Polecamy

TOP 10 pierwszego półrocza 2018 roku

Anna Woźnica
16 lipca 2018
TOP 10 pierwszego półrocza 2018 roku
LOG4_STATYSTYKI
Pierwsze sześć miesięcy na portalu log4.pl charakteryzowały się dużą zmiennością liczby odsłon ofert. Jednocześnie można było zauważyć, że zainteresowanie poszczególnymi kategoriami ofert umieszczanymi na portalu kształtowało się, w układzie procentowym, na mniej więcej równym poziomie.
 
Na stronach portalu log4.pl są umieszczane oferty producentów sprzętu magazynowego oraz wyposażenia magazynów. Publikowane są także oferty różnego rodzaju usług np. usług finansowych, logistyki kontraktowej, outsourcingu czy serwisowe.

 
W niniejszym podsumowaniu pierwszych sześć miesięcy 2018 roku, przedstawiono liczbę odsłon ofert w ujęciu miesięcznym. Pokazano liczbę odsłon poszczególnych kategorii ofert oraz zaprezentowano TOP 10 najchętniej odwiedzanych ofert umieszczonych na portalu log4.pl.
 
Liczbę wejść ogółem na portal log4.pl od początku roku przedstawia wykres 1. Można zauważyć, że najwięcej odsłon ofert było w kwietniu – 38 718, a najmniej w lutym – 23 195. Również można zauważyć tendencję spadkową ogólnej liczby odsłon ofert o 10% w maju w stosunku do kwietnia oraz o 8% w czerwcu w stosunku do maja. Jednakże liczba odsłon ofert w czerwcu i tak była wyższa niż w poszczególnych miesiącach pierwszego kwartału. W pierwszym kwartale średnia liczba odsłon ofert wynosiła 27 598 a w drugim 35 353, a więc o ponad 7 700 odsłon więcej. Świadczy to o zwiększającej liczbie użytkowników, dzięki którym portal się rozwija i trafia do szerszego grona odbiorców.
 
Wykres 1. Liczba wejść na portal w okresie styczeń – czerwiec  
 
Liczba wejść we wszystkie oferty na portalu (1)
Liczba wejść we wszystkie oferty na portalu (1)
Źródło: Opracowanie własne
 
Wyszczególniono następujące kategorie ofert umieszczanych na portalu:
logistyka wewnętrzna – oferty związane z przenośnikami, wózkami, wagami,
opakowania – oferty pojemników, palet, itp.,
systemy składowania – oferty wszelkiego rodzaju regałów itp.,
usługi – oferty związane z wynajmem powierzchni magazynowej, leasingiem maszyn i urządzań, itp.,
wózki widłowe – oferty wózków widłowych czołowych, magazynowych, reach trucków i systemowych,
wyposażenie – oferty różnego rodzaju opon, baterii, prostowników i osprzętu,
wyposażenie magazynu – oferty podnośników, drabin, itp.,
inne.
Kategorie te charakteryzują się różną liczbą ofert umieszczanych na portalu, jednakże średnia liczba odsłon  na jedną ofertę, przedstawiona w tabeli 1, pokazuje, że mniejsza liczba ofert nie znaczy od razu mniejszej liczby ich odwiedzin.
 
Tabela 1. Średnia liczba wejść na jedną ofertę


Lp.

kategoria

l. ofert

l. wejść ogółem

l. wejść na jedną ofertę

1.

systemy składowania

104

28 819

277

2.

wyposażenie

151

41 456

275

3.

opakowania

52

10 934

210

4.

usługi

22

4 499

205

5.

wyposażenie magazynu

116

19 336

167

6.

logistyka wewnętrzna

46

7 176

156

7.

wózki widłowe

504

63 751

126

Źródło: Opracowanie własne
 
Można zauważyć, że ofert wózków widłowych jest najwięcej, ale liczba odsłon w przeliczeniu na jedną ofertę jest najmniejsza. Z kolei kategoria usługi przyciąga stosunkowo dużo użytkowników portalu. Najwięcej odsłon w przeliczeniu na jedną ofertę stanowią systemy składowania – 277, chociaż liczba ofert wynosi niewiele ponad 100.
 
Wykres 2. Procentowy rozkład w kategorie ofert w I i II kwartale br.
 
Procentowy rozkład w kategorie ofert w I i II kwartale br.(2)
Procentowy rozkład w kategorie ofert w I i II kwartale br.(2)
Źródło: Opracowanie własne
 
Porównanie procentowego udziału odsłon ofert na portalu log4.pl zostało przedstawione na wykresie 2.  Można zauważyć, że kolejność ofert pod kątem zainteresowania nimi jest taka sama w I i II kwartale. Pierwsze miejsce zajmują wózki widłowe, jednakże zainteresowanie nimi w II kwartale zmalało o 4 punkty procentowe w stosunku do kwartału poprzedniego. Na drugim miejsce są oferty związane z wyposażeniem, ale także tutaj można zauważyć spadek o 2 punkty procentowe. Na trzecim miejscu są systemy składowania, a procentowy udział odsłon jest taki sam w I i II kwartale. Stałym i jednocześnie najmniejszym zainteresowaniem cieszą się oferty dotyczące usług, logistyki wewnętrznej i opakowań, odpowiednio 2, 4 i 6% w I i II kwartale. Jednocześnie można zauważyć duży wzrost zainteresowania ofertami wyposażenia magazynu – o 6 punktów procentowych.
 
Wykres 3. Procentowy rozkład w kategorie ofert w okresie od stycznia do czerwca br.
 
Procentowy rozkład w kategorie ofert w okresie od stycznia do czerwca br.(3)
Procentowy rozkład w kategorie ofert w okresie od stycznia do czerwca br.(3)
Źródło: Opracowanie własne
 
Procentowy udział wszystkich uwzględnionych w niniejszej analizie kategorii został przedstawiony na wykresie 3. Można zauważyć, że czytelnicy najchętniej odwiedzają oferty wózków widłowych. W każdym miesiącu od początku roku, stanowiły one ponad 31% odsłon ogółem. Na drugim miejscu znajduje się wyposażenie, stanowiące od 20 do 25% odwiedzin w każdym miesiącu. Trzecie miejsce zajmują systemy składowania, które największym zainteresowaniem cieszyły się w styczniu – 18% odsłon, a najmniejszym w lutym – 12%. Można zauważyć spadek zainteresowania logistyką wewnętrzną – o 5 punktów procentowych w lutym w stosunku do stycznia. W okresie marzec – maj oferty te stanowiły 4% odsłon. Jednocześnie można zauważyć duży wzrost zainteresowania wyposażeniem magazynu – o 5 punktów procentowych w lutym w stosunku do stycznia a największy odsetek odsłon był w kwietniu, gdzie było to aż 14%. Kategoria opakowania stanowi od stycznia do maja 6% odwiedzin, z niewielkim spadkiem do 5% w czerwcu.
W dalszej części analizy skupiono się na przedstawieniu 10 najchętniej odwiedzanych ofert dla każdej wyszczególnionej kategorii.
 
Tabela 2. TOP 10 najchętniej odwiedzanych ofert w okresie styczeń - czerwiec


Lp.

Tytuł

Firma

Średnia
liczba wejść

1.

Szereg EPzV oraz EPzV-BS – ogniwa VRLA Sonnenschein

Exide Technologies S.A.

192

2.

Spalinowy czołowy RX 70-80

Still Polska Sp. z o.o.

149

3.

Bateria Hawker Water Less® 20

Enersys Sp. z o.o.

141

4.

Magazyn Narzędzi.net

SoftwareStudio Sp. z o.o.

140

5.

Akumulatory HOPPECKE trak®air

Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.

139

6.

Wózek widłowy niskiego składowania MITSUBISHI SBV16N

Kuhn Polska Sp. z o.o.

136

7.

Opona Trelleborg Orca

Trelleborg Industries Polska Sp. z o.o.

116

8.

Przenośniki elastyczne rolkowe

Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o.

114

9.

Regały paletowe – Dexion Wąski Korytarz P90

Dexion Polska Sp. z o. o.

114

10.

System STOW Shuttle STOWATLAS®

STOW Polska Sp. z o.o.

114

Źrodło: Opracowanie własne
 
W tabeli 2 przedstawiono dziesięć najchętniej odwiedzanych ofert umieszczonych na portalu. Wzięto pod uwagę średnią liczbę wejść w okresie od stycznia do czerwca. W tym zestawieniu cztery oferty są związane z wyposażeniem (trzy baterie i opony), po dwie oferty dotyczące wózków widłowych i systemów magazynowania, a po jednej z kategorii logistyka wewnętrzna i inne. Liderem w tym zestawieniu jest Szereg EPzV oraz EPzV-BS – ogniwa VRLA Sonnenschein. Jest to seria akumulatorów, które znajdą swoje zastosowanie w urządzeniach wykorzystywanych na dużych powierzchniach, np. w magazynach. Można je zamontować w przenośnikach podłogowych, maszynach do czyszczenia i elektrycznych pojazdach drogowych. Nadają się do stosowania w branży spożywczej, farmaceutycznej i chemicznej. Miejsce drugie to wózek spalinowy czołowy RX 70-80. Wózki widłowe tej serii zostały specjalnie skonstruowane na potrzeby wyspecjalizowanych branż, w których niezbędna jest duża moc przeładunkowa (wózki tej serii mają udźwig do 8 ton). Zaletą tej serii wózków jest duża moc przeładunkowa, kompaktowe wymiary, niskie spalanie oraz są ergonomiczne. Z kolei oferta na miejscu trzecim dotyczy baterii Hawker Water Less® 20. Jest to bateria zaprojektowana w taki sposób, żeby zapewniała zdolność pracy przez 20 tygodni bez konieczności uzupełniania poziomu elektrolitu, co znacznie obniża koszty pracy.
 
Wykres 4. Procentowy udział wejść w oferty TOP 10 w okresie styczeń – czerwiec
 
Procentowy udział wejść w oferty TOP 10 w okresie styczeń – czerwiec(4)
Procentowy udział wejść w oferty TOP 10 w okresie styczeń – czerwiec(4)
Źródło: Opracowanie własne

Procentowy udział odsłon ofert TOP 10 został przedstawiony na wykresie 4. Można zauważyć, że oferty TOP 3 przyciągają łącznie 35% odsłon. Niemniej jednak oferty na miejscach od trzeciego do szóstego stanowią po 10% odsłon, a od siódmego do dziewiątego po 9%.
 
Tabela 3. TOP 10 najchętniej odwiedzanych ofert logistyki wewnętrznej w okresie styczeń - czerwiec


Lp.

Tytuł

Firma

Średnia
liczba wejść

1.

Przenośniki elastyczne rolkowe

Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o.

108

2.

Napędzany, elastyczny przenośnik rolkowy UNI-FLEX™

Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o.

75

3.

Przenośniki grawitacyjne roleczkowe lekkie UNI-FLEX™

Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o.

74

4.

Przenośniki grawitacyjne rolkowe UNI-FLEX™

Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o.

71

5.

Przenośniki napędzane rolkowe UNI-FLEX™

Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o.

77

6.

Przenośniki grawitacyjne roleczkowe UNI-FLEX™

Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o.

72

7.

Wózki kompletacyjne

Wanzl Sp. z o.o.

62

8.

Przenośniki grawitacyjne roleczkowe UNI-FLEX™

Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o.

59

9.

Wózki kompletacyjne

Wanzl Sp. z o.o.

46

10.

Wózek do kompletacji KT4

Wanzl Sp. z o.o.

54

Źródło: Opracowanie własne
 
W tabeli 3 przedstawiono 10 ofert, które w okresie styczeń – czerwiec przyciągnęły największe zainteresowanie odwiedzających portal. Można zauważyć, że TOP 10 tych ofert zostało zdominowane przez firmę Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o. (7 ofert), a pozostałe trzy są ofertami firmy Wanzl Sp. z o.o. Większość ofert w tym zestawieniu stanowią różnego rodzaju przenośniki stosowane w centrach logistycznych itp. Liderem w tym zestawieniu jest oferta przenośnika elastycznego rolkowego. Przenośniki te zapewniają efektywne rozwiązanie dla transportu wewnętrznego m.in. w centrach logistycznych, przeładunkowych i sortowniach kurierskich. Dzięki zastosowaniu go zwiększa się wzrost wydajności załadunków i rozładunków paczek. Modułowa konstrukcja oraz szeroki wybór konfiguracji i akcesoriów umożliwia rozbudowę systemu. Drugie miejsce to oferta napędzanego, elastycznego przenośnika rolkowego UNI-FLEX™. Dużą zaletą tego przenośnika są niewielkie rozmiary w stanie złożonym, dzięki czemu można go łatwo przechowywać i transportować.  Rolki przenośnika napędzane są za pomocą  pasków poliuretanowych, a szafa sterownicza wyposażona jest w przemiennik prądu zmiennego AC z klawiaturą numeryczną. Szafa została tak zamontowana, aby możliwy był do niej łatwy dostęp w celu regulacji czy serwisu. Trzecie miejsce to oferta Przenośnika grawitacyjnego roleczkowego lekkiego UNI-FLEX™. Charakteryzują się one największą elastycznością oraz wytrzymałością spośród wszystkich przenośników oferowanych przez UNI-FLEX. Mogą one być zastosowane w wielu branżach produkcyjnych i usługowych.
 
Wykres 5. Procentowy udział wejść w oferty logistyki wewnętrznej TOP 10 w okresie styczeń – czerwiec
 
Procentowy udział wejść w oferty logistyki wewnętrznej TOP 10 w okresie styczeń – czerwiec
Procentowy udział wejść w oferty logistyki wewnętrznej TOP 10 w okresie styczeń – czerwiec
Źródło: Opracowanie własne
 
Procentowy udział odsłon ofert logistyki wewnętrznej TOP 10 został przedstawiony na wykresie 5. Można zauważyć, że oferty TOP 3 przyciągają łącznie 38% odsłon. Niemniej jednak oferty na miejscach od drugiego do piątego stanowią po 11% odsłon, a trzy oferty stanowią po 8% odsłon.
Podsumowując, pierwsze pół roku dla portalu log4.pl było bardzo udane. Pomimo że liczba odsłon w drugim kwartale malała z miesiąca na miesiąc, ich łączna liczba i tak była wyższa niż w I kwartale.
 
Użytkownicy  portalu, w każdym miesiącu, najchętniej zaznajamiali się z ofertami wózków widłowych i wyposażenia. Obliczenie średniej liczby wejść na jedną ofertę w omawianym okresie świadczy, że duża liczba umieszczanych ofert wcale nie świadczy o największym jednostkowym zainteresowaniu nimi. Analiza trendów na portalu, czyli przedstawieniu TOP 10 ofert dla każdej kategorii pokazało, że najchętniej przeglądanymi ofertami są te związane z bateriami oraz wózkami widłowymi czołowymi.
Umieszczanie na portalu informacji z usługami pozwala użytkownikom portalu zapoznać się z ofertami serwisowymi i wynajmu umieszczanymi przez różne przedsiębiorstwa.
 
Anna Woźnica

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji