Polecamy

Palety bez wirusa

Andrzej Szymkiewicz
31 sierpnia 2020
Palety bez wirusa
Palety_2020
W złożonych relacjach gospodarczych, powiązanych ze sobą w łańcuchach dostaw podmiotów paleta jako uniwersalny nośnik ładunkowy jest wyjątkowym ogniwem wzajemnych relacji. Każda nagła sytuacja powoduje zakłócenie płynności wypracowanych procesów, ustalonych norm i rozwiązań. To, co dzieje się w gospodarce światowej od marca tego roku, nie ma precedensu w gospodarczej historii ostatnich dziesięcioleci. Wirus SARS CoV-2 rozdaje karty, nie pozostaje to bez wpływu na rynek palet, który zapewnia płynność transportową łańcuchów dostaw.
 
Mimo pandemii znaczące zaangażowanie wykazuje firma IPP, światowy gracz oferujący usługi śledzenia, zarządzania i naprawy palet. Swój biznes opiera na zrównoważonym rozwoju i współpracy z firma-mi z całego łańcucha dostaw, aby obniżyć koszty operacyjne. Utworzono też firmę IPP Polska, która organizuje struktury operacyjne do obsługi klientów w Polsce i w Europie Wschodniej. To znaczące wzmocnienie rynku palet pooli kolorowych, a tym samym konkurencja dla firm CHEP, LPR i NDHP.
 
W otwartym poolu palet „białych” trwa impas formalny związany z wzajemną wymianą europalet ze znakami EPAL i UIC EUR. Mimo prób nie osiągnięto ostatecznego porozumienia, dlatego też oficjalnie do końca 2021 roku wymiana jest tylko „dopuszczalna”. Na rynku palety EPAL i UIC EUR są wymieniane i dla użytkowników nie stanowi to problemu.
 
Na znaczeniu zyskują palety plastikowe; produkty te wobec postępującej automatyzacji procesów dystrybucyjnych okazują się najlepszym rozwiązaniem. Koszty operacyjne dla palet plastikowych nie są też tak duże, jak mogłoby się wydawać.
 
Palety jako uniwersalne nośniki ładunkowe mają zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu. Dla ochrony różnego rodzaju transportowanego towaru powstały nadstawki paletowe, które w wielu obszarach operacyjnych działań są wręcz nieodzowne.
 
W metrykach paletowych przedstawiamy produkty spełniające jakościowe normy europalet zawarte w niezmienionym od 1965 roku dokumencie, zwanym Kodeksem UIC-435. Określona w nim standaryzacja i normy jakości to podstawowe kryteria tworzenia nowych produktów o wysokiej jakości i dużej przydatności operacyjnej w łańcuchach dostaw.
 
Rynek palet jest języczkiem u wagi operacyjnego rozwoju łańcuchów dostaw, wszak po to powstała paleta, aby dostawy były sprawne, szybkie i na czas. W publikacji „Palety 2020“ piszemy o rynku palet, na który kładzie się cieniem epidemia wirusa SARS CoV-2. Wirusa boimy się jednak jakby mniej, bo nie przenosi się na paletach transportowanych towarów.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji

Bezpieczny Magazyn - miesięcznik o bezpiecznym magazynie

Zobacz więcej publikacji