NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Mieć w zanadrzu właściwe odpowiedzi

BEUMER
6 lipca 2021
Mieć w zanadrzu właściwe odpowiedzi
Fot. BEUMER
Foliomat BEUMER stretch hood A
Cyfryzacja, folie wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu czy też rosnące wykorzystanie robotów – konstruktorzy maszyn w przemyśle opakowaniowym są konfrontowani z ciągłymi zmianami. Potrafią się dostosować, ale mogą też być pionierami i wyznaczać trendy – tak jak Grupa BEUMER. Ale co właściwie zaprząta dziś umysły dostawców i jak reagują oni na różne kwestie w branży? Ekspert z firmy BEUMER, Jörg Spiekermann, zna odpowiedzi.
 
„Coraz bardziej odczuwamy zmiany w branży opakowaniowej”, mówi Jörg Spiekermann, kierownik działu sprzedaży linii paletyzująco-pakujących dla sektora dóbr konsumpcyjnych w Grupie BEUMER. „Nasi klienci wymagają rozwiązań, które umożliwią im dalsze odciążenie pracowników, uelastycznienie procesów oraz zwiększenie wydajności produkcji i zasobów”. Na życzenie, dostawca systemowy dostarcza kompletne linie pakujące dla przemysłu opakowaniowego, od napełniania aż po paletyzowanie stosów, od jednego dostawcy. Oznacza to, że można uniknąć interfejsów lub zminimalizować ich ilość, a klient ma tylko jedną osobę kontaktową.
 
Za pomocą rozwiązań systemowych Grupy BEUMER możliwe jest przekazywanie pełnych palet lub pojedynczych worków do składowania w pobliskim magazynie bądź bezpośrednio na powierzchnię ładunkową samochodów ciężarowych. Ich elementami są głównie technologie transportowe, takie jak przenośniki lub systemy transportowe współpracujące z pojazdami. Ponadto stosuje się szereg jednostek obsługowych i manipulatorów, takich jak roboty, moduły zderzakowe i magazynowe. Grupa BEUMER korzysta przy tym zawsze z technologii modułowej. Tym samym w każdym momencie można rozszerzyć rozwiązania i dostosować je do zwiększających się wymogów klienta.
 
Dostosowane procesy
Przede wszystkim coraz ważniejsze stają się rozwiązania programowe. „Aby uzyskać najlepsze wyniki i zapewnić ciągłe śledzenie przepływu materiałów i danych, konieczna jest optymalna synchronizacja linii napełniających, paletyzujących, pakujących, jak też innych komponentów systemu”, mówi Spiekermann. „Coraz ważniejsze staje się połączenie w sieć i automatyczne sterowanie procesami logistycznymi”.
 
Jörg Spiekermann, kierownik działu sprzedaży linii paletyzująco-pakujących
Jörg Spiekermann, kierownik działu sprzedaży linii paletyzująco-pakujących
Służy do tego opracowane przez Grupę BEUMER oprogramowanie modułowe Software Suite jako nadrzędny system komputerowy. Można je indywidualnie dostosować do konkretnych zadań. „Ponieważ zależy nam na całościowym ujęciu oraz optymalizacji procesu, nasi eksperci mogą również bez problemu zintegrować produkty innych producentów”, wyjaśnia Spiekermann. Parametry procesowe lub raporty są wizualizowane przez nadrzędny interfejs użytkownika. Gwarantuje to dostęp do wszystkich istotnych danych bez konieczności przełączania między aplikacjami.
 
Opracowany przez BEUMER Group moduł Warehouse Control System pozwala na integrację programu Software Suite w sieci z systemem zarządzania magazynem lub systemem ERP klienta. Jako dostawca kompletnych rozwiązań, firma zapewnia użytkownikowi komunikację między różnymi poziomami sterowania. Oznacza to, że BEUMER Group nie tylko może inteligentnie łączyć poszczególne systemy, ale również integrować je z istniejącymi systemami zarządzania procesami lub systemami zarządzania towarem klienta.
 
Ze wsparciem start-upów
Ale możliwe jest jeszcze bardziej inteligentne rozwiązanie. Jörg Spiekermann dostrzega wyraźny trend, zmierzający w kierunku rozwiązań cyfrowych, które zwiększają potencjał automatyzacji i dalej optymalizują łańcuchy dostaw i procesy. Lecz dla wielu producentów maszyn w kraju jest to ogromne wyzwanie. „Po prostu brakuje im niezbędnego know-how”, uważa. A jak to jest z Grupą BEUMER? Cyfryzacja oznacza współpracę, interakcję i wymianę danych. Zmienia to również rolę dostawców urządzeń pakujących i współpracę z klientami. Jest wiele młodych firm z dużym know-how, które chcą zaskoczyć rynek”, stwierdza Spiekermann. „Ale nie chcemy czekać, aż wpadną na nowe pomysły i nas prześcigną”, podkreśla kierownik działu sprzedaży.„Wolimy sami przejąć ster, wyszukiwać i promować obiecujące start-upy, a tym samym wprowadzić projekty cyfrowe do naszej grupy przedsiębiorstw.” Wymienia on przykład, który jest tylko w niewielkim stopniu związany z przemysłem opakowań: start-up Sparrow Networks oferuje cyfrowy rynek, dzięki któremu uczestniczące w nim firmy w przypadku awarii podzespołu w ich urządzeniach otrzymują tak szybko, jak to tylko możliwe, odpowiednią część zamienną. Sparrow łączy ze sobą stany magazynowe użytkowników urządzeń. Dzięki połączeniu w sieć zawsze w krótkim czasie znajdzie się odpowiedni oferent. W ten sposób można uniknąć długich czasów przestojów oraz wysokich kosztów magazynowania.
 
Sparrow to „wirtualny” magazyn - cyfrowa platforma z częściami zapasowymi
Sparrow to „wirtualny” magazyn - cyfrowa platforma z częściami zapasowymi
Założyciel start-upu otrzymał kompleksowe wsparcie od mającej swą siedzibę w Berlinie, samodzielnej fabryki start-upów Beam – przedsiębiorstwa typu spin-off Grupy BEUMER. „Wraz z zespołami założycielskimi próbujemy rozwiązywać nietypowe problemy w dziedzinie logistyki” – wyjaśnia Spiekermann. Ważne jest wyszukiwanie młodych przedsiębiorców z obiecującymi pomysłami biznesowymi. W tym celu dostawca systemowy planuje tworzenie rocznie trzech start-upów i przenoszenie ich do własnej spółki pod nadzorem Beam GmbH. Należy do nich również Sparrow Networks.
 
Roboty coraz ważniejsze
Kierownik działu sprzedaży dostrzega inną tendencję w rosnącym wykorzystaniu robotów i jako przykład podaje przemysł (petro)chemiczny. „Tutaj produkty mogą być napełniane do specjalnych worków, beczek, kanistrów, kartonów lub pojemników. Do ich paletyzacji dostarczamy oszczędzającego miejsce robota o wysięgniku przegubowym BEUMER Robotpac”, mówi Spiekermann. W zależności od pojemników, dostawca systemowy wyposaża go w odpowiednie narzędzie chwytakowe, które klient może elastycznie i automatycznie wymieniać, jeśli zachodzi potrzeba paletyzacji również innych pojemników. „Chwytak widłowy jest przeznaczony na przykład do paletyzacji towarów w workach i kartonach. Chwytak palcowy nadaje się do wysokowydajnej obsługi, szczególnie towarów pakowanych w worki”, wyjaśnia. W celu zapewnienia maksymalnej wydajności, Grupa BEUMER oferuje podwójny chwytak dla obu typów. Ponadto dostępne są chwytaki równoległe do stabilnych wymiarowo pojemników, przyssawki do towarów o chłonnych, gładkich powierzchniach oraz duża liczba specjalnych chwytaków i narzędzi łączonych. Dzięki modułowej budowie serię tę można dostosować do specjalnych wymagań rynkowych oraz specyficznych dla klienta. Precyzyjnie ułożone na paletach worki mogą być następnie w prosty sposób przekazywane do kolejnego urządzenia pakującego – na przykład foliomatu BEUMER stretch hood. „Nasz foliomat BEUMER stretch hood jest niezwykle energooszczędny”, mówi Spiekermann. „Intuicyjny interfejs między człowiekiem a maszyną upraszcza obsługę i zapewnia szybką wymianę folii.” Może być również wykorzystywany do zmiany parametrów pracy.
 
Zrównoważony rozwój na całej linii
Grupa BEUMER zobowiązała się nie tylko w odniesieniu do tego urządzenia pakującego do holistycznej oceny pod względem ekonomicznym, ekologicznym i odpowiedzialności społecznej, ale także wszystkich produktów wytwarzanych przez firmę BEUMER. Dostawca systemowy stosuje więc podejście Total Value of Ownership (TVO). „Oznacza to, że patrzymy na systemy jako na całość, nie tylko od strony kosztów”, mówi Spiekermann. Oznacza to również, że np. zużycie energii i zasobów w cyklu produkcyjnym oraz podczas eksploatacji musi być stale zmniejszane, a emisja ograniczona do minimum.
 
BEUMER robotpac
BEUMER robotpac
Jednakże nie tylko maszyny są zrównoważone, ale także samo opakowanie, a przynajmniej istnieje silna tendencja w tym kierunku. Przecież wyroby z tworzyw sztucznych są już od pewnego czasu przedmiotem krytyki. Po wykorzystaniu często trafiają na wysypiska śmieci lub – i dotyczy to w szczególności dóbr konsumpcyjnych – do środowiska naturalnego, zanieczyszczając je w znacznym stopniu. Od początku 2019 r. obowiązuje w związku z tym nowe prawo dotyczące opakowań. Ma ono na celu ograniczenie odpadów oraz zintensyfikowanie recyklingu. W związku z tym folie będą zawierać w przyszłości więcej materiału z recyklingu. Może to znacząco zmienić ich właściwości, a tym samym również sposób obsługi. „Wielu użytkowników urządzeń pakujących, które mocują towary na paletach za pomocą folii rozciągliwej w celu przeładunku oraz w sposób gotowy do wysyłki, przeżywa oczywiście okres niepewności”, mówi Spiekermann, który zna swoich klientów. Jest on ciągle pytany, czy mogą nadal używać swoich urządzeń pakujących. „Tak, mogą”, zapewnia kierownik działu sprzedaży firmy BEUMER.Foliomat BEUMER stretch hood A przetwarza bardzo niezawodnie również te folie w zwykły sposób. W tym celu eksperci z firmy BEUMER przeprowadzili wspólnie ze swymi dostawcami folii testy i analizy różnych folii we własnym centrum badawczo-rozwojowym w Beckum.
 
Dzięki foliomatowi BEUMER stretch hood A dostawca systemowy wspiera swoich klientów na całej linii – również w zakresie bezpieczeństwa. „Ze względu na duże siły cofające w folii rozciągliwej, przylega ona bardzo ściśle, 'prawie jak druga skóra', do całego stosu i zapewnia w ten sposób niezbędną stabilność”, opisuje Spiekermann. Towar jest skutecznie zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi. Dzięki gładkiej powierzchni przezroczystej i bardzo elastycznej folii, umieszczone na paletach towary są również dobrze widoczne. Bez problemu odczytywane są również znajdujące się pod spodem kody kreskowe. Również sama folia może zostać zadrukowana i zabarwiona jako nośnik reklamowy. Ważne jest również zabezpieczenie przed manipulacją: osoby nieupoważnione nie mogą zabrać towaru z palety bez zniszczenia przy tym folii. Opakowanie chroni również przed substancjami niebezpiecznymi – na przykład, jeśli zawartość nie powinna mieć kontaktu z powierzchnią pojemników. Może tak być w przypadku smarów i klejów, środków zapobiegających zamarzaniu, żywic, czyściwa do hamulców, ale również w przypadku materiałów sypkich, takich jak granulaty. Wtedy przy użyciu urządzenia pakującego można wyłożyć stronę wewnętrzną beczki lub innego pojemnika kapturem foliowym. „Znamy rynek oraz wymagania naszych klientów”, stwierdza Spiekermann. „Dzięki naszym rozwiązaniom chcemy być zawsze o krok przed innymi.”

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 06-2021EMIL - 06-2021EMIL - 05-2021EMIL - 05-2021EMIL - 04-2021EMIL - 04-2021EMIL - 03-2021EMIL - 03-2021Zobacz więcej publikacji