Polecamy

Rozwój w czasach szybkich zmian

AMSORT
29 czerwca 2020
Rozwój w czasach szybkich zmian
Fot. eobuwie.pl
System automatyki magazynowej
Przewidywanie przyszłości rynku opiera się zawsze na pewnych założeniach, danych wejściowych, które w zasadzie podlegają osobnym prognozom. Żaden przedsiębiorca nie mógł przewidzieć epidemii COVID-19. Dalekosiężny wpływ, jaki wywrze na światowe rynki, jest dzisiaj równie ważnym, jak i trudnym do przewidzenia składnikiem wszystkich równań.
 
Wiosenna sprzedaż 2020 r. na zawsze zostanie już zapamiętana w kontekście pandemii. Trudno będzie znaleźć jakkolwiek związany z ekonomią wykres, który w tym miejscu nie będzie kreślił gwałtownego spadku… lub wzrostu. Handel przeniósł się do Internetu, przyspieszając tym samym rozwój znaczenia branż e-commerce. Zamknięte galerie handlowe uniemożliwiły pracę salonów sprzedaży wielu produktów, stając się jednym z głównych motorów zjawiska. Klienci, którzy dotąd nie korzystali z internetowych kanałów dystrybucji, mieli okazję przekonać się co do ich zalet.
 
Wyzwania
„Dynamiczne zmiany” to określenie, które w specyfikę branży e-commerce wpisane jest tak głęboko, że praktycznie stanowi jego istotę. Założone w 2006 r. eobuwie.pl spotyka się z tymi zjawiskami od pierwszego dnia swojej działalności. Klient, który spogląda na firmę z zewnątrz, także dostrzeże tę dynamikę. Po widocznej dla niego stronie biznesu zmieniło się mnóstwo. Strona internetowa, projekty promocyjne i ogólna obecność eobuwie.pl w mediach to historia wielkich zmian. Jednak to, czego klient na co dzień nie widzi, czyli warstwa logistyczna, ewoluowała w jeszcze większym stopniu.
Eobuwie.pl od początku istnienia rozwijało infrastrukturę, która umożliwia dystrybucję obuwia w możliwie szybki i wygodny dla klienta sposób. Naturalną koleją rzeczy stał się więc rozwój w kierunku automatyzacji magazynowej.
 
Odpowiednia do założeń technologia przenośnikowa AMSORT
Fot. eobuwie.pl
Odpowiednia do założeń technologia przenośnikowa AMSORT
W 2016 roku, wraz z przeprowadzką eobuwie.pl do nowego obiektu o powierzchni 15 tys. m2, polskie przedsiębiorstwo AMSORT zrealizowało pierwsze zamówienie na system przenośnikowy, obsługujący całościowy proces kompletacji i wysyłki. Wymagania, jakie postawiło eobuwie.pl, były znaczne. Wysoka wydajność musiała być osiągnięta przy ochronie delikatnych pudełek produktowych przed uszkodzeniem, ponieważ trafiają one wprost do rąk klienta. Precyzyjne sortowanie pudełek we właściwym kierunku odbywać się miało przy dużej prędkości przejazdu przez magazyn. Dokładna identyfikacja produktu poprzez odczyt kodu, który producenci nierzadko starają się wręcz ukryć na pudełku, musiał być zatem szybki i pewny. Stanowiska operatorów musiały być ergonomiczne i dopasowane do charakteru pracy z produktem, a do tego wszystkiego należało uwzględnić specyfikę budynku, który był już w fazie realizacji. Dzięki utworzonej w ten sposób wydajności systemu, z magazynu mogło wyjechać 50 tysięcy par obuwia dziennie.
 
Reakcja zwrotna
Przenośniki rolkowe
Fot. eobuwie.pl
Przenośniki rolkowe
Po wielu spotkaniach koncepcyjnych udało się stworzyć zarys projektu szytego na miarę. Również z punktu widzenia AMSORT, jako dostawcy automatyki, był to projekt ambitny – w tamtym czasie największy z jakim mierzyła się firma. Spełnienie wymagań eobuwie.pl oznaczało gruntowne zmiany również po stronie AMSORT.
Kluczowym krokiem było zwiększenie możliwości i zasobów projektowych. Sterowanie złożonym procesem transportu i sortowania przy stałej komunikacji z WMS wymagało szybkiego i wielotorowego rozwoju działu programistycznego. Również dział konstrukcyjny czekały zmiany. W portfolio firmy technologicznej znajdowały się już od dawna sprawdzone konstrukcje przenośnikowe o rodowodzie z projektów dla branży kurierskiej. Celem działu stało się zatem dopasowanie ich do specyfiki logistyki dla e-commerce.
 
Nadążyć za własnym wzrostem
Realizacja pierwszego projektu zakończyła się w sposób, który trudno określić inaczej – sukces. Dzięki swoim odważnym założeniom eobuwie.pl miało otwartą drogę rozwoju, prowadzącą wprost do wąskiego grona liderów sprzedaży butów w Europie Centralnej.  AMSORT dysponował natomiast technologią i know-how pozwalającymi grać na tym samym poziomie.
 
Kolejne lata pokazały, że idea systemu automatyki magazynowej szytego na miarę, rosnącego wraz z potrzebami eobuwie.pl, była strzałem w dziesiątkę. Firma otwierała się na nowe rynki, dostarczając buty do kolejnych krajów, a także rozpoczęła projekty w branży odzieżowej. Wielokrotne rozbudowy systemu umożliwiły dopasowanie jego funkcji i wydajności do zmieniającej się skali biznesu eobuwie.pl.
 
Jednym z innowacyjnych w tamtych czasach pomysłów było umożliwienie dokonywania darmowych zwrotów zakupionego towaru. Miało to oczywisty skutek w postaci zamawiania większej liczby butów, niż klienci realnie planowali kupić. Korzyścią nie do przeceniania było zatem usunięcie ryzyka po stronie zamawiającego i zachęcenie go do przetestowania nowego kanału dystrybucji. Wpływ nowej strategii na prowadzoną przez firmę logistykę był ogromny.
 
Bufor technologiczny
Fot. AMSORT
Bufor technologiczny
Od tej pory zwiększyła się ilość zamówień, które składają się z więcej niż jednego produktu. System AMSORT od początku umożliwiał ich wydajną kompletację na odpowiednich stanowiskach wspierających technologię PTL. Teraz konieczna stała się rozbudowa o kolejne stanowiska z ergonomicznym dostępem do linii przenośnikowej. Dzięki odpowiednim założeniom wstępnym było to osiągalne. Rok 2018 przyniósł również projekt na nowej hali, w której realizowano przyjęcia zwracanego towaru. Odpowiednia linia przenośnikowa pozwalała obsługiwać proces, a jej modułowa konstrukcja umożliwiała przeniesienie do innego obiektu wraz z dalszym rozwojem biznesu.
Przenośniki taśmowe
Fot. eobuwie.pl
Przenośniki taśmowe
W 2019 eobuwie.pl rozpoczęło budowę pierwszego etapu nowego centrum logistycznego w Zielonej Górze o powierzchni 30 tys. m2, z opcją rozbudowy do niebagatelnych rozmiarów 150 tys. Bardzo duża, jak na magazyn tego typu powierzchnia w połączeniu z nowoczesnymi technologiami automatyzacji, miała wprowadzić firmę na kolejny poziom. Przy współpracy AMSORT z zachodnioeuropejskim potentatem branży przenośnikowej – VanDerLande Industry – powstał nowoczesny i wydajny system, zwiększając możliwości wydawania towaru do pół miliona sztuk dziennie. Wśród jego bazowych założeń leżała strategia, która tak dobrze sprawdzała się do tego momentu – skalowalność umożliwiająca nadążenie za własnym sukcesem.
 
Niezwykłe pomysły – skuteczne rozwiązania
Innowacyjność dla biznesu z branży e-commerce jest tym samym czym pieniądz dla ekonomii. Nowatorskie i odważne pomysły nie tyle sprzyjają rozwojowi takiej działalności, co po prostu stanowią o sensie jej istnienia.
 
Różne kierunki transportu
Fot. AMSORT
Różne kierunki transportu
W październiku 2018 r. eobuwie.pl udostępniło Polakom system esize.me  – umożliwienie klientowi zeskanowanie stopy, stworzenie jej modelu 3D i dobranie na tej podstawie idealnie dopasowanego produktu. Strona techniczna tego przedsięwzięcia wymagała między innymi stworzenia modeli 3D ogromnej liczby modeli butów, osobno dla każdego ich rozmiaru. AMSORT, przy współpracy z dostawcą technologii skanowania butów, stworzył wsparte techniką przenośnikową stanowiska, pozwalające na możliwie wydajną realizację procesu.
 
50 tysięcy par obuwia dziennie
Fot. eobuwie.pl
50 tysięcy par obuwia dziennie
Równolegle eobuwie.pl kontynuowało wdrażanie całościowej strategii sprzedaży omnichannel. Poszukiwania wielokanałowych sposobów dotarcia do klienta doprowadziły do rozwoju sieci sklepów stacjonarnych, spajających zalety handlu internetowego, esize.me i fizycznego kontaktu z produktem przed zakupem. Sklepy stacjonarne eobuwie.pl są podzielone na przestrzeń magazynową o zwiększonej gęstości składowania i wygodną, przyjazną przestrzeń dla klienta. Transport pudełek z butami pomiędzy tymi dwoma strefami odbywać się miał natomiast przy wykorzystaniu technologii przenośnikowej.
 
Pierwszy tego typu projekt został zrealizowany w 2018 roku, w galerii handlowej we Wrocławiu. AMSORT dostarczył odpowiednią do założeń technologię przenośnikową. Ponadto, ponieważ system wymagał wydajnej, kompaktowej i dopasowanej do produktu techniki sortowania, AMSORT opracował specjalnie pod tym kątem moduł transferowo-sortujący. Podobne systemy przenośnikowe były instalowane w następnych latach w kolejnych galeriach handlowych na terenie dużych miast Polski.
 
Widok z góry
Fot. eobuwie.pl
Widok z góry
Biznes oparty na sprzedaży w Internecie, najdynamiczniejszym z istniejących obszarów działalności, musi wykazać się podobną charakterystyką. Elastyczność, kreatywność i umiejętność dopasowania się do specyfiki tego rynku to podstawowe kryteria powodzenia firmy w coraz szybciej zmieniającym się świecie. Dotyczy to w równym stopniu sklepów e-commerce jak i dostawców dedykowanej im automatyki.

Artykuł ukazał się w MiD3/2020.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji

Bezpieczny Magazyn - miesięcznik o bezpiecznym magazynie

Zobacz więcej publikacji