Pięć prognoz dla logistyki, produkcji i handlu

CBRE
11 grudnia 2019
Według raportu „Confidence Index 2019/2020”, przygotowanego przez firmy CBRE i Panattoni Europe, w porównaniu do ubiegłego roku zmniejszyła się liczba firm, które przewidują wzrost zatrudnienia w najbliższych miesiącach. Jednak wciąż zdecydowana większość organizacji oczekuje wyższych obrotów i planuje wydawać na inwestycje. W raporcie przedsiębiorstwa wskazały też regiony z największym potencjałem oraz swoje cele i wyzwania, którym chcą sprostać w 2020 r.
 
 - Mimo, że Wskaźnik Poziomu Optymizmu w zakresie Logistyki i Łańcucha Dostaw w Polsce na lata 2019-2020 w naszym raporcie został określony na niższym niż w zeszłym roku poziomie – spadek z 57,4 pkt. na 49 pkt. - to w wielu aspektach działalności firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych widać spory optymizm. Spodziewają się wzrostu obrotów, znacząca część chce inwestować. Co ważne, większość przedsiębiorstw nadal uważa, że nasz kraj jest konkurencyjny wśród rynków Unii Europejskiej. Mniej planuje zwiększać zatrudnienie, co prawdopodobnie jest związane z najważniejszym, wskazywanym w naszym badaniu wyzwaniem – presją płacową – mówi Beata Hryniewska, Szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Logistyki CBRE.
 
Wskaźnik Poziomu Optymizmu opiera się na obliczeniach obejmujących odsetek respondentów (osób zajmujących stanowiska kierownicze w firmach logistycznych oraz przemysłowych i handlowych) zgłaszających zmianę na lepsze, brak zmian oraz zmianę na gorsze w sektorze. W efekcie wynik ponad 50 oznacza przewidywanie zmian na lepsze, a poniżej 50 - zmian na gorsze. Im wynik bardziej oddalony od 50 tym silniejsza poprawa lub pogorszenie są przewidywane w przyszłości.
 
Obroty przedsiębiorstwa
Większość (60%) respondentów spodziewa się wzrostu obrotów w nadchodzących miesiącach. Jedna piąta firm (20%) przewiduje silny wzrost o ponad 8%, a kolejne 32% rozwój na poziomie 2-5%. Najbardziej optymistycznie podchodzą do tej kwestii firmy logistyczne. Ponad trzy czwarte z nich (77%) oczekuje wzrostu, a blisko jedna czwarta (23%) wierzy, że ich roczny obrót wzrośnie o ponad 10%. Najwyższy odsetek przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych (33%) oczekuje, że w przyszłym roku ich obroty wzrosną o około 2-5%. Podobna grupa nie spodziewa się zmian. Jednocześnie w każdej z badanych branż średnio ponad jedna piąta przedsiębiorstw prognozuje spadek obrotów.
 
Zatrudnianie pracowników
Spadł odsetek firm, które planują zwiększać zatrudnienie. W tym roku przyjmować nowe osoby ma w planach 44% respondentów, podczas gdy w zeszłorocznej edycji badania było to 59%. Równocześnie jedynie 6% przewiduje spadek liczby pracowników w przyszłym roku, co jest wynikiem podobnym do 7% uzyskanych w ubiegłym roku. Połowa respondentów planuje utrzymywać liczebność firmy na stałym poziomie – wskazują autorzy raportu. Podobnie jak w poprzednim roku, jedna czwarta zapytanych przedsiębiorstw przyznała, że w ciągu minionych 12 miesięcy płace w firmie wzrosły, a warunki pracy się poprawiły.
 
Handel elektroniczny
- Branża handlu elektronicznego w Polsce nadal rozwija się w bardzo szybkim tempie, pozostajemy liderem wśród krajów Europy. Widać to w pozytywnych opiniach wyrażonych przez naszych respondentów. Są świadomi wyzwań i mają plany jak im sprostać. Jako kluczowe czynniki rozwoju postrzegają wprowadzenie usprawnień technologicznych oraz rozszerzonych tzw. okien czasowych - zasad współpracy dla kontrahentów, w tym np. odpowiedniego awizowania transportów, a także zwiększanie zatrudnienia – mówi Michał Samborski, Head of Development, Panattoni Europe.
 
43% firm oceniło tempo rozwoju sektora handlu elektronicznego w 2019 roku na około 6-10%, a kolejne 43% wskazało bardziej optymistyczne prognozy na poziome 11-15%. Firmy logistyczne wykazują wyższy optymizm w tej kwestii niż przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe.
 
Zapytani o to, w jaki sposób ich organizacje zamierzają sprostać wyzwaniom wynikającym z rozwoju sektora handlu elektronicznego w 2019 roku, respondenci odpowiadali, że plany obejmują inwestycje przede wszystkim w usprawnienia technologiczne i rozszerzone okna czasowe – po 37% odpowiedzi. 14% zapytanych planuje dokonać inwestycji w dodatkowe zasoby, a konkretnie w siłę roboczą.
 
Rozwój w regionach
Centralna Polska i Śląsk to regiony w których, zdaniem respondentów, najbardziej wzrośnie popyt na usługi w ramach łańcucha dostaw. Otrzymały one odpowiednio 22% i 15% głosów. Następne destynacje inwestycyjne to Wrocław, Poznań i Warszawa, na które głosy oddało po 11% zapytanych. Regiony Warszawy, Poznania i Północnej Polski odnotowały w tym roku najwyższy przyrost głosów, a z kolei regiony Krakowa i Zachodniej Polski otrzymały ich mniej, niż w poprzedniej edycji badania.
 
Plany inwestycyjne
Blisko trzy czwarte (74%) respondentów wykazuje chęć inwestowania w logistykę i łańcuch dostaw w najbliższym roku. Zarówno firmy logistyczne, jak i przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe wykazują duży optymizm w kwestii planowanych na przyszłość nakładów inwestycyjnych, przewidując znaczące wydatki.
 
Wyzwania i cele na przyszłość
Najważniejszym wyzwaniem dla firm, niezależnie od branży okazała się presja płacowa – wskazało na nią 39% firm. Na drugim i trzecim miejscu wskazały presję cenową pochodzącą ze strony klientów oraz niedobór kierowców i pozostałych wykwalifikowanych pracowników.
Firmy logistyczne po raz kolejny skoncentrują się na redukcji kosztów oraz pozycji i postrzeganiu organizacji na rynku. 27% respondentów wskazało redukcję kosztów jako jeden z najważniejszych celów. Kolejne to pozyskiwanie nowych klientów, na równi ze zwiększeniem marży oraz utrzymaniem istniejącej bazy klientów.
 
W przypadku przedsiębiorców z branży wytwórczej i handlowej najważniejszym celem będzie optymalizacja wydajności i szybkości działań – jest to obszar konsekwentnie wskazywany przez respondentów od dwóch lat. Podobnie jak w przypadku dostawców usług logistycznych, kolejnym najważniejszym obszarem dla przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych okazała się redukcja kosztów. Dwa powyższe zagadnienia uzyskały w sumie ponad 60% odpowiedzi respondentów. Na trzecim miejscu uplasowało się wykorzystanie technologii w ramach operacji łańcucha dostaw.
 
 
Metodologia „Confidence Index 2019/2020”
Trzecia edycja raportu „Confidence Index 2019/2020. Wskaźnik Poziomu Optymizmu w zakresie Logistyki i Łańcucha Dostaw w Polsce” została opracowana przez CBRE i Panattoni Europe przy wsparciu agencji badawczej Analytiqa. Badanie zostało zrealizowane na grupie 51 respondentów, w tym 26 firm logistycznych oraz 25 firm z branży produkcyjnej i handlowej (firmy korzystające z usług logistyków). Wszyscy respondenci reprezentowali stanowiska dyrektorskie lub kierownicze. Badanie zostało przeprowadzone metodą ankietową w 2019 r.
 

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji

Bezpieczny Magazyn - miesięcznik o bezpiecznym magazynie

Zobacz więcej publikacji