NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

W sieci gospodarczych i epidemicznych zdarzeń

Andrzej Szymkiewicz
10 czerwca 2021
W sieci gospodarczych i epidemicznych zdarzeń
Palety_2021_okładka

Europaleta jest znormalizo­wanym nośnikiem trans­portowym o wymiarach 800x1200mm stosowanym na wszystkich kontynen­tach. Normalizacja palety w 1961 roku, była krokiem milowym usprawniającym procesy transportu i skła­dowania. Upłynęło od tego momentu sześćdziesiąt lat i standard nic nie stracił na efektywności wykorzystania w procesach logistycznych, również tych automatycz­nych.

Nie sposób nie pisać o tym „fenome­nie” europalety, prostej w swej istocie, lecz operacyjnie przygotowanej do zaawansowanych procesów logistycz­nych. W kolejnym wydaniu publikacji Palety 2021, przedstawiamy europa­letę jako bezpieczny i efektywny nośnik logistycznych procesów. Nowe tech­nologie wprowadzają europaletę do digitalnego świata, projekt iPAL, orga­nizacji paletowej EPAL tworzy „inteli­gentną paletę” z unikatowym kodem QR – szczegóły w artykule „Interak­tywna paleta”.

Badanie rynku w czasie pandemii, to trudne i nieprzewidywalne działanie, poznanie opinii na badany temat respondentów, jest ważne dla wszyst­kich uczestników rynku. Prezentujemy wyniki badań dwu czołowych organi­zacji paletowych PKN EPAL oraz ZPE UIC, dotyczące rynku europalet. Wyniki potwierdzają wysokie zaufanie użyt­kowników do europalet, cenią wysoką jakość, niezmienną od wielu lat.

O wynajmie palet mówi się od wielu lat, usługa z powodzeniem realizowana jest w poolach zamkniętych tzw. kolo­rowych, jednak otwarty pool paletowy nie może się pochwalić takim rozwią­zaniem. Aplikacja GOPALL to absolut­nie nowa jakość w usłudze wynajmu w otwartym poolu paletowym. Sieć punktów wymiany europalet zlokalizo­wanych głównie w Europie Środkowej, zapewnia płynną obsługę łańcuchów dostaw w te nośniki.

W publikacji Palety 2021, prezentu­jemy opinię wielu czołowych postaci paletowego rynku, który zmaga się z niespotykanymi dotąd trudnościami wynikającymi z wielu nakładających się na siebie zdarzeń gospodarczych i epidemicznych. Co czeka rynek palet? Nie odpowiadamy na to pytanie, opisu­jemy jedynie stan obecny z pewnymi wskazówkami ekspertów. Zapraszam do ciekawej lektury kolejnego wydania tej nietuzinkowej publikacji.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 05-2021EMIL - 05-2021EMIL - 04-2021EMIL - 04-2021EMIL - 03-2021EMIL - 03-2021EMIL - 02-2021EMIL - 02-2021Zobacz więcej publikacji