AKTUALNOŚCI

Seifert Polska

Opis działalności

„Naszym standardem jest ciągły proces doskonalenia. Dbamy o doskonałość w każdym detalu”. Wyznacznikiem naszej skuteczności jest zdolność do spełniania wymagań klientów. Za pomocą audytów wewnętrznych i zewnętrznych weryfikujemy poziom każdej naszej usługi, a także badamy zadowolenie naszych zleceniodawców. Podstawą dążenia do perfekcji jest zakładowy system innowacji, dzięki któremu każdy pracownik może zaproponować swoje propozycje zmian, usprawnień i oszczędności. Wszystkie usługi spedycyjne i logistyczne rozwijamy w sposób partnerski względem naszych klientów, konsekwentnie spełniając wymagania jakościowe w zakresie dostarczanych przez nas usług.

Kontakt

Seifert Polska
Kosztowska 21
41-409 Mysłowice
323589972
https://pl.seifert-logistics.com/
i.urbanczyk@seifert-polska.pl

Nasz sukces budują nasi pracownicy, klienci, a także oferowane przez nas usługi i podejście do środowiska naturalnego. Każdy pracownik przyczynia się do sukcesu naszego przedsiębiorstwa, dzięki swojej motywacji, pracy zespołowej i nowatorskiemu podejściu. Dbamy o wysoki poziom wiedzy naszych pracowników i stale go rozwijamy, poprzez podejmowanie prorozwojowych przedsięwzięć.  Wdrażamy i rozwijamy najnowsze technologie. Jesteśmy odpowiedzialni i dotrzymujemy zobowiązań. Aktywnie przyczyniamy się do poszanowania środowiska naturalnego.

Grupa Seifert Logistics wyspecjalizowała się w świadczeniu usług w następujących branżach. Dla branży motoryzacyjnej (automotive) oferujemy system just in sequence i logistykę części zamiennych. Branża papiernicza zyskuje dzięki naszym usługom inhousing, warehousing, logistyce wewnętrznej i kontraktowej. Jesteśmy certyfikowanym partnerem LOKALNYM i spedytorem towarów niebezpiecznych dla branży chemicznej. Branżę materiałów budowlanych wspieramy w projektach z zakresu logistyki budowlanej.W branży Consumer & Goods skupiamy się na ścisłej współpracy z sektorem handlowym, a dla branży farmaceutycznej operujemy w zakresie logistyki, jak i magazynowania.  

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji