NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

AWIA Horyzont - strefy przeładunkowe

AWIA Horyzont rampa
ENTE

Kontakt w sprawie oferty

ENTE Sp. z o.o.
ul. Gaudiego 7
44-100 Gliwice
+48 32 33 82 200
+48 32 33 82 210
www.ente.com.pl
ente@ente.com.pl
AWIA Horyzont® w tym wariancie poprawia bezpieczeństwo osób prowadzących prace w strefach przeładunkowych, zwłaszcza na rampach. System zapobiega przedwczesnemu oddalaniu się pojazdów z miejsca załadunku i rozładunku towaru. AWIA Horyzont® ostrzega o potencjalnych zagrożeniach zarówno operatora wózka widłowego, jaki i kierowcę obsługiwanego pojazdu. System zapobiega niekontrolowanemu ruchowi pojazdów podczas przeładunku poprzez następującą funkcjonalność:
 • monitorowanie wewnętrznej i zewnętrznej strefy załadowczej rampy
 • wykrywanie faktu wjazdu wózka widłowego w monitorowaną strefę
 • wykrywanie faktu odjazdu ładowanego pojazdu od rampy
 • informowanie kierowcy ładowanego pojazdu i innych użytkowników o obecności wózka widłowego na naczepie oraz wewnętrznej strefie załadowczej rampy
 • ostrzeganie operatora wózka o odsunięciu się na niebezpieczną odległość (odjeździe) ładowanego pojazdu od rampy
Zapraszamy na stronę produktową systemu AWIA Horyzont:
http://horyzont.awia.com.pl/

ENTE Sp. z o.o. jest firmą projektowo-produkcyjną. Zajmuje się projektowaniem systemów, urządzeń oraz oprogramowania z zakresu elektroniki, informatyki, automatyki.
Zaprojektowane przez firmowych inżynierów rozwiązania z powodzeniem znajdują zastosowanie w następujących branżach:

 • transport kolejowy i drogowy,
 • przemysł,
 • górnictwo,
 • obronność,
 • gazownictwo,
 • telekomunikacja,
 • dystrybucja.

Ente jest wykonawcą zaawansowanych technologicznie elementów, integratorem wszystkich procesów począwszy od projektowania, produkcji, kontroli oraz montażu. Poza produkcją własnych rozwiązań oferujemy możliwość projektowania urządzeń według potrzeb Klienta oferując kompleksową realizację projektu.

Flagowym produktem dla branzy logistycznej jest system antykolizji AWIA Horyzont. Zaawansowany technologicznie, autorski system wspomagający bezpieczne prowadzenie pojazdu w warunkach ograniczonej widoczności, który:

 • monitoruje strefę wokół pojazdu,
 • wskazuje na kolorowym terminalu kierowcy kierunek zbliżającej się osoby oraz jej odległość do pojazdu z podziałem na 3 zakresy,
 • ostrzega kierowcę za pomocą sygnałów optyczno-akustycznych o obecności pracownika,
 • wykrywa osoby wyposażone w nadajnik w promieniu do 18 metrów wokół pojazdu (nawet do 30 metrów na otwartym terenie).

AWIA Horyzont przeznaczony jest dla przedsiębiorstw każdego typu, wszędzie tam gdzie znaczącą role w procesach logistycznych odgrywa transport wewnętrzny. System wpływa na polepszenie stanu BHP w zakładach pracy poprzez zmniejszenie liczby oraz skutków wypadków komunikacyjnych z udziałem pracowników i środków transportu. Doskonale sprawdza się, jako element wsparcia w organizacji ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym.

System poprawia bezpieczeństwo pracowników na terenie firm produkcyjnych, magazynów, stref przeładunkowych. Diametralnie poprawia proces orientacji kierowcy w terenie poprzez odpowiednio wczesne ostrzeżenie o możliwości wystąpienia kolizji typu maszyna - człowiek.

Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 11-2019EMIL - 11-2019EMIL - 10-2019EMIL - 10-2019EMIL - 09-2019EMIL - 09-2019EMIL - 08-2019EMIL - 08-2019Zobacz więcej publikacji