Polecamy

Innowacyjne rozwiązania

22 grudnia 2015
Innowacyjne rozwiązania
Innowacyjne rozwiązania

ID Logistics rozpoczął testy innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wspierających zarządzanie transportem wewnętrznym w centrach dystrybucyjnych. Ich celem jest optymalizacja kosztów operacyjnych i wzrost efektywności procesów oraz bezpieczeństwa pracy.

Obecnie w magazynach ID Logistics testowane są systemy zdalnego sterowania wózkami widłowymi i monitoringu floty magazynowej oraz baterie litowo-jonowe. Za ich przygotowanie odpowiada dedykowany zespół ID Logistics, współpracujący z partnerami zewnętrznymi. „Testy przeprowadzane są w różnych magazynach, co pozwala nam dobrze sprawdzić funkcjonalność poszczególnych rozwiązań. W czasie prac wykorzystujemy także globalne doświadczenie Grupy ID Logistics. Rozwiązania stosowane w obsłudze klientów w różnych krajach na świecie dostosowujemy do naszej specyfiki i oczekiwań klientów w Polsce“ powiedział Piotr Krasoń, Project Manager ID Logistics Polska.

Zdalnie sterowany wózek widłowy
Przy współpracy z firmą Toyota Material Handling, ID Logistics rozpoczęło testy sprawdzające możliwość wykorzystania w aktywności magazynowej zdalnie sterowanego wózka widłowego Toyota BT Optio OSE250, przeznaczonego do kompletacji towarów z niskich poziomów regałów. To pierwsze tego typu testy, które są przeprowadzane na polskim rynku przez obie firmy. Podobne rozwiązanie jest już stosowane w magazynach ID Logistics we Francji i Holandii, co pozwala na wykorzystanie w testach doświadczenia z innych krajów. Zadaniem, jakie stawia sobie zespół ID Logistics, jest sprawdzenie funkcjonalności systemu zdalnego kierowania wózkami widłowymi podczas pracy w wielkopowierzchniowych magazynach i w trakcie różnych operacji magazynowych. Największy nacisk położony jest na wzrost efektywności procesów operacyjnych oraz produktywność i bezpieczeństwo pracy.


Testowany wózek widłowy jest zdalnie sterowany za pomocą pilota. To proste w obsłudze urządzenie, przymocowywane do ubrania lub nadgarstka, umożliwia operatorowi szybkie i sprawne kierowanie ruchem pojazdu. Operator idzie tuż za wózkiem, zatrzymując go przy kolejnych punktach kompletowania zamówienia. Nie musi za każdym razem wchodzić i schodzić z pojazdu, tak jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych wózków. To znacznie przyspiesza, a jednocześnie ułatwia mu pracę. Zdalnie sterowany wózek widłowy ma zwiększać bezpieczeństwo pracy operatora i innych pracowników magazynu. Taką rolę pełni zamontowany skaner bezpieczeństwa i czujnik ruchu z sygnalizacją świetlną. Gdy skaner wykryje przeszkodę, na przykład inny wózek albo przechodzącego człowieka, automatycznie zatrzymuje pojazd w bezpiecznej odległości. Pozwala on także na utrzymanie odpowiedniego dystansu od regałów oraz, w miarę potrzeb, koryguje trasę przejazdu. Z kolei czujnik ruchu za pomocą sygnalizacji świetlnej ostrzega innych pracowników o zbliżającym się pojeździe. ID Logistics sprawdza także jaki wpływ na środowisko będzie miało testowane rozwiązanie. Już teraz wiadomo, że płynna jazda znacznie zmniejsza zużycie energii.

Systemy monitoringu floty magazynowej
ID Logistics rozpoczęło również testy rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie wózkami widłowymi w centrach dystrybucyjnych. Ich działanie opiera się na podobnych zasadach i rozwiązaniach technologicznych (transmisja on-line za pośrednictwem GPS lub sieci komórkowej 3G), co systemy monitoringu floty aut osobowych. Największy nacisk kładziony jest na efektywność, bezpieczeństwo pracy oraz ograniczenie kosztów serwisowych związanych z urządzeniami i infrastrukturą. Specjaliści ID Logistics sprawdzają takie funkcjonalności jak zarządzanie pracą operatorów (m.in. rejestracja czasu pracy, kontrola dostępu i ważności uprawnień), monitoring pracy wózków widłowych (m.in. stan naładowania baterii, prędkość, czas jazdy, trasy i przebyty dystans) oraz raportowanie (m.in. dane serwisowe i finansowe). W ramach testów sprawdzane są także możliwe rozwiązania z zakresu monitorowania zderzeń wózków z przeszkodą (m.in. rejestracja czasu zdarzenia, pomiar siły uderzenia i prędkości pojazdu w momencie kolizji, możliwości spowolnienia jazdy lub jej całkowitego zablokowania).

Wózek widłowy z baterią litowo-jonową
Kolejnym projektem, realizowanym przez ID Logistics, są testy wózków widłowych wyposażonych w baterie litowo-jonowe. ID Logistics sprawdza jak będzie można je wykorzystać w czasie pracy w warunkach magazynowych i jak to wygląda w porównaniu do tradycyjnych baterii kwasowo-ołowiowych. Testy przeprowadzane są pod kątem funkcjonalności baterii litowo-jonowych, wpływu na zmniejszenie kosztów operacyjnych (co wiąże się z prostą obsługą, krótkim czasem doładowania i dłuższą żywotnością baterii) oraz bezpieczeństwem pracy w magazynie. Z punktu widzenia ID Logistisc jedną z korzyści wynikających z zastosowania tego typu baterii może być zwiększenie powierzchni magazynowej. Akumulatory mogą być bezpiecznie ładowane w dowolnym miejscu w magazynie. To oznacza, że nie ma potrzeby wyodrębniania części magazynu na akumulatorownię, w której, ze względu na wydzielanie szkodliwych oparów, muszą być ładowane baterie kwasowe. Uzyskana w ten sposób dodatkowa przestrzeń może być wykorzystana do procesów operacyjnych. W testach pod uwagę brany jest także aspekt środowiskowy, związany ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla.

Głównym celem ID Logistics jest przeprowadzenie testów sprawdzających nowe rozwiązania techniczne, informatyczne, itp., które stwarzają potencjał możliwy do zastosowania w jednym z naszych obszarów działania i mogą wnieść wartość dodatnią. Nie oznacza to jednak, że będziemy je natychmiast wdrażać. Chcemy wiedzieć, jak to, co oferują dostawcy, sprawdzi się w warunkach magazynowych. Z drugiej strony, chcemy też współpracować z dostawcami, pomagając im rozwijać innowacyjne rozwiązania odpowiadające naszym potrzebom. Tylko wtedy możemy być pewni, że rozwiązanie, które proponujemy obecnym i przyszłym klientom, jest sprawdzone od strony praktycznej. Jesteśmy zawsze gotowi zapewniać klientom najbardziej dla nich korzystne rozwiązania“ podsumował Sergiusz Pałubski, kierownik techniczny ID Logistics Polska.

Toyota Material Handling Polska współpracuje z ID Logistics od kilkunastu lat, zawsze staramy się być blisko klientów oraz ich potrzeb. Wspólnie obserwujemy zmiany na rynku logistycznym i dlatego bardzo chętnie przeprowadzamy testy innowacyjnych produktów, które mogą wspomóc procesy logistyczne, zwiększyć ich wydajność oraz zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy ludzi i wózków widłowych. Toyota jest liderem w branży, oferuje innowacyjne i bezpieczne produkty na całym świecie.
Polski rynek nie stanowi wyjątku, dlatego też takie projekty są dla nas bardzo cenne
“ powiedział Maciej Pessel, dyrektor d/s biznesu strategicznego Toyota Material Handling Polska.

Źródło: ID Logistics
Foto: ID Logistics

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji

Bezpieczny Magazyn - miesięcznik o bezpiecznym magazynie

Zobacz więcej publikacji