Polecamy

Prezentacja raportu „Widlak List 2013”

10 kwietnia 2013
Prezentacja raportu „Widlak List 2013”
Prezentacja raportu „Widlak List 2013”

Już po raz trzeci portal Log4.pl wspólnie z Naukowym Kołem Logistyki DIALOG, działającym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, przygotował analizę rynku wózków widłowych, raport „Widlak List 2013”, jest jak dotąd jedynym tak kompleksowym opracowaniem, analizującym rynek wózków widłowych w Polsce. Sponsorem badania była firma Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.. W raporcie poddano analizie sytuację gospodarczą kluczowych dla rynku wózków widłowych obszarów, rynek nieruchomości komercyjnych oraz rynek wózków widłowych, pokazany w wielu płaszczyznach odniesienia. Po raz pierwszy przygotowano analizę rynku baterii trakcyjnych, to bardzo istotny rynek zależny od rynku wózków widłowych. Analizie poddano również rynek usług leasingowych, dostosowujący swoją ofertę do zmieniających się potrzeb dostawców wózków widłowych.

Prezentacja raportu „Widlak List 2013” odbyła się podczas konferencji - spotkania, gdzie uczestnicy otrzymali drukowaną wersję raportu. Spotkanie w wąskim gronie specjalistów miało bardzo kameralny charakter, a prezentacja wyników badań raportu połączona była z prezentacją procesu regeneracji baterii trakcyjnych. W siedzibie sponsora raportu, firmy Hoppecke Baterie Polska przedstawiciele firm Continental Opony Polska, Kuhn Polska, Logis, Polsad Jacek Korczak, Toolmex Truck oraz Zeppelin Polska, jako pierwsi zapoznali się z badaniami rynku zawartymi w raporcie „Widlak List 2013”.

WL_fot1.jpg
WL_fot1.jpg

Rynek wózków widłowych jest rynkiem o wysokim potencjale, zależnym jednak od panującej sytuacji gospodarczej, w raporcie „Widlak List 2013” widoczne są tendencje i ewolucje jakie na nim zachodzą. Jedną z nich jest malejący udział w rynku wózków używanych, który notuje spadek od 2009 roku, w tym samym czasie, zwiększył się udział nowych wózków widłowych dostarczonych na rynek. Wśród marek dominujących nie ma specjalnych zmian, cztery marki – Linde, Still, Toyota, Jungheinrich, dostarczyły łącznie blisko 65% wózków widłowych zarejestrowanych w UDT. Po raz pierwszy w badaniu rynku „Widlak List 2013” prezentujemy rynek wózków widłowych w Europie, dokonaliśmy kilka porównań i polski rynek na tle rynku europejskiego, prezentuje bardzo korzystnie. Dane pokazują, że udział rynku polskiego rośnie systematycznie od 2009 roku ( 3,59% udziału), zbliżając się do 4% w 2012 roku(3,98%), udziału w rynku europejskim pod względem liczby wózków widłowych. Na rynku Europy Wschodniej jesteśmy absolutnym liderem.


Wiele nowych analiz pojawiło się w raporcie „Widlak List 2013”, rynek baterii trakcyjnych nie był dotąd nigdzie opisany. Znawcy tego rynku zapewne nie będą zaskoczeni, niemniej, jest to pierwszy krok w kierunku analizowania tego jakże ważnego rynku. Rynek baterii trakcyjnych i ogniw, podzielony jest między pięciu graczy, którzy mają w posiadaniu 95% rynku, są to firmy – Exide Technologies SA, Enersys Sp. z o.o., Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o., Sunlight Polska Sp. z o.o., P.H.U. TECH-System. Firmy te stanowią o rynku baterii i ogniw w Polsce i tak naprawdę między sobą konkurując na rynku o klientów.

WL_fot2.jpg
WL_fot2.jpg
WL_fot3.jpg
WL_fot3.jpg

Rynek baterii trakcyjnych rośnie wraz z rynkiem wózków widłowych, a widoczne tendencje na rynku, świadczące o wzroście zainteresowania wózkami z napędem elektrycznym, są dla rynku baterii dobra wiadomością. Baterie trakcyjne jak każde urządzenia z czasem się zużywają, przywrócenie im sprawności pozwala na optymalne ich wykorzystanie. Na spotkaniu Łukasz Błociszewski – kierownik serwisu baterii trakcyjnych, zaprezentował procedury związane z procesem regeneracji baterii trakcyjnych. Koszty regeneracji baterii nie przekraczają zwykle 10% ceny baterii bez nowych elementów użytych podczas regeneracji.

WL_fot4.jpg
WL_fot4.jpg
WL_fot5.jpg
WL_fot5.jpg

Po części teoretycznej uczestnicy spotkania, zapoznali się z procesem regeneracji baterii i zapleczem technicznym do realizacji, tego bardzo złożonego procesu. Każda bateria, poddawana jest analizie technicznej i po zakwalifikowaniu jej do regeneracji, przechodząc poszczególne etapu poddawana jest procesowi. Końcowym etapem jest pełne naładowanie baterii, ostateczna kontrola potwierdzona protokołem i przekazanie klientowi.
Raport „Widlak List 2013” dostępny będzie w sieci od 15 kwietnia 2013 r.

Red
Foto: Log4.pl

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji

Bezpieczny Magazyn - miesięcznik o bezpiecznym magazynie

Zobacz więcej publikacji