NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Okrągła rocznica palety UIC EUR

Sławomir Rusek
17 marca 2021
Okrągła rocznica palety UIC EUR
Fot. ZPE UIC
Europaleta na przenośnikach rolkowych
Znormalizowany nośnik transportowy EUR, stanowiący integralną część międzynarodowych systemów logistycznych i dystrybucji towarów, w maju br. będzie obchodzić 60-lecie istnienia. Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) w 1961 roku podjął inicjatywę w sprawie stosowania „znormalizowanej i wymienialnej palety” w ramach organizacji kolejowych, a 11 maja podpisano porozumienie. Na ten dzień datuje się powstanie Europejskiego Poolu Paletowego (EPP), w którym użytkowanie palety UIC EUR jest zorganizowane i zarządzane przez autoryzowane podmioty.

60 lat temu gospodarka opierała się na transporcie kolejowym, organizacje kolejowe szukały sposobu na usprawnienie transportu i magazynowania towarów detalicznych. Rozwiązaniem problemu było zaprojektowanie i stworzenie konstrukcji umożliwiającej transport i przechowywanie towarów detalicznych w jednostkach ładunkowych. W ten sposób pojawiła się europaleta, płaska, drewniana, czterowejściowa paleta oznaczona literami EUR w owalu oraz akronimem Międzynarodowego Związku Kolei określającego zasady techniczne produkcji i naprawy palety – UIC.

Specyfikacje produkcyjne i jakościowe palet są określone w Kodeksie UIC 435. UIC, tworząc standard, wzięła na siebie odpowiedzialność za jakość palet i bezpieczeństwo przewożonych towarów. Poprzez organizacje kolejowe i producentów europalet stosujących się do zasad określonych w Kodeksie UIC 435 tworzy struktury zapewniające Europejskiemu Poolowi Paletowemu wysokiej jakości palety UIC EUR.
EUR_+_UIC_znaki rozpoznawcze
EUR_+_UIC_znaki rozpoznawcze
Związek Producentów Europalet UIC, stowarzyszenie skupiające producentów i firmy naprawcze, jest na polskim rynku gwarantem jakości europalet ze znakami UIC EUR. Liczba produkowanych i naprawianych palet  z tymi znakami stale rośnie, a udział w rynku systematycznie powiększa się. Związek jest częścią bardzo silnych struktur kolei narodowych, które mają znaczący wkład w usprawnianie procesów logistycznych. Europaleta jest przecież najbardziej efektywną modułową jednostką transportową wykorzystywaną w łańcuchach dostaw, której wymiary nie zmieniły się od sześćdziesięciu lat.

Palety UIC EUR
Fot. ZPE UIC
Palety UIC EUR
Uniwersalny, podstawowy wymiar 800 × 1200 mm jest wyjściowym formatem dla operacyjnych pojemników modułowych EURO i KLT, a wielokrotność tego wymiaru wyznacza pojemność skrzyń ładunkowych pojazdów ciężarowych i kontenerów.
Paleta EUR stanowi największą na świecie pulę jednostek transportowych. Odgrywa ważną rolę w przeładunku towarów, począwszy od zakładu produkcyjnego, a na miejscu dystrybucji kończąc. Znajduje się w każdym magazynie, jest produktem wielokrotnego użytku o znacznej wytrzymałości użytkowej. Moga ją obsługiwać dowolne wózki podnośnikowe i widłowe oraz roboty. Europaleta jest też ekologiczna, bo powstaje z odnawialnego surowca, jakim jest drewno, a do tego może być wielokrotnie, szybko i tanio naprawiana.

Okrągła rocznica narodzin palety UIC EUR przypada w szczególnym roku ze względu na pandemię koronawirusa SARS CoV-2.
Związek Producentów Europalet UIC jest prawnym depozytariuszem Kodeksu UIC 435, który określa jednoznacznie standardy kontroli, produkcji i napraw palet UIC EUR. Prawo do miana europalety ma w pierwszej kolejności produkt ze znakiem EUR i posiadający cechy opisane w kodeksie UIC 435. Europejski Pool Paletowy stworzony przez UIC powstał na bazie palety EUR, więc zrozumiała jest troska przedstawicieli UIC o jakość poolu. Wymienialność palet w otwartym poolu paletowym jest jednym z podstawowych elementów zarządzania paletami w magazynie. Ten niezwykle ważny aspekt płynnego administrowania zasobami paletowymi stanowi o sile otwartego poolu palet białych.

Związek Producentów Europalet UIC wspólnie z Rail Cargo Austria – prawnym właścicielem znaku EUR w owalu i największym licencjodawcą UIC w Europie – uważa wymienialność palety z inną o takich samych parametrach jakościowych i technicznych za wyraz dobrych praktyk w biznesie.
  
Wypalony znak UIC
Wypalony znak UIC
Wypalony znak EUR
Wypalony znak EUR
Europalety UIC EUR są nośnikami transportowymi funkcjonującymi w otwartym poolu paletowym, a rocznica powołania do życia tej niezwykle praktycznej palety będzie świętem dla wszystkich uczestników rynku. W gospodarce rynkowej na pierwszym miejscu jest bowiem klient i to o zaspokojenie jego potrzeb powinien zabiegać biznes, zapewniając sprawność łańcucha dostaw.

Sławomir Rusek, prezes zarządu Związku Producentów Europalet UIC
Fot. ZPE UIC

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 03-2021EMIL - 03-2021EMIL - 02-2021EMIL - 02-2021EMIL - 01-2021EMIL - 01-2021EMIL - 12-2020EMIL - 12-2020Zobacz więcej publikacji