Polecamy

Studio Awizacje VSS.net - Awizacja transportu

SoftwareStudio
12 października 2017
Studio Awizacje VSS.net - Awizacja transportu
zdj1

Odpowiednie realizowanie oraz planowanie dostaw jest podstawowym zadaniem dla firm logistycznych. Towary muszą być przywożone oraz pobierane z magazynów dzięki opracowanemu grafikowi ruchu. SoftwareStudio stworzyło program, który pomoże w sprawnym zarządzaniu procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów i wizyt na terenie zakładu – Studio Awizacje VSS.net.

zdj2
zdj2
Program ten charakteryzuje się przejrzystością oraz łatwością obsługi. Aby dodać planowaną awizację wystarczy wypełnić formularz. Po przyciśnięciu „Nowe” wyświetlony zostanie formularz, w którym użytkownik wybiera rodzaj awizacji (Dostawa/Wysyłka), kontrahenta, rodzaj transportu oraz asortyment, którego dotyczy to awizo. Ponadto, podajemy ilość palet (jeśli z listy rodzaj transportu zostało wybrane auto lub kontener) i ich rodzaj. Wymagane jest podanie daty przyjazdu transportu, a program dostosuje czas wyjazdu np. dla kontenera przypisane są 3 godziny zajęcia rampy (ramy czasowe są przykładowe). Oczywiście czas ten można modyfikować, jeśli przewidziany czas załadunku/rozładunku jest inny. Z listy wybieramy magazyn, w którym będzie odbywać się opisywana czynność. W następnym kroku użytkownik wybiera przewoźnika z sekcji Transport i zapisuje awizacje.

zdj3
zdj3

Po zapisaniu awizacji należy potwierdzić transport, poprzez użycie polecenia Status w rejestrze Awizacje. Potwierdzone awizo zostanie wyświetlone z nadanym numerem porządkowym w tabeli „Oczekujące Brama”. Tabela wyświetla podstawowe dane, między innymi rodzaj awizacji (kolumna kat.), czas, kiedy transport ten może być wpuszczony na teren magazynu i kiedy powinien wyjechać oraz kto jest przewoźnikiem i kontrahentem, a także co powinno znajdować się w danym transporcie. Inaczej ujmując, w tabeli zebrane są najważniejsze dane awizacji. Po wybraniu polecenia status, wyświetlone zostanie okno, w którym potwierdzamy aktualną czynność. W tym wypadku jest to przycisk „Wjazd”. Spowoduje to przeniesienie pozycji do rejestru „Magazyn”. W rejestrze „Magazyn” użytkownik może przez polecenie status poinformować o zwolnieniu rampy, awizacja zostanie przeniesiona do rejestru „Wyjazd”. Kolejnym krokiem w realizacji awizacji jest potwierdzenie wyjazdu transportu z terenu magazynu. Dodatkową funkcjonalnością programu Studio Awizacje VSS.net jest możliwość informowania kontrahneta poprzez SMS oraz e-mail na każdym etapie awizacji. Zrealizowana awizacja wyświetlana jest w rejestrze „Historia”. W tym rejestrze znajduje się zestawienie wszystkich operacji w magazynie związanych z transportem.

zdj3A
zdj3A

Przydatną funkcjonalnością programu jest wyświetlanie grafików dnia, tygodnia, czy miesiąca w postaci kalendarza. W widoku w formie kalendarza możemy również przejść do edycji lub usunięcia wydarzenia.

Studio Awizacje VSS.net, umożliwiając organizację i zarządzanie dostawami oraz wysyłkami z firm logistycznych i produkcyjnych pozwala na lepszą organizację dostaw, jaki i rozplanowanie ruchu na terenie zakładu. Aby lepiej poznać program zapraszamy do sprawdzenia ogólnodostępnej wersji demonstracyjnej, która znajduje się pod adresem http://demo.softwarestudio.com.pl.

 

Źródło: SoftwareStudio
Foto: SoftwareStudio

Linki:

  • program WMS.net
    Magazyn WMS.net dedykowany jest do obsługi magazynów, dotyczy to również świadczenia usług magazynowania na zasadzie outsourcingu. Bardzo ważnym atutem oferowanego produktu jest możliwość wykorzystania systemu pracy w chmurze. Inną zaletą programu Magazyn WMS.net jest elastyczność pod względem modyfikacji.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji