Rok finansowy 2019/20 w FM Logistic

FM Logistic
22 czerwca 2020
Rok finansowy 2019/20 w FM Logistic
Fot. FM Logistic
W magazynie FM Logistic
Spółka FM Logistic ogłosiła właśnie wyniki za rok finansowy 2019/20, który zakończył się 31 marca 2020. Szczegółowe sprawozdanie roczne zostanie opublikowane 10 lipca, kiedy odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy.
 
W roku obrotowym 2019/20 spółka FM Logistic zanotowała przychody w wysokości 1,43 mld euro, co oznacza wzrost o 8,7% w stosunku do roku poprzedniego (o 8% bez uwzględnienia różnic kursowych). Zysk przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT) wyniósł 42,5 mln euro, czyli o 21% więcej niż w roku ubiegłym. Wypracowany wynik odzwierciedla skoncentrowanie się firmy na  bardziej selektywnym i rentownym rozwoju który umożliwiły dobre relacje  z klientami oraz poprawa efektywności operacyjnej.
 
Komentarz Jean-Christophe’a Machet’a, CEO FM Logistic: “Po raz kolejny spółka FM Logistic osiągnęła dobre wyniki. Wzrost EBIT o 21% potwierdza, że wprowadzenie w życie programu Focus przynosi pozytywne rezultaty. Wzrost  ten był wyłącznie organiczny wsparty przez realizację sprzedaży i wprowadzenie nowych usług, zwłaszcza w dystrybucji wielokanałowej oraz w segmentach logistyki miejskiej.
 
Wybuch pandemii Covid-19 miał niewielki wpływ na wyniki w roku finansowym, który zakończył się w marcu 2020 roku. Większe wyzwania postawił przed nami początek nowego roku obrotowego. W kwietniu i maju 2020 roku zaobserwowaliśmy spadek przychodów o 9% w porównaniu z ubiegłym rokiem oraz znaczny wzrost kosztów operacyjnych związany z wprowadzaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa w związku z pandemią Covid-19. W dalszym ciągu podejmujemy działania, aby chronić naszych pracowników, zaspokajać potrzeby klientów i jednocześnie wypracować wysokie wyniki bilansowe. W niemal wszystkich naszych jednostkach prowadzona jest obecnie działalność. Warto podkreślić, że wyróżnia nas wiele kluczowych atutów, takich jak: dobra sytuacja finansowa, zrównoważony portfel klientów z branży FMCG zarówno producentów, jak i sieci handlowe, duży potencjał w e-logistyce, działalność skupiona na rynkach krajowych oraz stabilna struktura właścicielska firmy rodzinnej. Usługi z zakresu łańcucha dostaw zaś pomagają zaspokajać podstawowe potrzeby ludności i przedsiębiorstw. To wszystko daje nam pewność, że poradzimy sobie w tym nietypowym okresie”

Przychody były równo rozłożone między poszczególne regiony geograficzne, przy czym udział Francji stanowi 38%, a pozostałych krajów – 62%. Przychody we Francji wzrosły o 7,7% do 550 milionów euro. Wzrost przychodów w Europie Centralnej i Wschodniej wyniósł od 8 do 16%.
 
Dane dla FM Logistic Centralna Europa: Czechy, Polska, Słowacja i Węgry
 FM Logistic Centralna Europa, w którego skład wchodzą 4 kraje: Czechy, Polska, Słowacja i Węgry w roku finansowym 2019/20 uzyskał przychód w wysokości 322 mln euro. Największy wzrost rok do roku odnotowały Czechy, aż 13%. Z kolei najbardziej dynamicznie rozwijającymi się segmentami były: logistyka e-commerce i transport drobnicowy, gdzie przychód wzrósł o 19%. Jest to efektem m.in. wysiłków na rzecz zagęszczenia sieci transportowej i uruchomienia 3 nowych magazynów przeładunkowych w okolicach Łodzi, Warszawy i na Górnym Śląsku.
 
Spółka pozyskała też dużych i znaczących nowych klientów, w tym m.in. firmę Lorenz Bahlsen Snack-World - producenta słonych przekąsek oraz wiodącego polskiego producenta leków - firmę Polpharma. Specjalnie, na  potrzeby tego drugiego został rozbudowany o kolejny moduł magazyn w podwarszawskim Błoniu, gdzie pod nazwą FM Health operator prowadzi największe centrum logistyczne dla farmacji w Centralnej Europie. Inne dwie rozbudowy to magazyn w Będzinie (woj. śląskie) oraz na północy Czech w Lovosicach.  
 
Firma w ubiegłym roku finansowym kontynuowała też inwestycje w innowacje, począwszy od zbudowania silnego Działu Innowacji z doświadczonym zespołem inżynierów, po wdrożenia różnego rodzaju rozwiązań. W  kilku obiektach magazynowych i przeładunkowych zainstalowano automatyczne bramy. Celem tego rozwiązania jest zapewnienie automatycznego rejestrowania przyjazdu kierowcy, automatyzacja wjazdu i wyjazdu ciężarówki, a także zmniejszenie kosztów zewnętrznych dostawców. W magazynach wdrożono także roboty służące do przenoszenia palet i ciężkich ładunków.
 
W roku 2019 FM Logistic CE przyznano również szereg certyfikatów jakościowych, jak IFS Food, IFS Logistics i AEO, co  odzwierciedla doskonałość  operacyjną firmy.
 
Daniel_Franke_Managing Director, FM Logistic CE
Fot. FM Logistic
Daniel_Franke_Managing Director, FM Logistic CE
Komentarz Daniela Franke, Managing Directora, FM Logistic CE:
“Rok finansowy 2019-20 był bardzo udany dla Centralnej Europy. Zrobiliśmy duży krok w kierunku dalszego wdrażania strategii zdefiniowanej w 2018 roku. Ponadto w większości jednostek biznesowych udało nam się osiągnąć wyniki znacznie lepsze niż w poprzednim roku. 

Rozpoczęty w kwietniu rok finansowy przyniósł niespotykane dotąd wyzwania i umieścił nas w nowej rzeczywistości. Stosunkowo szybko odnotowaliśmy spadek wolumenów w transporcie drobnicowym. Dziś wiemy, że miał on charakter tymczasowy, nieprzekraczający kilkunastu procent. 

Obecnie klienci oczekują od nas jeszcze większej elastyczności, ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację. Wspólnie z klientami staramy się sprostać zmieniającym się potrzebom i ilościom m.in składowanego stocku w magazynach i jest to zadanie istotnie trudniejsze niż było w roku ubiegłym. Oczywiście musimy i jesteśmy gotowi sprostać tym i innym wyzwaniom których spodziewamy się w nadchodzących miesiącach.”
 
Wyniki finansowe z podziałem na sektory i pozostałe kraje FM Logistic
Spółka FM Logistic nadal rozwija swoją działalność na rynkach wschodzących. W Indiach i Wietnamie otwarto nowe magazyny multiklienckie i centra dystrybucyjne aby zaspokoić długoterminowe zapotrzebowanie na wyższej jakości usługi i infrastrukturę  łańcucha  dostaw. FM Logistic pozyskało wiele nowych kontraktów zwłaszcza w Wietnamie. Poprawiły się wyniki oddziału w Brazylii pod kierownictwem dyrektora zarządzającego, który objął obowiązki w 2019 roku. Wyniki spółki na Ukrainie potwierdzają, że jej sytuacja zmieniła się na lepsze.
 
Spółka zrealizowała zakładaną sprzedaż w roku finansowym 2019/20 podpisując  nowe kontrakty o łącznej wartości ponad 150 mln euro. Wzrost sprzedaży był szczególnie widoczny w branży kosmetycznej (+20%) i sektorze usług logistycznych dla branży e-commerce, zwłaszcza we Francji, w Hiszpanii, Indiach i Rosji. W ubiegłym roku obsługiwany przez FM Logistic wolumen sektora e-commerce w Rosji wzrósł o 32% w porównaniu z rokiem poprzednim. We Francji spółka FM Logistic wygrała ważny kontrakt na usługi logistyczne wspierające sprzedaż internetową dużej, międzynarodowej sieci detalicznej.
 
Wzrost przychodów był także efektem wprowadzenia nowych usług, które są odpowiedzią na takie trendy konsumenckie, jak np. wzrost znaczenia handlu internetowego i ekologii. Na przykład, spółka FM Logistic wprowadziła, z myślą o producentach i sieciach handlowych, rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw ułatwiające sprzedaż produktów sprzedawanych luzem w sklepach detalicznych i supermarketach oraz usługi dropshippingu dla producentów, którzy sprzedają swoje produkty bezpośrednio do klienta.
 
Przychody z działalności transportowej przekroczyły kwotę 500 mln euro (36% łącznych przychodów), głównie dzięki rozwojowi usług LTL (ładunki mniejsze niż samochody ciężarowe) oraz logistyce miejskiej. Oferowana przez FM Logistic usługa CityLogin, która łączy dostawy ostatniej mili i małe miejskie huby logistyczne, jest obecnie dostępna w około 30 miastach Europy. Od niedawna mogą z niej także korzystać mieszkańcy hiszpańskich miast – Bilbao, Saragossy i Kordoby.
 
Operacje kompletacji
Fot. FM Logistic
Operacje kompletacji
W roku 2019/20, spółka FM Logistic podjęła dodatkowe działania, aby zapewnić bardziej zrównoważony charakter łańcucha dostaw. Nowe inicjatywy obejmowały program działań związany z bezpieczeństwem pracy realizowany we wszystkich 14 krajach, w których spółka jest obecna, opracowanie we współpracy z francuską politechniką UTC egzoszkieletu przeznaczonego dla osób zajmujących się kompletacją w magazynach, pomiar emisji gazów cieplarnianych z usług transportowych i logistycznych świadczonych na rzecz konkretnych klientów oraz uruchomienie projektu „zero waste”. Dzięki prowadzonym projektom spółka FM Logistic otrzymała złoty certyfikat agencji ratingowej EcoVadis, co zapewniło jej miejsce w gronie 5% firm znajdujących się w ścisłej czołówce rankingu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
 
Spółka FM Logistic kontynuowała prace związane z automatyzacją wybranych magazynów i procesów biurowych. Zakupiono dodatkowe wózki samojezdne AGV i roboty magazynowe. Liczba użytkowników internetowego portalu dla klientów MySCM wzrosła o 9,5%. Kolejnym ważnym obszarem działań była digitalizacja dokumentacji transportowej.
 
Wzrost zatrudnienia, który wyniósł 9,3% w roku 2018/19, zwolnił do 1,3% w roku 2019/20, co potwierdza skuteczność programów rozwoju umiejętności i szkoleń, zwłaszcza w obszarze operacji magazynowych. Spółka FM Logistic zatrudnia około 25,7 tys. pracowników.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji