PRSES Day

Redakcja
16 sierpnia 2019
PRSES Day
Fot. dreamstime_xl_44645254_n
PRSES Day
Magazyn to zaawanasowany technicznie i technologicznie obszar, na którym wykonywanych jest niezliczona ilość operacji, by właściwy towar składowany na regale magazynowym trafił do odbiorcy. Regały magazynowe to cienkościenne konstrukcje zdolne przenosić niezwykle duże obciążenia, każde uszkodzenie tej konstrukcji obniża tę zdolność. Dbałość o jednolitość konstrukcji zapewnia bezpieczne użytkowanie regałów magazynowych i powinno być bezwzględnie stosowane w praktyce. Co to oznacza?
 
To oznacza wyznaczenie PRSES(Person Responsible for Storage Equipment Safety) zgodnie z normą PN-EN 15635, to osoba odpowiedzialna za przeglądy regałów w magazynie. Każdy dostawca regałów powinien przeszkolić wskazane osoby w firmie, której dostarczył regały, jak należy takie przeglądy wykonywać.
 
Nie jest to powszechną praktyką, dlatego Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej opracowało program szkolenia PRSES, zgodny z założeniami normy  PN-EN 15635 oraz innymi normami zharmonizowanymi, uwzględniający wszystkie typy regałów magazynowych. Szkolenia w tym zakresie odbywają się sukcesywnie i kończą się egzaminem potwierdzającym kompetencje PRSES.   
 
Log4.pl w porozumieniu ze Stowarzyszeniem przygotowało projekt edukacyjno-szkoleniowy mający na celu poszerzenie wiedzy PRSES o nowe jakościowo rozwiązania przyczyniające się do podniesienia jakości i efektywności przeglądów regałów magazynowych. To wydarzenie będzie pierwszym spotkaniem osób zajmujących się przeglądami regałów magazynowych.
 
PRSES Day  to impreza, o uporządkowanej tematyce i wysokiej jakości merytorycznej, dedykowanej spersonalizowanemu odbiorcy, jakim jest osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo regałów magazynowych.
 
Celem PRSES Day jest zapoznanie PRSES z  innowacyjny rozwiązaniami, które mają wpływ na bezpieczeństwo pracy w magazynie oraz podnoszenie świadomości, wszystkich grup pracowniczych, zaangażowanych w procesy pracy gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej.
 
Przygotowane odpowiednie bloki tematyczne , które odpowiedzą na ważne pytania dotyczące działań PRSES w firmie, przedstawione zostaną narzędzia, które będą pomocne przy realizacji przeglądów. Omówimy zagadnienia eksploatacyjne mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania regałów magazynowych.
Cztery bloki tematyczne:
  • Prawo_Jaka jest odpowiedzialność PRSES, czy na zasadach ogólnych, czy inna ze względu na delegowanie do wykonywania określonych czynności? Jak powinny być dokumentowane sytuacje problematyczne, czy sam protokół z kontroli wystarczy? Czy i w jakim stopniu PRSES odpowiada za szkody wynikłe z zawalenia się regałów magazynowych, które „przeglądał”? Jaka jest odpowiedzialność kierownika i zarządzającego magazynem, po wyznaczeniu PRSES?
  • Ubezpieczenia_Odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych i PRSES, czy podlegają przepisom o pracowniczej odpowiedzialności materialnej? Czy można wykupić OC zawodowe wykonując przeglądy regałów magazynowych?
  • Narzędzia_Cyfryzacja jest nieodłącznym elementem wsparcia działań gospodarczych, wiele firm już pracuje w „chmurze”, przygotowaliśmy narzędzie do wspierania przeglądów regałów magazynowych, dzięki któremu proces wykonywania obowiązków przez PRSES będzie sprawniejszy.
  • Spotkania b2b_Co trzeba wiedzieć o posadzce w magazynie, żeby być pewnym dobrego posadowienia systemu regałowego? Jakie palety są bezpieczne i nie zagrażają pracownikom magazynowym i towarom? Czy systemy zarządzania flotą wózków mogą być pomocne w przeglądach regałów magazynowych?  
To pierwsze takie wydarzenie dedykowane osobom odpowiedzialnym za przeglądy regałów, które odbędzie się 24 września w Strykowie. Rejestracja uczestników na stronie: https://log4.pl/prses-day
 
Redip

Pliki do pobrania:

  • PRSES DAY
    Celem PRSES Day jest zapoznanie PRSES z innowacyjnymi rozwiązaniami, które mają wpływ na jakość bezpieczeństwo systemów składowani a . Przekazanie wiedzy na temat korzyści wynikających z wykorzystania narzędzi informatycznych w organizacji pracy.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji