NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Wyjątkowy projekt na rzecz lokalnych społeczności

Hillebrand
10 października 2021
Wyjątkowy projekt na rzecz lokalnych społeczności
Flexitanki_Hillebrand
Hillebrand, operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze branży beverage, zaangażował się w nowy projekt na rzecz ochrony środowiska i tworzenia zrównoważonych łańcuchów dostaw. Hillebrand został partnerem Eden Reforestation Project, w ten sposób wspierając akcję odbudowy lasów namorzynowych i tworzenia miejsc pracy dla żyjących w ubóstwie społeczności lokalnych w Mozambiku.
 
Hillebrand jest wiodącym, światowym dostawcą łańcuchów dostaw dla beverage, znanym z wykorzystywania różnego rodzaju opakowań, tj. flexitanki, do masowego przewozu płynów. Jako ich producent przykłada dużą wagę do odzysku, ponownego wykorzystania i recyklingu, a jednocześnie, jako firma spedycyjna, stara się zminimalizować ślad węglowy związany z działalnością transportową. To dlatego już od wielu lat Hillebrand, angażuje się w akcje i projekty na rzecz ochrony klimatu i zrównoważonych łańcuchów dostaw dla beverage. O rozpoczęciu współpracy z organizacją non-profit Eden, w ramach Eden Reforestation Project, zadecydowały wspólne wartości ukierunkowane na ochronę i odbudowę środowiska naturalnego. Realizujący projekty w 8 krajach Eden działa na rzecz walki z ubóstwem i odbudowy lasów, zatrudniając mieszkańców zalesianych terenów do sadzenia każdego roku milionów drzew.
 
1 flexitank = 1 drzewo
W ramach projektu Eden Reforestation Projects, za każdy wysłany przez Hillebrand flexitank zostanie posadzone jedno drzewo mangrowe[i] w odbudowywanych lasach namorzynowych w Mozambiku. W ten sposób Hillebrand zrównoważy część emisji dwutlenku węgła, jaki powstaje na każdym etapie jego produkcji i recyklingu. Decydując się na sadzenie drzew mangrowych Hillebrand jednocześnie będzie wspierał odbudowę i wzmocnienie ekosystemów wodnych, co jest ważne dla firmy jako operatora, który ok. 80 proc. ładunków transportuje drogą morską. Hillebrand przyczyni się też do zwiększenia dzikich połowów oraz ochrony siedlisk morskich i raf koralowych.
 
W ramach projektu zalesiania namorzynów w Mozambiku ma być zasadzonych łącznie 8,5 mln drzew. Tylko w ciągu jednego kwartału Hillebrand transportuje ładunki z wykorzystaniem średnio 55 tys. flexitanków, a to oznacza, że rocznie przyczyni się do posadzenia ok. 220 tys. nowych drzew mangrowych.
 
Kluczowe znaczenie w podjęciu decyzji przez Hillebrand o współpracy z Eden Reforestation Project, miało to, że dzięki tej akcji powstaną nowe miejsca pracy i źródło utrzymania dla mieszkańców terenów, gdzie będą sadzone drzewa. To ważny krok dla wsparcia i przerwania cyklu ubóstwa wśród społeczności lokalnych.
 
Zielone flexitanki w zrównoważonych łańcuchach dostaw
Jako globalny operator logistyczny, a jednocześnie producent flexitanków i innych środków transportu, Hillebrand przykłada dużą wagę do swojej odpowiedzialności za środowisko.  Firma dąży do realizacji koncepcji tzw. gospodarki okrężnej w odniesieniu do własnych opakowań i środków transportu oraz zmniejszenia śladu węglowego. Już teraz wszystkie flexitanki, produkowane przez Hillebrand, w 100 proc. nadają się do  recyklingu,  80 proc. zbiorników typu VinBulk jest poddawanych recyklingowi mechanicznemu /odzyskowi energii, a ponownie odzyskiwanych i wykorzystywanych jest 60 proc. grodzi. Wśród celów, jakie teraz stawia przed sobą Hillebrand, jest redukcja o 45 proc. emisji CO2 na jeden kontener do 2025 roku oraz recykling lub odzysk 75 proc. własnych flexitanków do 2022 roku.


[i] namorzyny, mangrowce - formacja roślinna składająca się z wiecznie zielonych drzew i krzewów, występująca w strefie pływów morskich na wybrzeżach i u ujścia rzek w obszarze międzyzwrotnikowym; rośliny namorzyn posiadają przystosowania do życia w warunkach wysokiej koncentracji soli mineralnych i częstych zalewów (korzenie oddechowe i podporowe, systemy filtracji wody w korzeniach, gruboszowate liście gromadzące wodę, wydzielanie soli przez tkanki, żyworodność, czyli powstawanie siewek na roślinie macierzystej) – źr. https://www.lasy.gov.pl/pl/edukacja/slownik/n/namorzyny-mangrowce

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021EMIL - 08-2021EMIL - 08-2021EMIL - 07-2021EMIL - 07-2021EMIL - 06-2021EMIL - 06-2021Zobacz więcej publikacji