Polecamy

Widlak List 2016 – wyjątkowe źródło informacji

8 maja 2016
Widlak List 2016 – wyjątkowe źródło informacji
Widlak List 2016 – wyjątkowe źródło informacji

Kolejny raport o rynku wózków widłowych „Widlak List 2016”, jest już w sieci . Rynek wózków widłowych, wciąż się rozwija pomimo trudnego okresu znaczących zmian w polityce gospodarczej, po zmianie układu siło politycznych. Rynek wózków widłowych jest jednym z ważniejszych obszarów logistycznej mapy aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, stymuluje postęp i innowacyjność w branży.

Raport, dostarcza wiedzę o rynku wózków widłowych oraz rynków uzupełniających biznesowe relacje z klientami. Dla działów analitycznych, przygotowujących dla zarządów raporty i prognozy, „Widlak List 2016” jest źródłem do analiz rynku logistycznego, to jedyne takie opracowanie na rynku.

W 2015 roku po raz pierwszy odnotowano zmianę proporcji udziałów w rejestrowanych wózkach widłowych, 52% z zarejestrowanych w UDT wózków widłowych to nowe maszyny. To dobry znak dla autoryzowanych dostawców wózków widłowych, którzy swoją sprzedaż realizują poprzez dostawy nowych urządzeń. W Urzędzie Dozoru Technicznego zarejestrowano 8686 sztuk nowych wózków widłowych, o ponad 1000(14%) więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku. Utrzymuje się zatem dwucyfrowa dynamika sprzedaży nowych wózków widłowych na naszym rynku, z podyktowane jest to zapewne zmianą struktury rynku i odejście od zakupów urządzeń na własność.


Rośnie nieprzerwanie jednak rynek liczony całościowo, który według posiadanych danych liczy 162 135 urządzeń, będących w użytkowaniu. Nie jest to pełna liczba, bo gdy doliczyć wózki, które pozostają poza ewidencją Urzędu Dozoru technicznego, to ilość przekroczy znacznie dwieście tysięcy urządzeń. Po raz pierwszy oszacowaliśmy wartość rynku wózków widłowych, którego wartość w przybliżeniu określona została na 16 mld złoty.

 Raport zawiera dane z wielu obszarów pozostających w „gospodarczej symbiozie” z rynkiem wózków widłowych. Na 90 stronach raportu w dziesięciu działach tematycznych przedstawiamy:
 - Sytuacja gospodarcza Polski,
 - Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych,
 - Rynek wózków widłowych,
 - Wózki widłowe według udźwigu,
 - Dominujący udźwig,
 - Wózki widłowe według miejsca rejestracji,
 - Rynek czołowych wózków widłowych,
 - Dominujący udźwig w segmencie czołowych wózków    widłowych,
 - Rynek baterii trakcyjnych,
 - Rynek opon do wózków widłowych,
 - Rynek leasingu wózków widłowych,
 - Wartość rynku wózków widłowych.

Raport kończy się podsumowaniem, przeprowadzonych analiz poszczególnych segmentów rynku, ze wskazaniem trendów, jakie kształtować będą rynek w 2016 roku. W biznesie planowanie jest kluczem do rynkowego sukcesu, do osiągania zamierzonych celów. Raport „Widlak List 2016” daje takie możliwości, mając w strukturach analitycznych odpowiednie dane.

Red.
Foto: Okładka

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji