NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Przeglądy regałów magazynowych

MGL-przeglady-eksperckie-regalow-magazynowych-1-550
MGL
DostawcaMGL Spółka z o.o.
MarkaMGL
Serwis stacjonarnyNIE
Serwis mobilnyTAK

Kontakt w sprawie oferty

MGL Spółka z o.o.
ul. Opoczyńska 16
96-200 Rawa Mazowiecka
+48 46 813 10 10
+48 46 813 75 66
www.mgltechnika.pl
sprzedaz@mgltechnika.pl

MGL Sp. z o.o. wykonuje obowiązkowe, coroczne eksperckie przeglądy regałów magazynowych. Firma realizuje przeglądy regałów zarówno produkcji własnej i grupy MAGO, jak i innych producentów.

Każdy pracownik magazynu powinien być zobowiązany do obserwowania stanu urządzeń magazynowych i niezwłocznego odnotowywania ew. usterek w pisemnym raporcie, dołączanym do dokumentacji zabudowy regałowej. Oprócz tego, nie rzadziej niż raz na rok, regały magazynowe powinny przejść przegląd ekspercki, wykonywany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Zakres przeglądu eksperckiego obejmuje weryfikację dokumentacji projektowej zabudowy regałowej oraz wizję lokalną w magazynie klienta, której celem jest identyfikacja ew. uszkodzeń. Wynikiem przeglądu regałów magazynowych jest pisemny raport, zawierający wykaz wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości. Raport zawiera również listę rekomendowanych działań, służących przywróceniu regałów do pełnej używalności.

Regularne przeglądy regałów magazynowych powinno się wykonywać z co najmniej 5 powodów:

  1. Spełnienie obowiązku prawnego – wymóg realizowania przeglądów eksperckich wynika z przepisów ogólnych dotyczących prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ewentualnej odpowiedzialności pracodawcy w przypadku zdarzeń i wypadków powstałych na skutek zaniedbania stanu regałów. Naruszanie zasad i przepisów BHP grozi grzywną (art. 283 KP), karą pozbawienia wolności bądź jej ograniczenia (art. 220 Kodeksu Karnego).

  2. Zapewnienie bezpieczeństwa osób i majątku – regularne przeglądy regałów pozwalają na wczesną identyfikację i usunięcie ew. uszkodzeń, zanim spowodują zagrożenie dla pracowników magazynu i składowanych towarów. Podczas oględzin w magazynie Klienta, inspektorzy sprawdzają stan techniczny wszystkich zainstalowanych komponentów. Każde zauważone uszkodzenie jest odnotowywane w pisemnym raporcie, wraz z sugerowanym sposobem usunięcia usterki.

  3. Utrzymanie gwarancji producenta – producenci regałów magazynowych niejednokrotnie zastrzegają w umowach obowiązek przeprowadzania regularnych przeglądów. Ich brak może skutkować utratą gwarancji na zainstalowane w magazynie regały.

  4. Przygotowanie prac serwisowych – każdy przegląd ekspercki podsumowywany jest pisemnym raportem, którego najważniejszą częścią jest wykaz zauważonych usterek i nieprawidłowości. Stanowi on gotową listę niezbędnych działań serwisowych.

  5. Przywrócenie pełnego wykorzystania magazynu – usunięcie wszystkich stwierdzonych usterek umożliwia ponowne użytkowanie wszystkich posiadanych w magazynie gniazd paletowych.

Więcej informacji: Przeglądy regałów

 MGL Sp. z o.o. należy do grupy MAGO S.A. - lidera w projektowaniu i wyposażaniu obiektów typu retail. Domenę MGL stanowi technika magazynowa – rozwiązania zapewniające funkcjonalne i efektywne wyposażenie obiektów logistycznych.

Produkty MGL wytwarzane są z zachowaniem najlepszych technologii obróbki metalu, w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym w Rawie Mazowieckiej. Potwierdzeniem jakości oferowanych produktów są certyfikaty ISO 9001 dla procesów produkcyjnych oraz TUV dla sztandarowego produktu jakim są regały wysokiego składowania.

Potencjał MGL uzupełnia korporacyjne centrum badawcze z własnym zapleczem laboratoryjnym. MGL zabezpiecza potrzeby klientów w formacie: idea-projekt-realizacja-serwis.

Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 08-2020EMIL - 08-2020EMIL - 06-2020EMIL - 06-2020EMIL - 05-2020EMIL - 05-2020EMIL - 04-2020EMIL - 04-2020Zobacz więcej publikacji