NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

PARTNERZY BIZNESOWI

Polskie_Stowarzyszenie_Techniki_Magazynowej
Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej (PSTM) działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień statutu, uchwalonego na zebraniu założycielskim w dniu 2 lutego 2012roku. Siedzibą PSTM jest Poznań,...

Optymalnie dobrane wózki widłowe

Andrzej Szymkiewicz
23 września 2018
Optymalnie dobrane wózki widłowe
Fot. Log4.pl
Optymalnie dobrane wózki widłowe
Rozwijająca się gospodarka w na poziomie oscylującym w okolicach 4% rocznie, powoduje zwiększone zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową, której rekordowe ilości powstają w coraz to nowych lokalizacjach. Wraz ze wzrostem powierzchni magazynowej systematycznie przybywa na rynku wózków widłowych, na rynku zaczyna być zauważalny wzrost popytu nad podażą, co jest zjawiskiem dawno nie obserwowanym na naszym rynku.
 
Wydłużają się terminy dostaw, przez co inwestycje „wchodzą” na rynek z opóźnieniem, co jest niepożądane z punktu widzenia inwestora. Polski rynek nie korzysta jeszcze w pełni ze specjalistycznego doradztwa i w wielu wypadkach obór ilości wózków widłowych do obsługi zadań przeładunkowych w magazynie jest za duża, lub niezbyt precyzyjnie dobrana do operacji.
 
Optymalizacja, to słowo „klucz”, pozwalająca na odpowiednie dobranie sprzętu do potrzeb występujących w magazynie. Usługa wynajmu wózków widłowych, rozwija się niezwykle dynamicznie, niemal wszyscy dostawcy wózków widłowych, oferują sprzęt na tych zasadach, dla rynku jest to bardzo wygodne i pożądane. Korzystają przy tym z różnych sposobów na odpowiednie dobranie sprzętu, między innymi z własnych kalkulatorów, które są mniej lub bardziej przydatne.            
 
Dwóch naukowców z Politechniki Poznańskiej opracowało metody, które pozwalają na bardzo precyzyjny dobór floty wózków widłowych do określonych prac. Dwie z pozoru różne metody pozwolą na dobranie optymalnej jakościowo i ilościowo floty wózków widłowych, dla konkretnych aplikacji w magazynie.
 
Dr hab. inż. Adam Redmer oraz dr hab. inż. Łukasz Wojciechowski, połączą wodę z ogniem,  czyli przedstawią jak w praktyce zastosować metody Make or Buy(MoB),  oraz Wielokryterialne  Wspomaganie  Decyzji(WWD), dla osiągnięcia najlepszego efektywnie doboru.
 
W części warsztatowej, odbywać się będzie praca w zespołach problemowych dotyczących analiz i rozwiązań sytuacyjnych. Analizowane będzie dobór wózków widłowych w określonym środowisku pracy: magazyn wysokiego składowania, magazyn kompletacyjny, plac składowy, środowisko mieszane – prace na placu składowym i w magazynie.
Szkolenie to okazja na zapoznanie się z nowatorskimi metodami doboru floty wózków widłowych, aby właściwie móc dobrać wielkość, rodzaj oraz formę użytkowania wózków widłowych. Nabyte umiejętności oceny i najlepszego efektywnie doboru potrzebnej floty, pozwoli na optymalizację potrzeb, właściwe zaplanowanie i zarzadzanie flota wózków widłowych.  Analiza studium przypadku jest doskonałym sposobem na ugruntowanie zdobytych umiejętności na konkretnym przypadku.
 
Szkolenie, to nie tylko jednorazowy akt edukacyjny, przygotowana interaktywna platforma pozwoli na wymianę opinii i doświadczeń z przedstawicielami branży. Autorzy metod będących częścią programu szkolenia, będą dostępni jako konsultanci.
 
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia, potwierdzający nabyte umiejętności optymalizacji i doboru floty wózków widłowych poprzez stosowanie metod Make or Buy(MoB),  oraz Wielokryterialnego  Wspomagania  Decyzji(WWD)
 
Szkolenie przeznaczone jest dla tych wszystkich, którzy chcą nauczyć się nowych metod wielokryterialnego doboru wózków widłowych do konkretnych aplikacji. Osób, które zarządzają flotami wózków widłowych oraz dostarczają wózki widłowe klientom.

Andrzej Szymkiewicz

Linki:

  • Zgłoszenie udziału
    Szkolenie, to nie tylko jednorazowy akt edukacyjny, przygotowana interaktywna platforma pozwoli na wymianę opinii i doświadczeń z przedstawicielami branży. Autorzy metod będących częścią programu szkolenia, będą dostępni jako konsultanci.

Pliki do pobrania:

  • Flota WW - oferta
    Szkolenie to okazja na zapoznanie się z nowatorskimi metodami doboru floty wózków widłowych, aby właściwie móc dobrać wielkość, rodzaj oraz formę użytkowania wózków widłowych. Nabyte umiejętności oceny i najlepszego efektywnie doboru potrzebnej floty, pozwoli na optymalizację potrzeb, właściwe zaplanowanie i zarzadzanie flota wózków widłowych. Analiza studium przypadku jest doskonałym sposobem na ugruntowanie zdobytych umiejętności na konkretnym przypadku.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 01-2019EMIL - 01-2019EMIL - 12-2018EMIL - 12-2018EMIL - 11-2018EMIL - 11-2018EMIL - 10-2018EMIL - 10-2018Zobacz więcej publikacji