Wsparcie podczas zmian w unijnych przepisach VAT

UPS
20 lipca 2021
Wsparcie podczas zmian w unijnych przepisach VAT
Fot. UPS
Wsparcie podczas zmian w unijnych przepisach VAT
Unia Europejska wprowadziła nowe zasady dotyczące podatku od towarów i usług (VAT) mające zastosowanie do transgranicznych transakcji sprzedaży w e-handlu. Wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2021 roku zmiany obejmują likwidację zwolnienia z podatku VAT dla towarów importowanych na terytorium UE o wartości nieprzekraczającej 22 euro. Wprowadzono również specjalny system sprzedaży na odległość towarów o niskiej wartości importowanych na terytorium UE z państw lub terytoriów trzecich.
 
Punkt kompleksowej obsługi towarów importowanych (Import One Stop Shop, IOSS) to portal internetowy umożliwiający korzystanie z uproszczonych form zgłaszania i rozliczania podatku VAT z tytułu sprzedaży przez internet towarów o wartości do 150 euro importowanych do UE. System IOSS służy poprawie jakości obsługi klienta, umożliwiając pobranie podatku od nabywcy w chwili zakupu, a przez to uniknięcie nieprzewidzianych kosztów lub opóźnień wynikających z odprawy celnej w momencie dostawy.
 
W ramach systemu IOSS przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie handlu e-commerce przekazuje przewoźnikowi numer identyfikacyjny VAT IOSS, który następnie przedstawia się organom celnym, dzięki czemu podatek VAT nie jest naliczany w momencie wwozu towarów na terytorium UE. Przedsiębiorstwa nieposiadające siedziby na terytorium UE lub państwa niebędącego stroną porozumienia o wzajemnej pomocy w zakresie VAT będą zobowiązane do ustanowienia pośrednika w celu skorzystania z programu importowego.
 
UPS wybrał firmę doradztwa podatkowego PwC w celu świadczenia usług pośrednictwa i zapewnienia zgodności z przepisami na rzecz uprawnionych klientów UPS po obniżonej stawce. W ramach przedmiotowej umowy klienci będą mogli skorzystać z pomocy przy rejestracji w systemie IOSS i przy składaniu deklaracji IOSS, a także będą co miesiąc otrzymywać informacje na temat płatności VAT oraz istotne aktualizacje, które mogą mieć wpływ na prowadzoną działalność.
 
– Oferowanie wsparcia klientom w ponad 220 krajach i terytoriach na całym świecie i wyposażanie ich w narzędzia umożliwiające konkurowanie na arenie międzynarodowej przy zachowaniu najwyższej jakości obsługi ma dla nas kluczowe znaczenie – powiedział Stuart Lund, Wiceprezes ds. segmentu pośrednictwa celnego w zakresie przesyłek międzynarodowych w UPS. – Zachęcamy przedsiębiorstwa spoza UE do korzystania z tej usługi, dzięki czemu będą one mogły nadal oferować klientom z UE możliwość dokonywania zakupów w sposób przejrzysty i bezproblemowy.
 
Klienci UPS prowadzący działalność związaną z handlem elektronicznym, posiadający siedzibę poza UE mogą rejestrować się za pośrednictwem strony internetowej PwC.bew celu skorzystania z usług PwC w zakresie pośrednictwa i zapewnienia zgodności z przepisami dotyczących systemu IOSS.
 
 
Więcej informacji na temat zmian unijnych regulacji w zakresie VAT oraz ich wpływu na przedsiębiorców i konsumentów można znaleźć na stronie UPS.com.
 
*PwC Business Advisory Services BV. Świadczenie usług przez PwC podlega procedurze akceptacji klienta, a także obowiązkowi uzyskania odpowiednich zgód pod kątem niezależności. Termin „klient” użyty w niniejszym materiale odnosi się do klientów UPS, którzy zdecydują się na współpracę z PwC i pozytywnie przejdą procedurę akceptacji klienta stosowaną przez PwC.
 

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji

Bezpieczny Magazyn - miesięcznik o bezpiecznym magazynie

Zobacz więcej publikacji