NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Za wysokie opłaty administracji dot. tachografów

BCC
3 listopada 2018

Opinia BCC do projektu rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności administracji dot. tachografów

Nowe rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji miar związane z tachografamima zastąpić dotychczas obowiązujące rozporządzenie ministra finansów z 9 stycznia 2006 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych. Co prawda, zmiana podyktowana została wprowadzeniem nowej ustawy z 5 lipca 2018 r. o tachografach, a także koniecznością dokonania zmian w opłatach z uwagi na wzrost inflacji, jaki nastąpił między 2006 a 2019 rokiem, jednakże należy zauważyć, że nie wszystkie zapisy nowego rozporządzenia mogą być w ten sposób uzasadniane.

 
Przede wszystkim, należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy opłatami za zmianę zezwolenia na prowadzenie warsztatu, która jest – zgodnie z obecną regulacją – uzależniona od przeprowadzenia przez organ czynności sprawdzających (2 500 zł) bądź zaniechania ich przeprowadzenia (1 000 zł). Różnica ta mogła wynikać z konieczności wykonania większej ilości prac związanych z czynnościami sprawdzającymi. Niezrozumiała jest zatem obecnie proponowana w projekcie różnica w kwotach, uzależniająca je jedynie od rodzaju zmiany: dodania nowego miejsca prowadzenia działalności (5 000 zł), rozszerzenia zakresu zezwolenia lub rodzaju tachografów (2 500 zł), inne zmiany (1 250 zł). Tak duża różnica w kwocie pomiędzy dodaniem miejsca prowadzenia działalności a pozostałymi zmianami nie ma uzasadnienia i kwota ta powinna być zbliżona do dwóch pozostałych.

Projekt rozporządzenia wprowadza również nowy rodzaj opłaty – za zatwierdzenie badania eksploatacyjnego w wysokości 4000 zł oraz za wydanie certyfikatu podmiotu szkolącego w wysokości 2000 zł. Według uzasadnienia do projektu „certyfikat wydawany będzie w trybie decyzji administracyjnej, zarówno dla tachografów cyfrowych i analogowych, a wydanie decyzji administracyjnej jest bardziej czasochłonne i bardziej skomplikowane pod względem formalnym i merytorycznym. Wynika to m.in. z obowiązku stosowania wielu zasad wynikających z Kodeksu postepowania administracyjnego, i stąd większego stopnia skomplikowania prowadzenia takich spraw, jak choćby możliwość ponownego rozpatrzenia wniosku, czy obowiązek prowadzenia metryki sprawy”.

Nie sposób zgodzić się z tego rodzaju twierdzeniem, aby wydanie certyfikatu wymagało aż tylu dodatkowych czynności i to jeszcze przy założeniu ponownego rozpatrzenia sprawy, tym bardziej, że chodzi opłatę za wydanie certyfikatu (nie ma tu mowy o odmowie wydania certyfikatu), a zatem wątpliwe jest, aby wiele takich wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy miało wpływać.

Odnosi się to również do opłaty za zatwierdzenie badania eksploatacyjnego na poziomie 4 000 zł. Trudno uznać wyjaśnienie, iż zasadne jest ustalenie wynagrodzenia za 3 dni rozpatrywania sprawy na poziomie tak wysokiej kwoty, tym bardziej, że ustawodawca nie wskazał, że przy powyższych zmianach wymagane jest dodatkowe zatrudnienie osób.

BCC

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 03-2021EMIL - 03-2021EMIL - 02-2021EMIL - 02-2021EMIL - 01-2021EMIL - 01-2021EMIL - 12-2020EMIL - 12-2020Zobacz więcej publikacji