NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Pooling palet sposobem na oszczędności

27 czerwca 2014
Pooling palet sposobem na oszczędności
Pooling palet sposobem na oszczędności

Australijska firma CHEP, światowy lider w usługach wynajmu palet i kontenerów przygotowała we współpracy z wiodącą, międzynarodową firmą konsultingową Intertek RDC Environment, nowy ,,Kalkulator środowiskowy’’, za pomocą którego można w szybki i łatwy sposób obliczyć korzyści dla firmy i środowiska, płynące z zastosowania systemu wynajmu palet zwanego poolingiem.

Ochrona środowiska jako element strategii nowoczesnych firm
Zmniejszanie negatywnego wpływu działalności firm na środowisko naturalne coraz częściej stanowi jeden z kluczowych elementów zrównoważonej strategii rozwoju świadomych, nowoczesnych przedsiębiorstw.

We wspólnym interesie polskich i międzynarodowych firm leży maksymalne ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko m.in. w obszarze łańcucha dostaw. Udowodniono, że pooling palet (wynajem palet) pozwala na znaczne zmniejszenie oddziaływania palet na środowisko naturalne. Jest to możliwe dzięki maksymalnemu wykorzystywaniu cyklu życia każdej palety oraz recyklingowi zniszczonych palet.

Redukcja emisji CO2 do atmosfery jest jednym z głównych wyzwań stojących obecnie przed firmami nie tylko z branży transportowej. Globalne ocieplenie, zbyt wysoka emisja CO2 do atmosfery, generowanie ogromnej ilości zanieczyszczeń i produktów ubocznych wymaga od firm poszukiwania rozwiązań, które wyraźnie przyczynią się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Działania proekologiczne CHEP
Produkcja palet i ich transport wiążą się z emisją CO2 do atmosfery. Firma CHEP od lat wdraża rozwiązania proekologiczne. Aby zredukować negatywny wpływ na środowisko firma ogranicza produkcję palet, przez zastosowanie recyklingu i ponowne użycie tych samych materiałów. Pozwala to znacznie zredukować zapotrzebowanie na surowce naturalne oraz zapobiega ich marnotrawieniu, jednocześnie ograniczając emisję CO2. Ponadto optymalne rozmieszczenie magazynów CHEP umożliwia zwiększenie wydajności, przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji spalin i zanieczyszczeń powstających podczas transportu. W 2012 r. współpraca CHEP z przewoźnikami, detalistami i producentami pozwoliła na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery aż o 1600 ton.

Kalkulator Środowiskowy
W oparciu o wyniki LCA, CHEP stworzył nowy Kalkulator Środowiskowy, który mierzy ślad węglowy (bilans emisji związków węgla) poolingu palet. To proste i szybkie narzędzie pozwala każdemu klientowi zbadać ilość CO2, generowanego podczas całego cyklu życia palety CHEP oraz jej wpływu na środowisko naturalne w konkretnym łańcuchu dostaw. Kalkulator Środowiskowy na podstawie danych, takich jak: rozmiar palet, odległości w transporcie, straty w paletach, pochodzenie drewna, a także szeregu innych parametrów, analizuje ślad węglowy danej palety. Dane dotyczące emisji pochodzą z całego cyklu eksploatacji palety – począwszy od wycinki drzew w lesie, po poddanie jej recyklingowi lub produkcji energii z biomasy, a nie tylko z emisji gazów cieplarnianych z centrów serwisowych i transportu CHEP. Kalkulator zawiera również dane odnośnie konkurencyjnych rozwiązań paletowych, umożliwiając porównanie palet CHEP z białymi paletami wymiennymi i paletami jednorazowego użytku. Porównanie to pokazuje klientom zalety posługiwania się paletami CHEP w stosunku do konkurencji.

Ograniczenie produkcji odpadów CHEP potwierdzone niezależnymi badaniami
Przy użyciu metody Analizy Cyklu Eksploatacyjnego (ang. LCA) uzyskano dane na temat zmniejszenia wpływu naszych produktów i usług na środowisko naturalne.

Prowadzenie badań stanowi stały element zobowiązania CHEP do kierowania się w swojej działalności efektywnością i zrównoważonym rozwojem w globalnym łańcuchu dostaw.

Metodologia LCA oparta jest na Standardach Zarządzania Środowiskiem Naturalnym ISO14000 (sekcja 14040). LCA obejmuje swoim zasięgiem cały cykl życia produktu. Począwszy od zakupu surowca po jego ostateczną likwidację. LCA mierzy stopień zużycia zasobów, zużycie energii, a także zanieczyszczenie środowiska: powietrza, wody i gleby przez dany rodzaj produktów.

Badanie LCA dla CHEP zostało przygotowane przez międzynarodową, wiodącą firmę konsultingową Intertek RDC Environment, z siedzibą w Brukseli, która przeprowadziła podobne badania LCA dla wielu innych światowych korporacji.


Skrócona, uproszczona wersja Kalkulatora Środowiskowego znajduje się na stronie internetowej www.chep.com/pl (THE POWER OF POOLING), ponadto zespół CHEP na życzenie klienta może przygotować bardziej rozbudowaną analizę.

Globalne ocieplenie jest najważniejszą zmienną, którą można zmierzyć. Każda z faz cyklu przyczynia się do emisji CO2 do atmosfery. W poniższym wykresie przedstawiono te fazy dla dwóch rozwiązań paletowych.

Korzystając z usług CHEP firmy mogą nie tylko zredukować koszty ale również przyczynić się do ochrony zasobów naturalnych. CHEP jest jedyną organizacją paletową certyfikowaną przez FSC oraz PEFC. Drewno przeznaczone na palety CHEP pochodzi z legalnych plantacji.

Korzyści płynące z systemu poolingu palet
System oferowany przez CHEP pozwala klientom firmy skupić się na ich podstawowej działalności. Oznacza to, że nie muszą już martwić się o to, co się dzieje z ich produktami po wysłaniu w rynek, ponieważ to CHEP zajmuje się wszystkimi aspektami związanymi z zarządzaniem paletami w tym ich naprawą i utylizacją. Korzystając z jednego dostawcy palet można zmniejszyć z dnia na dzień koszty zarządzania łańcuchem dostaw i jego negatywny wpływ na środowisko.

Używanie białych, jednorazowych palet jest tylko pozornie tańszym rozwiązaniem, ponieważ w dłuższej perspektywie należy do niego doliczyć dodatkowe koszty magazynowania, naprawy i ustawowego obowiązku utylizacji zużytych palet. Kolejnym kluczowym aspektem usługi oferowanej przez CHEP jest jakość palet. Dostarczany sprzęt jest wykonany z najwyższej jakości surowców, firma dokonuje też przeglądów i napraw elementów, gdy jest to konieczne. Zatem jakość palet CHEP jest o wiele wyższa niż białych palet jednorazowych czy w systemie wymiany.

Współpraca z CHEP ogranicza się do zamówienia palet, zapakowania towaru, a następnie poinformowania firmy o miejscu wysyłki produktów na paletach. Wynajem palet to proste rozwiązanie, które jest w chwili obecnej najlepszą alternatywą dla zarządzania własnym poolem paletowym przez przedsiębiorców.

Proekologiczne działania CHEP Polska zostały docenione przez Eko Cykl Organizację Odzysku Opakowań. Firma CHEP zdobyła I miejsce i tytuł „Przedsiębiorcy Efektywnego Surowcowo 2013” w kategorii EKO-HIT. Kapituła nagradza przedsiębiorstwa, które w swojej działalności wyróżniają się szczególną dbałością o środowisko i surowce naturalne. W konkursie brało udział 6 firm.

Źródło: CHEP Polska

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 03-2021EMIL - 03-2021EMIL - 02-2021EMIL - 02-2021EMIL - 01-2021EMIL - 01-2021EMIL - 12-2020EMIL - 12-2020Zobacz więcej publikacji