NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Zrównoważony ślad cyfrowy

FOB
19 lipca 2021
Zrównoważony ślad cyfrowy
Fot. FOB
Zrównoważony ślad cyfrowy
Czym jest zrównoważony ślad cyfrowy? Na co zwrócić uwagę, aby odpowiedzialnie i skutecznie nim zarządzać? Szereg odpowiedzi na ważne dla firm pytania przynosi najnowsza publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Partnerami projektu są Santander Bank Polska i firma Orange.
 
Cyfryzacja, stosowanie sztucznej inteligencji czy wykorzystywanie nowych technologii, wymagają od każdej firmy analizy wpływu wywieranego na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. Z uwagi na rosnące znaczenie tych kwestii także w kontekście CSR i zrównoważonego rozwoju, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, we współpracy z SGH w Warszawie oraz partnerami - Santander Bank Polska i firmą Orange - postanowiło wypełnić istniejącą lukę poprzez przedstawienie definicji oraz sposobu mierzenia i zarządzania zrównoważonym śladem cyfrowym organizacji.
 
- Technologie cyfrowe redefiniują kształt współczesnej gospodarki i relacji społecznych. Niosą ze sobą szereg korzyści, ale i wyzwań w kontekście środowiskowo-klimatycznym czy budowania włączających miejsc pracy. Strategiczne i oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju podejście do identyfikacji różnych aspektów wpływu technologii na rzeczywistość i mierzenie śladu cyfrowego jest konieczne dla odpowiedzialnego zarządzania organizacjami, z korzyścią dla nich samych, ale i całego otoczenia społeczno-ekonomicznego i środowiska naturalnego - Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 
Na czym polega zrównoważony ślad cyfrowy?
Pierwszym z celów przyświecających projektowi była konceptualizacja pojęcia zrównoważony ślad cyfrowy. Według zaproponowanej w publikacji definicji jest to suma pozytywnych i negatywnych wpływów społecznych, środowiskowych i gospodarczych związanych z wykorzystaniem nowych technologii w ramach działalności organizacji, w całym łańcuchu wartości. Definicję wypracowano we współpracy z ekspertkami i ekspertami ze środowisk naukowych i organizacji pozarządowych, a także przedstawicielami firm.

Dotychczasowe wskaźniki i znane nam pojęcia są niewystarczające do tego, by określić wpływ transformacji cyfrowej firm na środowisko naturalne, kształt społeczeństw czy stan gospodarki. Dopiero dokładna parametryzacja pojęcia pozwoli je zbadać, przeanalizować, a dzięki temu poznać wpływ działań technologicznych firm na ich otoczenie i planetę. Dlatego konieczne jest zdefiniowania pojęcia „zrównoważony ślad cyfrowy” i określenia wskaźników  śladu cyfrowego, które należałoby objąć badaniem - dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 
Obszary wpływu zrównoważonego śladu cyfrowego
Eksperci podzielili strefy oddziaływania śladu cyfrowego na trzy obszary: środowiskowy (np. ślad węglowy), społeczny (np. zatrudnienie) i gospodarczy (np. bezpieczeństwo i dostęp do danych.
 
Kluczowe jest także zdefiniowanie wskaźników, które pozwolą go mierzyć. Ze względu na złożoność zagadnienia, niezbędne są wskaźniki dla każdego z trzech obszarów wpływu, w czterech kategoriach:
  • wskaźniki zarządcze
  • wskaźniki opisowe
  • wskaźniki ilościowe
  • wskaźniki obecności (tak/nie)
- Choć technologie wydają nam się neutralne, o tyle ich użycie już takie nie jest – w rękach człowieka mogą służyć różnym celom. Aby świadomie je projektować, zarządzać nimi i ich wpływem na ludzi i otoczenie musimy po pierwsze mieć świadomość ich oddziaływania, po drugie - zacząć w jakiś sposób to mierzyć. Ślad cyfrowy to właśnie próba ujęcia tego zagadnienia w pewne ramy metodologiczne. Naszym celem jest znalezienie narzędzi do tego, aby maksymalizować pozytywny wpływ cyfrowy, a niwelować ten negatywny. Dla firmy, która, jak my, udostępnia nowe technologie, jest to niezwykle ważne wyzwanie - Konrad Ciesiołkiewicz, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i CSR, Orange Polska
 
Jak zarządzać śladem cyfrowym w sposób zrównoważony
 
Celem zarządzania zrównoważonym śladem cyfrowym jest tworzenie wartości dla interesariuszy i kontrybucja do zrównoważonego rozwoju, dzięki efektywnemu wykorzystywaniu nowych technologii w codziennej działalności biznesowej.
 
Wskazówki dotyczące tego, jak skutecznie zarządzać zrównoważonym śladem cyfrowym znajdują się w publikacji dostępnej tutaj: http://s.csr.pl/zsc
 
 
Zrównoważony rozwój, odpowiedzialność za naszą planetę i panujący na niej klimat to kluczowy kierunek rozwoju działalności Santander Bank Polska. Od kilku lat jednym z filarów naszej strategii biznesowej i operacyjnej jest digitalizacja procesów. Dlatego projekt dotyczący próby zdefiniowania i zmierzenia zrównoważonego śladu cyfrowego jest dla nas szczególnie ważny. Mamy nadzieję, że pomoże nam przeprowadzić nasz wewnętrzny, intensywny proces transformacji i wdrożenia wypracowanego wspólnie paradygmatu – zrównoważonego śladu cyfrowego, w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem i dbałością o bezpieczeństwo cyfrowe i technologiczne, przy szczególnym uwzględnieniu wymiarów wpływu: społecznego, środowiskowego i gospodarczego - Anna Placzyńska, menedżer Zespołu Kontroli Zabezpieczeń Kredytowych, Santander Bank Polska
 
O projekcie
Projekt “Zrównoważony Ślad Cyfrowy” realizowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Partnerami projektu są Orange Polska i Santander Bank Polska.
 
Tekst publikacji “Zrównoważony ślad cyfrowy. Odpowiedzialność przyszłości” opracowała dr Aleksandra Stanek Kowalczyk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) i Tadeusz Joniewicz (Forum Odpowiedzialnego Biznesu).
 
Publikacja powstała dzięki współpracy z szerokim gronem osób reprezentujących firmy oraz środowisko akademickie i organizacji społecznych.
 

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 06-2021EMIL - 06-2021EMIL - 05-2021EMIL - 05-2021EMIL - 04-2021EMIL - 04-2021EMIL - 03-2021EMIL - 03-2021Zobacz więcej publikacji