Polecamy

Ekspansywna integracja

12 grudnia 2011
Ekspansywna integracja
Ekspansywna integracja

Innovation Network Corporation of Japan („INCJ“), Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. („Hitachi Construction Machinery“) oraz Nissan Motor Co., Ltd. („Nissan“) ogłosiły podpisanie porozumienia o integracji swoich działań w branży wózków widłowych, prowadzonych przez spółki zależne Hitachi Construction Machinery i Nissan (tj. TCM Corporation i Nissan Forklift Co., Ltd., łącznie zwane „Przedmiotowymi Spółkami Zależnymi“), w formie nowej spółki, która zostanie założona i będzie prowadzona głównie przez INCJ. INCJ, Hitachi Construction Machinery i Nissan zamierzają wkrótce zawrzeć ostateczną i prawnie wiążącą umowę oraz - po otrzymaniu niezbędnych zezwoleń od organów rządowych - spółki zależne Hitachi Construction Machinery i Nissan zostaną zintegrowane i rozpoczną działalność pod nową firmą do wiosny 2012 r.

Wszystkie wyemitowane udziały Przedmiotowych Spółek Zależnych zostaną przeniesione na nową spółkę. Ponadto INCJ zasili nową spółkę kapitałem rozwojowym, wynoszącym w sumie 30 miliardów jenów. Większość udziałów z prawem głosu w nowej spółce będzie znajdować się w posiadaniu INCJ, a Hitachi Construction Machinery i Nissan będą posiadać udziały w nowej spółce w ilości proporcjonalnej do przeniesionych udziałów ich spółek zależnych.

Oczekuje się, że ogólnoświatowy rynek wózków widłowych otrząśnie się ze skutków kryzysu finansowego i w przyszłości znacząco się rozwinie w obliczu zapotrzebowania ze strony rozwijających się rynków. Wskutek zastosowania bardziej surowych regulacji środowiskowych w krajach rozwiniętych coraz częściej potrzebne są produkty ekologiczne, spełniające wymogi takich bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących emisji. Wielu producentów wózków widłowych w Japonii nie działa na wystarczającą skalę, aby zdobyć udział w rynku nawet mimo swoich możliwości technologicznych, w związku z czym strategiczne fuzje, przejęcia i restrukturyzacje są dla nich niezmiernie ważne w celu pozyskania transakcji na nowych, rozwijających się rynkach.

W tym środowisku rynkowym nowa spółka - przy jednoczesnym podtrzymywaniu i rozwijaniu obecnej działalności - będzie dążyć do zdobycia znacznego udziału w rynkach rozwijających się, na których warunki konkurencyjne są nadal zmienne. Pomocna w tym zakresie będzie intensywna alokacja zasobów dotyczących zarządzania na rynkach rozwijających się, takich jak kraje ASEAN, oraz w sektorach takich, jak technologie ekologiczne. Nowa spółka będzie również dążyć do prowadzenia stopniowej restrukturyzacji całej branży wózków widłowych, łącznie z producentami wózków widłowych z Japonii i innych krajów, w perspektywie średnio- i długoterminowej, w celu uzyskania pozycji jednej z wiodących spółek w tym sektorze na całym świecie.


Celem podpisanego porozumienia jest ukierunkowanie integracji Przedmiotowych Spółek Zależnych w formie nowej spółki w celu przygotowania jej do przyszłego rozwoju; zmiany nie mają na celu dokonanie sprzedaży udziałów. Konsolidacja zasobów biznesowych, wynikająca z integracji, wraz z dodatkowym finansowaniem INCJ, umożliwi nowej spółce rozwój na skalę, która nie byłaby możliwa, gdyby każda ze spółek podjęła taką próbę indywidualnie. Hitachi Construction Machinery i Nissan, jako udziałowcy nowej spółki, będą nadal wspierać jej rozwój poprzez zapewnienie technologii lub innej wiedzy biznesowej oraz uczestnictwo we wspólnych projektach rozwojowych. Nowa spółka będzie nosić nazwę „UniCarriers Corporation“, a do pełnienia roli jej przedstawiciela zostanie wyznaczony pan Satoru Omori.
Nissan Forklift

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji