NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Nie opłaca się zamiatanie spraw pod dywan

Piotr Sienkiewicz, Dyrektor Zarządzający Rusak Business Services
12 listopada 2021
Nie opłaca się zamiatanie spraw pod dywan
Fot. Rusak Business Services
Piotr Sienkiewicz_Business Development Director
Każdemu zdarza się o czymś zapomnieć, nawet celebrytom. Napoleon Bonaparte zapomniał, że w Rosji zimą bywa zimno, a Natalia Siwiec… no mniejsza o tym. Niektóre terminy można przegapić w miarę bezboleśnie – np. wizytę u fryzjera lub mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej; z kolei przegapienie innych niesie za sobą bolesne konsekwencje, trwające nieraz przez całe życie. Kto przegapił swój własny ślub albo imieniny teściowej, ten wie, o czym mowa.
 
A jak na tym tle wypada zapomnienie o konieczności dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa celnego ? Jak pokazuje praktyka – średnio. Gorzej niż przegapienie fryzjera, znacznie lepiej niż przeoczenie imienin teściowej.
 
Odprawy post factum
W miarę bezboleśnie może się skończyć niedopełnienie obowiązków związanych z wywozem towaru za granicę. Zgodnie z art. 337 rozporządzenia wykonawczego nr 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny, w przypadku, gdy „towary opuściły obszar celny Unii bez objęcia ich procedurą wywozu, eksporter celem uregulowania sytuacji prawnej towaru dokonuje retrospektywnego zgłoszenia wywozowego (w systemie ECS) w urzędzie celnym właściwym ze względu na miejsce swojej siedziby. Przedmiotowy urząd celny poświadcza eksporterowi wyprowadzenie towarów, pod warunkiem, że w przypadku złożenia zgłoszenia przed wyprowadzeniem towarów z obszaru celnego Unii zwolnienie zostałoby udzielone oraz że dysponuje dowodami poświadczającymi opuszczenie przez towary obszaru celnego Unii.
 
W polu 44 zgłoszenia celnego do procedury wywozu należy wówczas umieścić kod: 3PL24 (retrospektywne zgłoszenie wywozowe lub zgłoszenie do powrotnego wywozu, złożone w trybie art. 337 rozporządzenia wykonawczego UE 2015/2447).
 
W przypadku importu towarów, możemy mieć do czynienia z dwojakiego rodzaju problemami: towar może zostać objęty na granicy UE procedurą tranzytu, która nie została poprawnie zakończona, lub też może zostać zaimportowany z pominięciem wszelkich procedur. W tym pierwszym przypadku doradzamy jak najszybszy kontakt z oddziałem celnym, właściwym w zakresie zamknięcia procedury tranzytu i objęcia towaru procedurą dopuszczenia do obrotu (lub inną procedurą przywozową). Najczęściej sprawę można załatwić poprzez złożenie wniosku o objęcie towaru procedurą dopuszczenia do obrotu w drodze decyzji, wydanej przez organ celny. Nie zawadzi również złożenie tzw. „czynnego żalu”, o którym mowa w art. 16 §1 Kodeksu Karno-Skarbowego: „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”.
 
Jeżeli jednak towar został wprowadzony na obszar celny UE bez jakichkolwiek formalności celnych, sprawa niestety się komplikuje. Znajduje bowiem wówczas zastosowanie art. 90. § 1. KKS w brzmieniu: „Kto usuwa towar lub środek przewozowy spod dozoru celnego, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie”. W przeliczeniu na złotówki, 720 stawek dziennych to grubo ponad 20 milionów złotych, a jak przeliczyć na pieniądze 3 lata pozbawienia wolności, tego nie wiedzą chyba najlepsi nawet matematycy.
 
Z powyższych rozważań wysuwa się jeden niebudzący wątpliwości wniosek: przepisów prawa celnego łamać nie warto. Jeżeli zaś, z takich czy innych przyczyn, dopuściliśmy już do ich złamania, należy jak najszybciej podjąć próbę rozwiązania problemu, bo zamiatanie spraw pod dywan zwyczajnie się nie opłaca. Warto mieć również sprawdzonego sojusznika w tej grze – a Dział Trade Compliance firmy RUSAK BUSINESS SERVICES pomógł już w podobnej sytuacji niejednemu przedsiębiorcy

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021EMIL - 08-2021EMIL - 08-2021Zobacz więcej publikacji