Qguar SCADA

scada
scada_
QGUAR
DostawcaQuantum Qguar sp. z o.o.
MarkaQGUAR
WłasnyTak
LicencyjnyNie
AutonomicznyTak

Kontakt w sprawie oferty

Quantum Qguar sp. z o.o.
ul. Walerego Sławka 3 A
30-633 Kraków
+48 12 646 98 00
+48 12 646 98 02
www.quantum-software.com
info@quantum-software.com

W ramach kompleksowych rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych, Quantum dostarcza również system klasy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – zenon firmy Copa-Data. zenon to jeden z najczęściej wybieranych i najbardziej docenianych systemów nadzorowania procesów produkcji. Oprogramowanie zenon sprawdziło się w kilkudziesięciu krajach w wielu wdrożeniach, zrealizowanych m.in. w branżach: motoryzacyjnej, chemicznej, spożywczej, farmaceutycznej i energetycznej. Dzięki swojej uniwersalności, oprogramowanie to można łatwo zintegrować z obecną w firmach automatyką przemysłową. Quantum z powodzeniem dostarczyło już swoim klientom rozwiązania, w których  system zenon został zintegrowany z systemem Qguar.

Gromadzenie danych
zenon na bieżąco zbiera i archiwizuje wszelkie dane dotyczące przebiegu produkcji, w tym te dotyczące ilości wyprodukowanego towaru, jego jakości i parametrów samego procesu produkcyjnego. System pobiera dane dzięki integracji z czujnikami, modułami kontrolno-pomiarowymi i sterownikami PLC maszyn. Oprogramowanie pozwala zastąpić tradycyjne metody zbierania danych, takie jak dokumentacja papierowa.

Graficzna wizualizacja procesów
Aktualizowane w czasie rzeczywistym wizualizacje przebiegu procesów,  dostarczają użytkownikom wszelkich potrzebnych informacji podczas pracy . Wizualizacje są przez system sprofilowane i różnią się w zależności od stanowiska: operator maszyny, brygadzista, kierownik produkcji. Menedżerom i pracownikom nadzoru, system zapewnia kompletny, łatwy w interpretacji obraz funkcjonowania całej hali produkcyjnej. Daje to pełną kontrolę i możliwość szybkiej reakcji w każdej sytuacji.

Sterowanie nadzorcze
Oprogramowanie zenon SCADA posiada możliwość dwustronnej komunikacji z maszynami produkcyjnymi. Dzięki temu, w przypadku zaistnienia nieprawidłowości w procesach lub detekcji odchyleń od założonych norm (SPC – Statistical Process Control), system może automatycznie zatrzymać pracę urządzenia. Pozwala to zapobiec większej awarii oraz niepotrzebnemu zużyciu materiałów i energii.

Wsparcie utrzymania ruchu
System zenon SCADA na bieżąco informuje o stanie maszyn, ich aktualnej pracy, przestojach i wydajności. W przypadku wystąpienia awarii, system automatycznie zawiadomi o tym wyznaczone osoby, wskazując jakiego elementu maszyny zdarzenie dotyczy. Znacząco przyspiesza to diagnostykę, a także pozwala służbom utrzymania ruchu lepiej przygotować się do usunięcia problemu. System zenon jest kluczowym komponentem dla metody predykcyjnego utrzymania ruchu, pozwalającej oprzeć prace serwisowe na faktycznym stanie maszyn, a nie sztywnym harmonogramie przeglądów i konserwacji.

Symulacje procesów

Oprogramowanie zenon jest wyposażone w` narzędzia do symulowania procesu produkcyjnego, dzięki czemu rezultat planowanych w nim zmian można poznać jeszcze przed ich wprowadzeniem. Znacznie ułatwia to zarządzanie zmianą, umożliwia porównywanie alternatywnych scenariuszy i stwarza nowe, niedostępne wcześniej szanse optymalizacji procesu produkcji.   

Zaawansowane raporty i analizy
zenon SCADA dostarcza szczegółowe zestawienia i raporty z produkcji. Dzięki nim, funkcjonowanie działu produkcji można oceniać na podstawie rzeczywistych, pochodzących z maszyn danych, a nie tylko deklaracji operatorów. System automatycznie, w czasie rzeczywistym, oblicza stosowane w przedsiębiorstwie kluczowe wskaźniki efektywności, w tym OEE, MTBF, MTTR. Dostępne w systemie zestawienia ułatwiają analizę porównawczą poszczególnych stanowisk i linii produkcyjnych, wytypowanie głównych źródeł awarii i usterek czy analizę zużycia zasobów. Oprogramowanie zenon SCADA dysponuje narzędziami do analiz predykcyjnych, które pozwalają przykładowo przewidzieć, jak dana zmiana w procesie produkcji przełoży się na zużycie energii elektrycznej.

Elastyczność i prostota użytkowania
Oprogramowanie zenon wyposażone jest w ponad 300 protokołów komunikacyjnych, co znacząco ułatwia współpracę z różnymi urządzeniami stosowanymi w firmach. Dzięki licznym i intuicyjnym kreatorom, użytkownik może wykonać samodzielnie wiele zadań, bez konieczności programowania. Łatwa konfiguracja pozwala z kolei na błyskawiczne dostosowanie systemu do potrzeb dowolnego rodzaju produkcji: jednostkowej, seryjnej czy wsadowej.

System SCADA – jakie funkcje i możliwości posiada?

 • rejestrowanie i raportowanie efektywności maszyn i urządzeń;
 • ewidencjonowanie braków, zużycia materiałów, czasu przestojów i przezbrojeń;
 • wizualizacja procesów produkcyjnych i technologicznych;
 • statystyczna kontrola procesu (SPC);
 • komunikacja z maszynami poprzez sterowniki PLC lub moduły kontrolno-pomiarowe;
 • monitorowanie stanu maszyn, alertowanie przestojów, awarii i usterek;
 • elektroniczny obieg dokumentów;
 • współpraca z oprogramowaniem ERP, MES, panelami HMI;
 • symulacje procesów produkcyjnych, analizy predykcyjne;
 • automatyczne obliczanie KPI: OEE, MTBF, MTTR;
 • zgodność z normami: ISO 50001, IEC 61131-3, ISA-88, ISA-95, FDA 21CFR part 11.

Quantum Qguar sp. z o.o. oferuje systemy informatyczne dla tych przedsiębiorstw, które mają szczególnie wysokie wymagania w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Sztandarowym produktem firmy jest autorski pakiet oprogramowania QGUAR – system klasy Supply Chain Execution, służący do zarządzania złożonymi strukturami produkcji, magazynowania i dystrybucji w powiązaniu z procesami zakupu i sprzedaży. Qguar to rozwiązanie elastyczne, współpracujące z wieloma różnymi systemami klasy ERP. 

Dążąc do dostarczania rozwiązań kompleksowych, wraz z pakietami oprogramowania oferujemy:

 • szeroką gamę sprzętu komputerowego, w tym serwery, urządzenia do identyfikacji towarów i automatyki przemysłowej
 • kompleksowe usługi obejmujące: analizę procesów i potrzeb przedsiębiorstwa, projektowanie rozwiązań IT, instalacje, szkolenia, wdrożenie, asystę powdrożeniową, serwis i opiekę eksploatacyjną.

W Quantum pracuje około 150 osób, przede wszystkim wysokiej klasy specjalistów posiadających wykształcenie i doświadczenie z dziedziny informatyki, logistyki, zarządzania przedsiębiorstwami, automatyki i matematyki. Nowoczesna struktura firmy, praca w obrębie projektów, specjalizowane działy zajmujące się m. in. produkcją systemów standardowych, kontrolą jakości, realizacją projektów indywidualnych, wdrożeniami i szkoleniami czy serwisem.

Quantum adresuje swoją ofertę przede wszystkim do przedsiębiorstw o następującej specyfice działalności:

 • centra logistyczne i dystrybucyjne, nowoczesne struktury magazynowe
 • firmy produkcyjne z wysokimi wymaganiami w zakresie logistyki
 • firmy dystrybucyjno-handlowe
 • operatorzy logistyczni i firmy spedycyjno-transportowe.

Dzięki nowoczesnemu i ustawicznie rozwijanemu systemowi QGUAR firma osiągnęła pozycję wiodącego w Europie Środkowo-Wschodniej producenta specjalistycznego oprogramowania dla logistyki. Około 200 dużych systemów wdrożonych przez Quantum, zarówno w Europie Wschodniej jak i Zachodniej, to gwarancja bardzo wysokiej jakości i kompetencji.

Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji