NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Lider zafascynowany wizją zrównoważonego rozwoju

Andrzej Szymkiewicz
2 kwietnia 2021
Lider zafascynowany wizją zrównoważonego rozwoju
Fot. CHEP
Izabella Maczkowska-Ciborowska, Dyrektor Generalna CHEP Polska i kraje bałtyckie,
Z Izabellą Maczkowską-Ciborowską, Dyrektor Generalną CHEP Polska i kraje bałtyckie, o rynku i usługach wynajmu palet, obsłudze łańcuchów dostaw klientów, wizji zrównoważonego rozwoju firmy i współpracy z klientami, rozmawiał Andrzej Szymkiewicz.
 
Andrzej Szymkiewicz - W jakiej kondycji jest CHEP Polska, w tym szczególnym okresie pandemii, czy zachwiało Państwa działaniami na rynku?
 
Izabella Maczkowska-Ciborowska: Pandemia nie zachwiała naszymi działaniami na rynku, a wręcz przeciwnie – wzmocniła naszą pozycję. Obserwujemy wzrost zapotrzebowania na nasze usługi o ok. 10 proc. względem 2019 roku. Nie chodzi tutaj tylko o zwiększenie zapotrzebowania u dotychczasowych klientów, podpisujemy także dużo nowych umów. Klienci doceniają, że pooling palet CHEP pozwala im m.in. ograniczyć wydatki inwestycyjne, takie jak zakup własnych palet i koszty zarządzania nimi. Obecnie firmy poszukują oszczędności i nasze rozwiązania dają im realną możliwość ograniczenia kosztów w łańcuchu dostaw.
 
- CHEP Polska ma mocną pozycję na rynku palet w Polsce, jesteście Państwo liderem i „promotorem” nowoczesnego zarządzania paletami, czy rynek „dojrzał” do usług CHEP?
I M-C: Obserwujemy coraz większe zainteresowanie i zaangażowanie firm w budowanie zrównoważonego modelu biznesu. Producenci z branży FMCG, sieci detaliczne i firmy logistyczne coraz częściej stawiają na odpowiedzialny rozwój, a współpraca z CHEP jest spójna z ich zrównoważoną strategią i wartościami. Ponadto, obecnie istotnym trendem jest dążenie do osiągnięcia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Rozwiązania CHEP wpisują się w model współdzielenia i odzysku, a zatem pomagają firmom osiągnąć wyznaczone cele w ramach GOZ.
 
Jeśli chodzi o „dojrzewanie” rynku do zrównoważonego modelu biznesu, ważnym wydarzeniem było wejście do Polski inicjatywy Lean&Green, którą CHEP aktywnie wspiera będąc w Komitecie Sterującym razem ze swoimi partnerami Biedronką i Unilever Polska. Lean&Green zrzesza przedstawicieli branży TSL (transport i logistyka), producentów i sieci handlowe na drodze do bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw. Każda z firm członkowskich Lean&Green stawia sobie za cel obniżenie poziomu emisji CO2 o co najmniej 20% w ciągu pięciu lat w stosunku do określonego roku bazowego. Duże zainteresowanie inicjatywą w Polsce i gotowość firm do konkretnych zobowiązań to dowód na to, że firmy dostrzegają potrzebę wdrażania rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym oraz korzyści płynące z przejścia na bardziej zrównoważone, zielone łańcuchy dostaw.
 
- Na rynku pojawili się nowi gracze, czujecie ich „oddech na plecach”?
I M-C: CHEP dysponuje wolumenem 330 mln palet na świecie i 28 mln w Polsce. Jesteśmy pionierem jeśli chodzi o współdzielenie palet w łańcuchu dostaw i jako pierwsi wprowadziliśmy to rozwiązanie na rynek. Konkurencja jest potrzebna, ponieważ dodatkowo motywuje nas do rozwoju i szukania nowych rozwiązań. Tym niemniej, nasza pozycja pioniera i lidera, skala działalności i międzynarodowy zasięg gwarantują nam mocną pozycję na rynku. Warto również podkreślić, że oferta CHEP nie ogranicza się tylko do udostępniania palet i innych nośników na wynajem. Nastawiamy się na współpracę w charakterze partnera i doradcy w łańcuchu dostaw, którego zadaniem jest opracowanie nowych rozwiązań procesowych dla naszych klientów tak, abyśmy wspólnie mogli tworzyć wartość dodaną dla biznesu i środowiska.
 
-  Palety CHEP mają wymiary europalety z Kodeksu UIC 435, jak kontrolujecie jakość swoich palet?
I M-C: CHEP nie jest członkiem organizacji paletowych. Tym niemniej, jako producent i właściciel, przywiązuje ogromną wagę do jakości swoich palet. CHEP posiada własny, globalny standard palety, opracowany i kontrolowany w Innovation Center w Orlando, USA. Nieustannie doskonalimy nasze nośniki, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość naszych produktów w trosce o efektywność kosztową dla Klientów. Po wykorzystaniu naszych palet przez naszych klientów dbamy o ich odbiór i dostarczenie do najbliższego serwisu, gdzie w razie potrzeby poddawane są dokładnej kontroli, czyszczeniu i naprawie, aby zagwarantować najwyższe standardy jakości. Praktycznie wszystkie nasze centra serwisowe są wyposażone w zautomatyzowaną infrastrukturę, aby zapewnić najbardziej optymalne wyniki.
CHEP Sustainability
Fot. CHEP
CHEP Sustainability
W CHEP kontrola jakości palety jest procesem ciągłym i wieloetapowym. Zgodność palet ze standardami CHEP jest weryfikowana zarówno przez Centra Serwisowe, dział Operacyjny,  jak i Dział Quality Assurance. Jako producent palet jesteśmy również regularnie poddawani niezależnym audytom weryfikacyjnym przeprowadzanym przez jednostki certyfikujące oraz przez Brambles.
 
– Oferta CHEP to nie tylko wynajem palet, to rozwiązania dla wielu gałęzi gospodarki, wykorzystujące różne nośniki transportowe, jaki jest parytet tych usług?
I M-C: W systemie poolingu CHEP udostępnia szeroką gamę znormalizowanych nośników wielokrotnego użytku, które są dostosowane do różnych potrzeb w zakresie transportu i pakowania produktów oraz komponentów różnego rodzaju. CHEP jest zaufanym partnerem w łańcuchu dostaw, dobrze przygotowanym do różnych projektów współpracy, które wykraczają poza pooling palet. Na przykład, posiadamy zaawansowane dane o tysiącach ruchów transportowych naszych klientów w całej Europie, co pozwala nam identyfikować synergie i możliwości współpracy z naszymi partnerami lub między nimi. W ramach Współpracy Transportowej CHEP przez ostanie 6 lat pomogliśmy ponad 220 klientom na świecie zaoszczędzić ponad 348 milionów kilometrów i 348 kiloton CO2.
 
– Model biznesowy CHEP nastawiony jest na zrównoważony rozwój, w ubiegłym roku zakończył się Państwa globalny pięcioletni program, czy wszystko się  udało, co zrealizowano na naszym rynku?
I M-C: W 2015 r. Brambles Ltd., spółka nadrzędna grupy CHEP, przyjęła globalną strategię zrównoważonego rozwoju „Lepsza planeta, lepsza firma, lepsze społeczności” (z ang. „Better Planet, Better Business and Better Communities), w której wyznaczyliśmy sobie cele do zrealizowania do 2020 roku. W zeszłym roku opublikowaliśmy „Przegląd działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 2020”, w którym podsumowaliśmy swoje zrównoważone osiągnięcia w realizacji tych celów.
 
circular economy
Fot. CHEP
circular economy
W ciągu ostatnich 5 lat łańcuchy dostaw naszych klientów osiągnęły następujące oszczędności dzięki wykorzystaniu naszych platform wielokrotnego użytku 2 miliony ton CO2, co odpowiada CO2 emitowanemu przez 1 950 560 gospodarstw domowych rocznie 2500 megalitrów wody - co odpowiada ok. . 13720 basenów olimpijskich, 1,3 miliona ton odpadów i 1,7 miliona metrów sześciennych drewna.
W Polsce w samym 2020 roku uratowaliśmy 24,490 drzew, oszczędziliśmy 31,139 ton CO2 i oszczędziliśmy 612 pełnych śmieciarek odpadów (2,601 ton).
 
– Jest nowy program?
I M-C:  W zeszłym roku zdecydowaliśmy się wyjść poza naszą dotychczasową strategię „Lepsza planeta, lepsza firma, lepsze społeczności” i wyznaczyć jeszcze bardziej ambitne cele, takie jak stworzenie pionierskich regeneracyjnych łańcuchów dostaw. Oznacza to przejście od zmniejszania negatywnego efektu działań operacyjnych na środowisko do wywierania pozytywnego wpływu na planetę i społeczeństwo. Właśnie dlatego nowa globalna strategia CHEP w zakresie zrównoważonego rozwoju ma  inną nazwę - „ Korzyści dla Planety, Biznesu i  Społeczeństwa”.
 
Regeneracja oznacza dla nas odnowę, uzupełnianie i tworzenie wartości dodanej oraz pozytywnych rezultatów dla społeczeństwa i środowiska związanych z działalnością firmy, zamiast tylko redukowania negatywnych skutków.
 
Na przykład, częścią strategii rozwoju „Korzyści dla planety 2025” CHEP jest cel „Korzyści dla lasów” (z ang. Forest Positive), który zakłada zasadzenie dwóch drzew za każde jedno wykorzystane do produkcji palet. W efekcie liczba nowych drzew do 2030 r. wzrośnie o kilka milionów. Nasza strategia zakłada też pozyskiwanie 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, co najmniej 30% materiału z recyklingu lub upcyklingu w każdym nowym produkcie plastikowym do 2025 r. oraz 100% do 2030 r., osiągnięcie zerowej ilości odpadów oraz optymalizacja zużycia wody we wszystkich naszych zakładach.
 
- 24 marca podczas webinaru ECR Polska, wspólnie z Green Holding i Green Factory Logistics rozmawiali Państwo o budowaniu przewagi konkurencyjnej dzięki współtworzeniu zrównoważonych łańcuchów dostaw. Jakie korzyści biznesowe przynosi synergia w łańcuchu dostaw?
I M-C: Na bazie zaawansowanej analizy, CHEP identyfikuje i oblicza potencjał biznesowy projektu oraz opracowuje zrównoważone rozwiązania biznesowe w transporcie i logistyce. W ramach Współpracy Transportowej łączymy klientów i tworzymy zamknięte pętle transportowe, maksymalnie wykorzystując powierzchnię ładunkową pojazdów . W ten sposób ograniczamy tzw. „puste kilometry” i idące za nimi zbędne koszty, a także eliminujemy nieuzasadnioną emisję CO2.
 
SHARE &REUSE PL
Fot. CHEP
SHARE &REUSE PL
Dzięki Współpracy Transportowej CHEP, grupa Green Holding zoptymalizowała wykorzystanie floty transportowej i ograniczyła emisję CO2. Ponadto, korzystając z rozwiązań CHEP, firma zmniejszyła nakłady administracyjne na zarządzanie gospodarką paletową i usprawniła prognozowanie kosztów związanych z użytkowaniem nośników.
 
 
CHEP aktywizuje działania nie tylko w obszarze ekologii, promuje różnorodność wspierając LEAD Network, jak będą Państwo realizować te działania?
I M-C: LEAD Network (Leading Executives Advancing Diversity) to organizacja, której celem jest promowanie idei różnorodności i integracji (diversity and inclusion) w branży retail i FMCG. Firma CHEP jest partnerem organizacji w Polsce i w Europie. CHEP i LEAD Network łączy wspólny cel, jakim jest kreowanie przyszłości opartej na integracji i równości płci na wszystkich poziomach zatrudnienia.
 
Dążenie do stworzenia jak najbardziej otwartej i różnorodnej organizacji jest częścią globalnej strategii CHEP. W zeszłym roku na całym świecie osiągnęliśmy 30% kobiet na stanowiskach kierowniczych w CHEP, a naszym celem jest zwiększenie ich do 40% do 2025 r. Oraz podwojenie liczby kobiet w naszych fabrykach.
Wierzymy, że różnorodność w biznesie daje napęd do innowacji i kreatywności oraz przynosi wymierne rezultaty. Działając zgodnie z ideą diversity and inclusion, partnerzy LEAD Network chcą przyciągać najlepsze talenty, a następnie koncentrować się na stworzeniu dla nich optymalnych warunków do rozwoju.
 
- Firma to ludzie – to truizm, można by rzec, ale w Państwa przypadku to ma zupełnie inny wymiar, czwarty raz z rzędu certyfikat „Top Employer” o czymś świadczy, no właśnie o czym?
I M-C:  Certyfikat „Top Employer” przyznawany przez Top Employers Institute (TEI) to dla nas dowód uznania dla warunków pracy, które tworzymy w CHEP. Wyróżnienie w tym roku jest dla nas szczególnie ważne, ponieważ otrzymaliśmy je w trudnym czasie pandemii, kiedy utrzymanie dobrego samopoczucie, komfortu pracy i bezpieczeństwa pracowników było wyzwaniem.
 
W CHEP nieustannie doskonalimy warunki pracy i praktyki HR w ramach filaru „Lepsze miejsce pracy” realizowanej przez firmę strategii zrównoważonego rozwoju. Szczególny nacisk kładziemy w niej na promowanie i wspieranie idei różnorodności i integracji. W Polsce kobiety stanowią 61% naszych pracowników i zajmują 46% stanowisk kierowniczych. Udało nam się wiele osiągnąć na tym polu, niemniej jednak będziemy nadal pracować nad tym, by CHEP Polska stała się jeszcze bardziej zróżnicowaną i otwartą organizacją, a także promować te wartości wśród naszych klientów i partnerów biznesowych.
 
- Dojrzały świadomy celów zespół, to wartość pozwalająca śmiałe wyzwania, jakie te wyzwania będą w tym roku i latach następnych?
I M-C: Celem i wyzwaniem dla nas na najbliższe lata jest dalsze realizowanie naszej strategii budowania zielonych i zrównoważonych łańcuchów dostaw w Polsce. Zamierzamy nadal inspirować partnerów promując integrację i różnorodność oraz szacunek dla środowiska naturalnego i społeczności. Będziemy kreować naszą markę w taki sposób, by była swego rodzaju integratorem w łańcuchu dostaw i liderem zrównoważonego rozwoju. Chcemy być postrzegani jako wizjoner, który szeroko dzieli się z innymi graczami swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami. Będziemy nadal promować rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym jako dźwignię zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.
 
Dziękuje za rozmowę i życzę realizacji planów

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 03-2021EMIL - 03-2021EMIL - 02-2021EMIL - 02-2021EMIL - 01-2021EMIL - 01-2021EMIL - 12-2020EMIL - 12-2020Zobacz więcej publikacji