Polecamy

Kompleksowe rozwiązanie

12 maja 2016
Kompleksowe rozwiązanie
Kompleksowe rozwiązanie

Syngenta powierzyła firmie DHL Freight – jednemu z czołowych dostawców usług w sektorze europejskiego frachtu drogowego – zarządzanie operacjami transportu drogowego na terenie Europy, w tym operacjami wewnątrzfirmowymi oraz tzw. operacjami ostatniej mili. DHL Freight zrealizował pomyślnie pierwszą fazę projektu. Syngenta, mająca swoją siedzibę w Bazylei (Szwajcaria), jest światowym liderem branży rolnej wspierającym działania na rzecz doskonalenia bezpieczeństwa żywności, poprzez umożliwianie milionom farmerów bardziej efektywnego wykorzystywania dostępnych zasobów. W ramach wspierania ustalonych planów wzrostu Syngenta wdraża model logistyczny oferujący zwiększoną dynamikę przy jednoczesnym rozszerzaniu skali oferowanych usług. Celem wspierania dynamicznej ścieżki rozwoju Syngenta wybrała DHL Freight, jako dostawcę usług logistycznych 4PL w Europie. Zintegrowane rozwiązanie 4PL DHL Freight oferuje firmie Syngenta optymalizację obrotów handlowych, a także kompleksową transparentność przesyłek oraz kosztów. 

„Strategia logistyczna spółki Syngenta polega na wykorzystywaniu wiedzy specjalistycznej naszych partnerów” – powiedział Marion Matthewman, Prezes Syngenta Global Logistics. „Wierzę, że współpraca Syngenty z DHL przyniesie korzyści obu firmom”.

Zdając sobie sprawę z faktu, jak istotne dla klienta jest dostarczenie kompleksowego rozwiązania przed szczytem sezonu rolniczego, DHL zdołał zrealizować ambitne plany i wdrożyć pierwszą fazę projektu w zaledwie 4 miesiące. Złożyło się na to przygotowanie kompleksowego rozwiązania 4PL, którego celem jest harmonizacja procesów, zwiększanie transparentności przesyłek i kosztów oraz ciągłe doskonalenie łańcucha dostaw firmy Syngenta.

Pełniąc rolę dostawcy usług logistycznych w ramach 4PL firma DHL Freight przejęła odpowiedzialność za operacje transportowe, definiowanie popytu na usługi transportowe, uczestniczenie w przetargach, zawieranie umów, wdrażanie nowych partnerów logistycznych, monitorowanie bieżących operacji i obrotów handlowych oraz ciągłe mierzenie postępów.


„Syngenta miała konkretną wizję w odniesieniu do własnych osiągnięć: outsourcing usług logistycznych i ustanowienie ich swoją przewagą konkurencyjną na rynku – powiedział Thomas Weins, Dyrektor Zarządzający Agheera GmbH / Dyrektor Generalny LLPDHL Freight. „Opracowaliśmy kompleksowe rozwiązanie typu 'end-to-end' koncentrujące się na wszystkich potrzebach klientów, takich jak logistyka, monitoring, analiza i planowanie usług transportowych (...).

Wdrożenie tak złożonego i wszechstronnego rozwiązania jak 4PL zostało podzielone na fazy i powinno zakończyć się w 2018 roku. Pierwszą fazę projektu wdrożono w zaledwie 4 miesiące i pomyślnie zakończono w październiku ubiegłego roku. DHL Freight pracuje obecnie nad drugą fazą wdrożenia projektu.

"Dzięki dotychczasowej, ścisłej współpracy pomiędzy Syngenta i DHL określono i zaimplementowano istotne ulepszenia w obsłudze i kosztach – powiedział Paul Lidbetter, Dyrektor Generalny Syngenta European Logistics.

W ramach tej współpracy DHL będzie zarządzał obrotami handlowymi klientów obejmującymi ponad 150 000 przesyłek w skali roku.

Źródło: DHL
Foto: DHL

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 12-2021EMIL - 12-2021EMIL - 11-2021EMIL - 11-2021EMIL - 10-2021EMIL - 10-2021EMIL - 09-2021EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji