Polecamy

Raport o rynku wózków widłowych Widlak List 2021

Andrzej Szymkiewicz
10 maja 2021
Raport o rynku wózków widłowych Widlak List 2021
Raport o rynku wózków widłowych Widlak List 2021
Ponad rok pandemii SARS-CoV-2, która różnie zapisała się w życiu gospodarczym podmiotów działających na rynku wózków widłowych. Branża logistyczna, chociaż bezpośrednio niedotknięta działaniami rządów na całym świecie, notowała spadki sprzedaży swoich wyrobów. Kryzys wywołany pandemią trwa, bilans minionego roku jest ujemny, jednak nie jest jednak tak głęboki, jak by wskazywała na to sytuacja związana z różnego rodzaju obostrzeniami wprowadzanymi przez rządy. W tym trudnym czasie przygotowaliśmy kolejny raport o rynku wózków widłowych Widlak List 2021. 

Dane raportu Widlak List 2021 są – jak w wielu tego typu publikacjach – „naznaczone” pandemią i pokazują bezpośrednie skutki kryzysu. W komentarzach opisano działania podejmowane przez firmy dla skompensowania strat finansowych i ochrony pracowników w tej nadzwyczajnej sytuacji. To bardzo ciekawa i zajmująca lektura, pozwalająca poznać opinię uczestników  rynku wózków widłowych, który ogniskuje wielu jego dostawców. Mamy szczególnego rodzaju kryzys gospodarczy, ale jak każdy kryzys, ten również tworzy rozwiązania o nowej jakości. O automatyce w logistyce rozmawiano od dawna, jednak ten czas pchnął automatyzację procesów w inne obszary, a to, co miało się stać za lat kilka, dzieje się już dziś, o czym opowiadają autorzy komentarzy w raporcie.

Naturalnym jest, że rynek wózków widłowych zmienia się, dostosowuje do potrzeb rynku. W zasadzie robił to od zawsze, jednak dynamikę zmian wyznacza pande­mia. 2020 był dla rynku wózków widłowych rokiem szczególnym, bo po raz pierwszy od dekady Urząd Dozoru Technicznego zanotował rekordowo wysoki ujemny wynik (-18%) rejestracji wózków widłowych. Wózków czo­łowych elektrycznych zarejestrowano o 19% mniej niż w 2019 roku. Są również optymistyczne dane: wózków magazynowych było o 4% więcej. To wyraźny objaw zmian zachodzących na rynku, gdzie młody segment gospodarki e-commerce rozwija się niezwykle dynamicznie i potrzebuje tego właśnie sprzętu.
Zarejestrowane wózki na swiecie
Zarejestrowane wózki na swiecie
2020 to rok głębokich zmian w strukturach organizacyjnych przedsię­biorstw, co ma bezpośrednie przełożenie na implementację sprzętu wy­korzystywanego w operacjach magazynowych i logistycznych. Dominuje sprzęt do kompletacji mający 65% udziału w ogólnym bilansie używanego sprzętu w magazynach i centrach logistycznych. Coraz więcej jest wózków automatycznych AGV, ich liczba z każdym rokiem rośnie.

W raporcie Widlak List 2021 po raz pierwszy pokazujemy nowości rynkowe wózków widłowych – ich rozwiązania opracowane przez zespoły inżynierów są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby klientów. Na rynku wózków widłowych technologie muszą wy­kazać się wysoką odpornością na działania destrukcyjne. Rozwój cyfryzacji stwarza warunki do tworzenia rozwiązań, które dotąd nie były stosowane.
Udział czołowych dostawców wózków widłowych na świecie
Udział czołowych dostawców wózków widłowych na świecie
Raport składa się z dwu części, merytorycznej, gdzie prezentujemy informacje z rynku, opinie i komentarze jego uczestników, partnerami tej części są firmy;  CAMSO; A.T.I.B.; AXIIMMO; EXIDE; HELI POLSKA; JUNGHEINRICH; KABAT TYRE; LOGIS; MICHELIN; MTL ASCO; POLSAD; TOYOTA. Część analityczną opracowali przedstawiciele Naukowego Koła Logistyki „Dialog” działającego przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Pliki do pobrania:

  • Widlak List 2021
    WYBRANE TEZY Z BADANIA: Rynek wózków widłowych w 2020 r. zmalał o 9% w stosunku do poprzedniego rekordowego wyniku. | Ogólna liczba zarejestrowanych wózków widłowych w 2020 r. wg danych Urzędu Dozoru Technicznego zmniejszyła się o 18% – to największy spadek w historii notowań. | Najbardziej ucierpiał segment wózków czołowych z napędem elektrycznym, dla którego liczba zarejestrowanych wózków skurczyła się aż o 19%. | Rok 2020 był dobry dla wózków unoszących do kompletacji. | Maszyny tego typu jako jedyne zanotowały wzrost wynoszący 4%.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji

Bezpieczny Magazyn - miesięcznik o bezpiecznym magazynie

Zobacz więcej publikacji