NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Wyniki finansowe Grupy Kuehne+Nagel za 2020r.

Kuehne+Nagel
4 marca 2021
Wyniki finansowe Grupy Kuehne+Nagel za 2020r.
Fot. Kuehne+Nagel
Wyniki finansowe 2020 Kuehne+Nagel
Rok 2020 charakteryzował się słabym pierwszym i mocnym drugim półroczem. Firma Kuehne+Nagel osiągnęła dobry wynik w naznaczonym kryzysem środowisku. Zysk operacyjny był wyższy niż rok wcześniej. Jednak łączne zyski netto za 2020 rok w porównaniu do 2019 roku nieznacznie spadły.
 
Obroty netto w wysokości 20,4 mld CHF za 2020 rok były niższe niż w 2019 ze względu na niższe wolumeny w pierwszej połowie. Z drugiej strony EBIT był o prawie jeden punkt procentowy wyższy i wyniósł 1,1 mld CHF. Wahania kursów walut miały istotny negatywny wpływ – 6% zarówno na obroty netto, jak i na EBIT. Wolne przepływy pieniężne wzrosły o 27,7%.
 


Grupa Kuehne+Nagel
CHF mln

FY 2020

FY 2019

Δ

Q4 2020

Q4 2019

Δ

Obrót netto

20,382

21,094

-3.4%

5,543

5,256

5.5%

Zysk brutto

7,475

7,981

-6.3%

1,959

1,992

-1.7%

Wynik operacyjny (EBITDA)

1,92

1,829

5.0%

521

488

6.8%

EBIT

1,07

1,061

0.8%

280

267

4.9%

Zysk za okres

789

800

-1.4%

214

202

5.9%

Wolne przepływy pieniężne

1,453

1,138

27.7%

642

521

23.2%

 
 
Dr Detlef Trefzger, dyrektor generalny Kuehne + Nagel International AG, komentuje: „W ubiegłym roku potwierdziliśmy to, co sprawia, że ​​Kuehne+Nagel odnosi sukces: w bardzo krótkim czasie dostosowaliśmy się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego i byliśmy w stanie utrzymać pozycję wiarygodnego i odpowiedzialnego partnera biznesowego w odniesieniu dla naszych Klientów i dostawców”.
 
Niezawodny partner w logistyce szczepionek
Kuehne+Nagel zapewnia usługi logistyczne w zakresie światowej dystrybucji szczepionki przeciwko COVID-19. Koncentracja na już wcześniej istniejących usługach logistycznych dla sektora farmaceutycznego była odpowiednia. Obecnie Kuehne+Nagel posiada 240 certyfikowanych lokalizacji na całym świecie i zatrudnia ponad 3000 specjalistów ds. logistyki sektora farmacji. Kuehne+Nagel jest partnerem firmy Moderna w Europie, Azji, Afryce, na Bliskim Wschodzie i w niektórych obszarach obu Ameryk. Firma jest również zaangażowana w transport szczepionek na ostatnim odcinku drogi, m.in. w najbardziej zaludnionym kraju związkowym Niemiec, Nadrenii Północnej-Westfalii oraz w szwajcarskim kantonie Zurych.
 
Logistyka morska
 

 
CHF mln

FY 2020

FY 2019

Δ

Q4 2020

Q4 2019

Δ

Obrót netto

7,091

7,457

-4.9%

1,928

1.824

5.7%

Zysk brutto

1,417

1,539

-7.9%

366

366

-

EBIT

423

456

-7.2%

119

99

20.2%

 
Zyski z działalności logistyki morskiej wzrosły w drugiej połowie 2020 roku w porównaniu do pierwszej połowy roku. Zwłaszcza w IV kwartale poprawa wynikała z ponownego wzrostu popytu ze strony Klientów z sektora MŚP, a także ze wzrostu importu z Azji do Europy i Ameryki Północnej – utrzymanie wzrostowego trendu, który po raz pierwszy zanotowano w III kwartale.
 
Wolumen przetransportowanych kontenerów w 2020 roku wyniósł 4,5 mln TEU. Obrót netto dywizji wyniósł 7,1 miliarda CHF, a EBIT 423 miliony CHF. Współczynnik konwersji wyniósł 29,9%.
 
W logistyce morskiej rozwiązanie ograniczające emisję CO2 z transportu zostało dobrze przyjęte przez Klientów. Ponadto dalej rozwijano platformę cyfrową seaexplorer, która oferuje obecnie szczegółowe informacje o pozostawianym śladzie węglowym dla serwisów port-port.
 
Logistyka lotnicza

 
CHF mln

FY 2020

FY 2019

Δ

Q4 2020

Q4 2019

Δ

Obrót netto

5,194

4,653

11.6%

1,491

1,15

29.7%

Zysk brutto

1,331

1,317

1.1%

374

320

16.9%

EBIT*

505

329

53.5%

155

66

134.8%

*W tym dodatni jednorazowy wzrost w wysokości +63 mln CHF w III kwartale 2020 r. oraz jednorazowy ujemny w wysokości -14 mln CHF w IV kwartale 2019 r.
 
Rozwiązania logistyki lotniczej okazały się być preferowanym rozwiązaniem transportowym w kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19. Wysoki popyt na doświadczenie logistyczne Kuehne+Nagel w branży farmaceutycznej i zdrowotnej doprowadził do bardzo dobrych wyników.
 
W roku 2020 obroty netto dywizji lotniczej wzrosły o 11,6% do 5,2 mld CHF, a EBIT o 53,5% do 505 mln CHF. Współczynnik konwersji wyniósł 37,9%. Wolumen ładunków w transporcie lotniczym w 2020 wyniósł 1,4 mln ton (12,8% mniej niż rok wcześniej), a w samym czwartym kwartale 392 000 ton, czyli o 7,5% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
 
Za sprawą programu Net Zero Carbon, Kuehne+Nagel stał się pionierem w dostarczaniu przyjaznych dla środowiska rozwiązań logistycznych. Firma od stycznia 2021 r. dla przesyłek lotniczych na trasie z Los Angeles do Amsterdamu wykorzystuje zrównoważone paliwo lotnicze (SAF).
 
Logistyka drogowa
 

 
CHF mln

FY 2020

FY 2019

Δ

Q4 2020

Q4 2019

Δ

Obrót netto

3,222

3,586

-10.2%

842

904

-6.9%

Zysk brutto

1,089

1,121

-2.9%

277

275

0.7%

EBIT

62

78

-20.5%

24

16

50.0%

 
W dywizji drogowej IV kwartał 2020 roku charakteryzował się znacznym wzrostem liczby przesyłek w stosunku do poprzedniego kwartału. Popyt na transport krajowy w Europie osiągnął poziom sprzed kryzysu. W Ameryce Północnej popyt na wszystkie segmenty produktów, z wyjątkiem produktów farmaceutycznych i opieki zdrowotnej oraz handlu elektronicznego, był znacznie niższy niż w poprzednim roku. Jednak w ostatnim kwartale można było zauważyć ożywienie na rynku.
 
Obrót netto jednostki biznesowej w 2020 r. wyniósł 3,2 mld CHF, a EBIT 62 mln CHF.
 
Platforma cyfrowa Your Easy Brexit Solution, opracowana przez Kuehne+Nagel, umożliwia nieprzerwaną wysyłkę towarów do i z Wielkiej Brytanii. Dzięki platformie Klienci Kuehne+Nagel mogą automatycznie obsługiwać procesy celne, w tym weryfikację dokumentów przed fizycznym transportem towarów.
 
Logistyka kontraktowa
 


CHF mln

FY 2020

FY 2019

Δ

Q4 2020

Q4 2019

Δ

Obrót netto

4,875

5,398

-9.7%

1,282

1,378

-7.0%

Zysk brutto

3,638

4,004

-9.1%

942

1,031

-8.6%

EBIT*

80

198

-59.6%

-18

86

-120.9%

 
*W tym ujemne kwoty jednorazowe netto w wysokości -42 mln CHF w roku 2020 (Q4 2020: -46 mln CHF), m.in. z tytułu zbycia części działalności logistyki kontraktowej w Wielkiej Brytanii. Dane za rok 2019 obejmują dodatnie kwoty jednorazowe w wysokości +66 mln CHF (IV kwartał 2019: +43 mln CHF).
 
Logistyka kontraktowa osiągnęła wzrost udziału w rynku w branży farmaceutycznej i opieki zdrowotnej oraz w zakresie realizacji handlu elektronicznego, a także zanotowała większą wydajność operacyjną.
 
W 2020 roku obroty netto jednostki biznesowej osiągnęły 4,9 miliarda CHF, a EBIT 80 milionów CHF. EBIT skorygowany o wydarzenia nadzwyczajne w 2019 i 2020 roku spadł o 7,6%.
 
W 2020 r. zanotowano duży popyt na zintegrowane usługi logistyczne (4PL). W ośmiu globalnych lokalizacjach, w których znajdują się KN Control Towers, specjaliści opracowują i obsługują rozwiązania zwiększające elastyczność i wydajność łańcuchów dostaw. Umożliwia to Klientom firmy optymalizację kosztów i wydajniejsze zarządzanie zasobami, nawet w niestabilnych czasach.
 
Wyniki regionalne
 

 


Obrót netto FY 2020

Udział w obrotach netto Grupy

EBIT FY 2020

Udział EBIT Grupy

Europa, Bliski Wschód
i Afryka

12,432

61.0%

444

41.5%

Ameryka Południowa
i Północna

5,457

26.8%

308

28.8%

Region Azji i Pacyfiku

2,493

12.2%

318

29.7%

 
Dywidenda
Zarząd proponuje dywidendę w wysokości 4,50 CHF na akcję do czasu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 4 maja 2021 r.
 
Komentarz Przewodniczącego Rady Dyrektorów
Dr Joerg Wolle, Prezes Zarządu Kuehne + Nagel International AG, mówi: „Zamknęliśmy rok 2020 rekordowym wynikiem operacyjnym – to świadczy o sile i prężności naszej firmy. Kuehne+Nagel to firma charakteryzująca się  przedsiębiorczością, dynamizmem i wysoce zmotywowanym zespołem, który jest w pełni zaangażowany w obsługę naszych Klientów i partnerów biznesowych. Po pomyślnym zakończeniu restrukturyzacji logistyki kontraktowej jesteśmy teraz bardzo dobrze przygotowani do dalszego rozwoju. Biorąc pod uwagę fakt, że Azja jest najszybszym rozwijającym się regionem gospodarczym na świecie, ogłoszenie nabycia Apex Logistics w lutym 2021 r. to kolejny kamień milowy w rozwoju firmy. Rada Dyrektorów z ufnością spogląda na rok 2021”.
 
Raport roczny 2020
Więcej informacji na temat wyników rocznych można znaleźć na globalnej stronie internetowej Kuehne+Nagel pod adresem https://2020-annual-report.kuehne-nagel.com/
 
Kuehne + Nagel
Foto: Kuehne + Nagel 

*Propozycja do czasu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – 4 maja 2021 r.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 03-2021EMIL - 03-2021EMIL - 02-2021EMIL - 02-2021EMIL - 01-2021EMIL - 01-2021EMIL - 12-2020EMIL - 12-2020Zobacz więcej publikacji