pracowników w ramach szkolenia PRSES we wszystkich swoich centrach dystrybucji.
Sylwia Świątek-Żołyńska, ekspert ds posadzek przemysłowych z firmy Bautech
Fot. Log4.pl
Sylwia Świątek-Żołyńska, ekspert ds posadzek przemysłowych z firmy Bautech
O jakości posadzki w magazynie i jej wpływie na dobre posadowienie systemu regałowego mówiła Sylwia Świątek-Żołyńska, Ekspert ds. Posadzek Przemysłowych z firmy Bautech. W prelekcji „Posadzki w magazynie, rosnące wymogi równości i nośności oraz ich wpływ na użytkowanie regałów magazynowych i  bezpieczeństwo pracy” wykazała zależności i wpływ jakości wykonania posadzki na   bezpieczne użytkowanie regałów magazynowych.
 
Adam Paciorek, SGS Inspektor Industrial services
Fot. Log4.pl
Adam Paciorek, SGS Inspektor Industrial services
Palety to atrybut składowania i transportu towarów w magazynie. Adam Paciorek z SGS Inspektor Industrial Services w prelekcji  pt. „Palety a bezpieczeństwo użytkowania regałów magazynowych” omówił cechy palet mające wpływ na bezpieczeństwo w magazynie.
               
Marcin Olejnik Inspektor Regałowy PSTM
Fot. Log4.pl
Marcin Olejnik Inspektor Regałowy PSTM
Kulminacyjnym punktem spotkania było wystąpienie dwóch Inspektorów Regałowych PSTM, Marcina Olejnika oraz Tomasza Chojnackiego. Opowiedzieli o swoich doświadczeniach, zanalizowali studia przypadków związanych z trudną sztuką przeglądów regałów magazynowych. Przedstawili założenia szkoleniowe dla przyszłych szkoleń Inspektorów Regałowych PSTM, będących w końcowej fazie przygotowań.
 
Tomasz Chojnacki Inspektor Regałowy PSTM
Fot. Log4.pl
Tomasz Chojnacki Inspektor Regałowy PSTM
Prses Day był pierwszym wydarzeniem, na jakim poruszono ważne sprawy związane z przeglądami regałów w magazynie, rośnie świadomość bezpieczeństwa systemów składowania wymagających stałej kontroli. Regały magazynowe narażone są na kolizje z pracującym sprzętem – wózkami widłowymi, z którymi nie mają szans przetrwania w razie kolizji. Każde uszkodzenie konstrukcji regałowej obniża jej zdolność do przenoszenia obciążeń określonych podczas tworzenia konstrukcji przez projektanta i montażu gotowych systemów w magazynie. PRSES wyposażony podczas szkoleń w odpowiednią wiedzę czuwa nad bezpieczeństwem tych konstrukcji, dbając o ich stan techniczny poprzez regularne przeglądy.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji