NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

W sojuszu na rzecz ochrony klimatu

Kuehne + Nagel
23 grudnia 2019
 W sojuszu na rzecz ochrony klimatu
Development and Climate Alliance - Kuehne + Nagel
Kuehne + Nagel ogłosiło przystąpienie do sojuszu na rzecz rozwoju i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym (Development and Climate Alliance). Sojusz został zainicjowany w 2018 roku  przez niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) we współpracy z Instytutem Badawczym - Research Institute for Applied Knowledge Processing i Niemieckim Towarzystwem Współpracy Międzynarodowej (The German Society for International Cooperation). Celem współpracy jest jednoczesne promowanie rozwoju w zakresie ochrony środowiska oraz połączenie i zaangażowanie w te działania sektora prywatnego.
 
Niemiecki minister, dr Gerd Müller stwierdza: „Zmiany klimatu są zagrożeniem dla przetrwania ludzkości. Odpowiedzialność ponoszą szczególnie kraje uprzemysłowione. Nie tylko polityka jest zobowiązana do działania, ale także sektor prywatny. Bardzo się cieszę, że Kuehne + Nagel, jeden z wiodących dostawców usług spedycyjno-logistycznych, zdecydował się dołączyć do tego sojuszu. Jest to ważny krok i pokazuje, że ochrona środowiska i przedsiębiorczość idą ze sobą w parze ”.
 
Kuehne + Nagel dołącza do sojuszu w ramach programu Net Zero Carbon uruchomionego we wrześniu 2019 r. Program ten zakłada pełną kompensację bezpośrednich emisji CO2 wywołanych przez firmę od 2020 roku, czyli emisji których nie można uniknąć. Ponadto, Kuehne + Nagel postanowiło aktywnie działać w zakresie redukcji pozostawianego śladu węglowego przez dostawców, tj. przez linie lotnicze, armatorów i przewoźników do 2030 roku. Program Net Zero Carbon zakłada trzy obszary działania: wykrywanie, redukcję i kompensację CO2. Kuehne + Nagel inwestuje w różne projekty środowiskowe oparte o kompensację dwutlenku węgla. Pomagają one zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych poprzez pobieranie węgla z atmosfery, jednocześnie poprawiając warunki życia lokalnych społeczności oraz chroniąc różnorodność biologiczną i dziką przyrodę. Te dobrowolne środki kompensacyjne są zgodne z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG).
 
Otto Schacht, członek zarządu Kuehne + Nagel International AG odpowiedzialny za spedycje morską, komentuje: „Dzięki programowi Net Zero Carbon, firma Kuehne + Nagel uznaje swoją odpowiedzialność za środowisko, ekosystemy i przede wszystkim za ludzkość. Przystępując do sojuszu, wspieramy cele niemieckiego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Jesteśmy zdania, że sektor prywatny również musi wnieść swój wkład w ochronę naszego wspólnego środowiska”.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 06-2020EMIL - 06-2020EMIL - 05-2020EMIL - 05-2020EMIL - 04-2020EMIL - 04-2020EMIL - 03-2020EMIL - 03-2020Zobacz więcej publikacji