NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Kolejny dobry miesiąc na portalu log4.pl

Anna Woźnica
19 czerwca 2018
Kolejny dobry miesiąc na portalu log4.pl
LOG4_STATYSTYKI
W maju 2018 roku ogólna liczba wejść na portal spadła o 10% jednakże i tak jest to lepszy wynik niż w miesiącach z pierwszego kwartału. Na portalu przybyło także nowych ofert wózków widłowych, a odwiedzający często zapoznają się z ofertami wstawionymi kilka miesięcy wcześniej.

Portal Log4.pl skupia oferty producentów sprzętu magazynowego takiego jak wózki widłowe i osprzęt do nich oraz wyposażenie magazynów np. regały czy pojemniki.

W niniejszej analizie przedstawiono ogólną liczbę wejść na portal oraz w poszczególne kategorie wózków widłowych oraz wyposażenia. Pokazano także TOP 10 ofert, czyli najchętniej wyświetlane strony dotyczące różnych kategorii produktowych w maju. Opisano także szerzej oferty które załapały się do TOP 3 w każdej analizowanej kategorii.

Wykres 1. Liczba wejść na portal w okresie styczeń - maj
 
Wejścia w oferty portalu styczeń-maj
Wejścia w oferty portalu styczeń-maj
Źródło: Opracowanie własne

Wykres przedstawia liczbę wejść ogółem na portal w okresie styczeń – maj 2018 r. Można zauważyć, że po znacznych wzrostach w liczbie wejść w marcu i kwietniu, liczba wejść w maju zmalała o 10% w stosunku do kwietnia, jednakże dalej było to więcej wejść niż w marcu. Z kolei uznając styczeń za miesiąc bazowy, liczba odsłon wzrosła o 22%. Spadek zainteresowania portalem w poprzednim miesiącu można tłumaczyć długą majówką oraz okresem urlopowym. 

Oferty umieszczane na portalu można podzielić na następujące kategorie:
 • wózki widłowe,
 • wyposażenie,
 • inne.
Na wykresie 2 przedstawiono procentowy rozkład wejść w wymienione kategorie od początku roku

Wykres 2. Procentowy rozkład w kategorie ofert w okresie od stycznia do maja br.
 
Procentowy rozkład ofert
Procentowy rozkład ofert
Źródło: Opracowanie własne

Z powyższego wykresu można odczytać, że oferty nie związane z wózkami widłowymi ani wyposażeniem magazynów są najchętniej odwiedzanymi kategoriami  przyciągając w badanym okresie średnio 13 683 wejść, co stanowi średnio 43% odsłon ogółem. Udział wejść wzrósł w kwietniu i maju o 9 punktów procentowych w stosunku do stycznia. Jednocześnie malał udział wejść w oferty wózków widłowych i wyposażenia odpowiednio o 5 i 3 punktu procentowego w maju w stosunku do stycznia.
Zauważalne są znaczne różnice odwiedzin pomiędzy poszczególnymi kategoriami ofert, jednocześnie można zauważyć, że współczynnik zmienności dla każdej kategorii również także ulega dużym zmianom. Został on przedstawiony w tabeli 1.

Tabela 1. Współczynnik zmienności dla kategorii ofert wyszczególnionych na portalu

kategoria

współczynnik zmienności

wózki widłowe

11%

wyposażenie

11%

inne

26%

Źródło: Opracowanie własne

Współczynniki zmienności przedstawione w tabeli 1 świadczą o zmieniającym się w czasie zainteresowaniu poszczególnymi kategoriami ofert na portalu. Największe wahania są związane z kategorią inne, a wózki widłowe i wyposażenie zmieniają się w czasie na tym samym poziomie.
W kolejnej części analizy przedstawiono strukturę wejść w poszczególne rodzaje ofert oraz TOP 10 najczęściej odwiedzanych w ubiegłym miesiącu.
Ciekawą kwestią są trendy na portalu, czyli oferty, które cieszą się największym zainteresowaniem odwiedzających. W tabeli 2 przedstawiono TOP 10 ofert ogółem, które w maju przyciągnęły najwięcej osób.

Tabela 2. TOP 10 najchętniej odwiedzanych ofert w maju

Lp.

Tytuł

Firma

Wejścia w maju

1.

Spalinowy czołowy RX 70-80

Still Polska Sp. z o.o.

248

2.

Szereg EPzV oraz EPzV-BS – ogniwa VRLA Sonnenschein

Exide Technologies S.A.

205

3.

System STOW Shuttle STOWATLAS®

STOW Polska Sp. z o.o.

158

4.

Bateria Hawker Water Less® 20

Enersys Sp. z o.o.

151

5.

System regałów paletowych STOW Pal Rack®

STOW Polska Sp. z o.o.

150

6.

Wózek widłowy niskiego składowania MITSUBISHI SBV16N

Kuhn Polska Sp. z o.o.

143

7.

Regały Paletowe Standardowe Dexion

Dexion Polska Sp. z o. o.

139

8.

Podnośnik Elevah 40B picking

Akala Faraone Sp. zo.o.

136

9.

Akumulatory HOPPECKE trak®air

Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.

135

10.

Podest mobilny SP 60.1

Akala Faraone Sp. zo.o.

134

Źródło: Opracowanie własne

W maju w TOP 10 znalazło się najwięcej ofert z kategorii inne, było ich aż sześć. Trzy oferty były z kategorii wyposażenie, a jedna z kategorii wózki widłowe, jednakże była to najchętniej odwiedzana oferta w ubiegłym miesiącu. Najchętniej odwiedzana oferta dotyczy wózka spalinowego czołowego RX 70-80. Wózki widłowe tej serii zostały specjalnie skonstruowane na potrzeby wyspecjalizowanych branż, w których niezbędna jest duża moc przeładunkowa (wózki tej serii mają udźwig do 8 ton). Zaletą tej serii wózków jest duża moc przeładunkowa, kompaktowe wymiary, niskie spalanie oraz są ergonomiczne. Drugą z kolei ofertą jest Szereg EPzV oraz EPzV-BS – ogniwa VRLA Sonnenschein. Jest to seria akumulatorów, które znajdą swoje zastosowanie w urządzeniach wykorzystywanych na dużych powierzchniach, np. w magazynach. Można je zamontować w przenośnikach podłogowych, maszynach do czyszczenia i elektrycznych pojazdach drogowych. Nadają się do stosowania w branży spożywczej, farmaceutycznej i chemicznej. Miejsce trzecie zajęła oferta: System STOW Shuttle STOWATLAS®. Jest to platforma typu picking przeznaczona do pracy na wysokości do 4 m. Wyposażona jest w automatyczne podnoszenie a zasilana jest akumulatorem 24 V. Na wykresie 3 przedstawiono procentowy udział wejść w oferty TOP 10.

Wykres 3. Procentowy udział wejść w oferty z TOP 10 w maju
 
Procentowy udział wejść
Procentowy udział wejść
Źródło: Opracowanie własne

Wykres 3 pokazuje, że przewaga najchętniej odwiedzanej oferty nad miejscem drugim wynosi 3 punkty procentowe. Lider przyciągnął 16% wejść w TOP 10 ogółem a miejsce drugie i trzecie stanowiły odpowiednio 13 i 10%. Po 9% wejść miała połowa ofert, a pozostałe dwie przyciągnęły po 8% odsłon. TOP 3 ofert stanowiło prawie 40% odwiedzin TOP 10 ogółem.
W kategorii wózki widłowe można wyróżnić następujące ich rodzaje:
 • czołowe,
 • magazynowe,
 • reach truck,
 • systemowe,
 • inne.
Procentowy udział wejść w wymienione rodzaje wózków widłowych przestawiono na wykresie 4.

Wykres 4. Procentowy rozkład wejść w rodzaje wózków widłowych
 
Procentowy rozkład wejść
Procentowy rozkład wejść
Źródło: Opracowanie własne

Przestawiony wykres obrazuje, że najchętniej czytelnicy portalu najchętniej odwiedzają oferty związane z wózkami widłowymi czołowymi. Każdego miesiąca w badanym okresie przyciągają one ponad 70% ogólnej liczby wejść w kategorię wózki widłowe. Kolejną najchętniej czytaną kategorią są wózki widłowe magazynowe. Stanowią one ok. 1/5 liczby wejść. Trzecią z kolei kategorią są reach trucki, stanowiące od 5-6% odsłon wózków widłowych w każdym miesiącu. Odwiedzający portal najrzadziej w oferty systemowych wózków widłowych oraz wózków przypisanych do kategorii inne. Łącznie nie przekraczają one 2% odsłon.
Również w kategorii wózków widłowych współczynniki zmienności świadczą o zmieniającym się w czasie zainteresowaniu poszczególnymi rodzajami wózków. Współczynniki te przestawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Współczynnik zmienności dla kategorii ofert wyszczególnionych na portalu

rodzaj wózka widłowego

współczynnik zmienności

czołowe

13%

magazynowe

12%

reach truck

9%

systemowe

18%

inne

27%

Źródło: Opracowanie własne

Pomimo, że procentowy udział poszczególnych rodzajów w badanym okresie jest względnie taki sam występują znaczne odchylenia od średniej liczby wejść w dany rodzaj wózka widłowego.
W kategorii tej TOP 10 najchętniej odwiedzanych ofert zdominowały wózki czołowe oraz wózki magazynowe. Stanowiły one odpowiednio sześć i cztery oferty. Szczegółowe zainteresowanie ofertami TOP 10 w maju przestawiono w tabeli 4.

Tabela 4. TOP 10 najchętniej odwiedzanych ofert wózków widłowych w maju

Lp.

Tytuł

Firma

Wejścia w maju

1.

Spalinowy czołowy RX 70-80

Still Polska Sp. z o.o.

248

2.

Wózek widłowy niskiego składowania MITSUBISHI SBV16N

Kuhn Polska Sp. z o.o.

143

3.

STILL RX 60-80 – wózek elektryczny do najcięższych zadań

Still Polska Sp. z o.o.

118

4.

Wózek widłowy MITSUBISHI PBV20-25N z podestem dla operatora

Kuhn Polska Sp. z o.o.

99

5.

Lemarpol - wózek Toyota 7FG25

Lemarpol Wózki Widłowe Sp. z o.o.

97

6.

Wózek czterokołowy HELI CPD15-CJ1 – LONG

MTL ASCO Sp. z o. o.

96

7.

Wózek czołowy Mitsubishi FD18N

Kuhn Polska Sp. z o.o.

95

8.

Wózek MITSUBISHI SBP10-16N

Kuhn Polska Sp. z o.o.

90

9.

Wózek czterokołowy HELI CPD15-CJ2 – LONG

MTL ASCO Sp. z o. o.

89

10.

Wózek widłowy MITSUBISHI PBS20N z miejscem siedzącym dla operatora

Kuhn Polska Sp. z o.o.

88

Źródło: Opracowanie własne

Liderem w tym zestawieniu jest wózek spalinowy czołowy RX 70-80, scharakteryzowany wcześniej w niniejszej analizie. Drugie miejsce zajął wózek widłowy niskiego składowania MITSUBISHI SBV16N. Jego zaletą jest nisko umieszczony środek ciężkości dzięki czemu wózek jest stabilniejszy a praca jest bezpieczniejsza. Wytrzymały i dobrze skonstruowany maszt oraz sprawna hydraulika zapewnia duże poczucie bezpieczeństwa i pewność użytkowania z niemal każdym obciążeniem. Miejsce trzecie to oferta wózka widłowego STILL RX 60-80 – wózek elektryczny do najcięższych zadań. Wózki tej serii są dostępne z udźwigiem nominalnym 6, 7 i 8 ton. Są przeznaczone do pracy w przypadku, gdy czas przeładunku musi być bardzo krótki. Najczęściej są wykorzystywane w przemyśle papierniczym, w produkcji napojów oraz przy budowie maszyn i urządzeń wielkogabarytowych.
 
Procentowy rozkład wejść w oferty TOP 10 w maju przedstawiono na wykresie 5.

Wykres 5. Procentowy udział wejść w oferty wózków widłowych z TOP 10 w maju
 
Procentowy udział wejść ofert ww z Top 10
Procentowy udział wejść ofert ww z Top 10
Źródło: Opracowanie własne

Lider przyciągnął 21% wejść w oferty wózków widłowych z TOP 10 ogółem jednocześnie dystansując kolejną ofertę o 9 punktów procentowych. Drugie i trzecie miejsce odpowiednio 12 i 10% odsłon. Łącznie TOP 3 stanowiło 43% wejść w te oferty. Sześć ofert stanowiło po 8% odwiedzin, a jedna 9%.
Na portalu log4.pl umieszczane są także ofert związane z wyposażeniem magazynów. Oferty te można podzielić na następujące rodzaje:
 • baterie,
 • opony,
 • prostowniki,
 • osprzęt,
 • inne.
Wykres 6. Odsetek wejść w rodzaje wyposażenia w okresie styczeń – kwiecień
 
Odsetek wejść w rodzaje wyposażenia
Odsetek wejść w rodzaje wyposażenia
Źródło: Opracowanie własne

Procentowy rozkład wejść w wyżej wymienione rodzaje wyposażenia przedstawiono na wykresie 6. Można z niego odczytać, że odwiedzający portal najchętniej czytają oferty baterii. W każdy miesiącu stanowią one ponad 40% wejść ogółem w kategorię wyposażenie. Drugą najchętniej czytanym rodzajem wyposażenia są opony, a trzecim prostowniki. Stanowią one odpowiednio od 25 do 32% oraz od 18 – 24% wejść w każdym miesiącu. Niemniej jednak można także zauważyć, że odsetek wejść w kategorię opony sukcesywnie rośnie, natomiast odsłon prostowników spada. Osprzęt stanowi od 1 – 2% odsłon tej kategorii, z kolei kategoria inne od 3 – 4% wejść.
Trendy w kategorii wyposażenie czyli TOP 10 najchętniej wyświetlanych ofert przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. TOP 10 ofert z kategorii wyposażenie w maju

Lp.

Tytuł

Firma

Liczba wejść
w maju

1.

Szereg EPzV oraz EPzV-BS – ogniwa VRLA Sonnenschein

Exide Technologies S.A.

205

2.

Bateria Hawker Water Less® 20

Enersys Sp. z o.o.

151

3.

Akumulatory HOPPECKE trak®air

Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.

135

4.

Opona Trelleborg SKS-900

Trelleborg Industries Polska Sp. z o.o.

111

5.

Opony Solideal Magnum

Camso Polska S.A.

109

6.

Opona Trelleborg Orca

Trelleborg Industries Polska Sp. z o.o.

103

7.

Trelleborg Monarch M?

Trelleborg Industries Polska Sp. z o.o.

102

8.

Solideal Xtreme

Camso Polska S.A.

102

9.

Opona Trelleborg Elite XP

Trelleborg Industries Polska Sp. z o.o.

99

10.

SOLIDEAL RES 550 Seria Magnum

Camso Polska S.A.

99

Źródło: Opracowanie własne

Można zauważyć, że maju na dziesięć ofert, tylko trzy dotyczyły baterii, jednocześnie stanowiły one TOP 3 najchętniej odwiedzanych witryn. Z kolei pozostałe oferty dotyczyły opon. Najwięcej odwiedzin przyciągnęła oferta: Szereg EPzV oraz EPzV-BS – ogniwa VRLA Sonnenschein. Jest to seria akumulatorów, które znajdą swoje zastosowanie w urządzeniach wykorzystywanych na dużych powierzchniach, np. w magazynach. Można je zamontować w przenośnikach podłogowych, maszynach do czyszczenia i elektrycznych pojazdach drogowych. Nadają się do stosowania w branży spożywczej, farmaceutycznej i chemicznej. Drugą z kolei ofertą jest Bateria Hawker Water Less® 20. Akumulatory te są tak zaprojektowane, że zapewniają zdolność pracy przez 20 tygodni bez konieczności uzupełniania poziomu elektrolitu, co znacznie obniża koszty pracy. Trzecią z kolei ofertą pod względem liczby odwiedzin są Akumulatory HOPPECKE trak®air. Są to akumulatory o bardzo długiej żywotności, niższym zużyciu energii i wody. Dzięki szybkiemu ładowaniu ich dostępność w czasie jest bardzo wysoka.
Procentowy udział odsłon tych ofert w wejściach w TOP 10 ogółem przestawiono na wykresie 7.

Wykres 7. Procentowy udział wejść w oferty TOP 10 w maju
 
Procentowy udział wejść ofert w maju
Procentowy udział wejść ofert w maju
Źródło: Opracowanie własne

Najchętniej odwiedzana oferta stanowi 17% wejść w TOP 10 ogółem. Druga i trzecia oferta przyciągają odpowiednio 12 i 11% odsłon. Łącznie oferty TOP 3 stanowiły 40% odsłon ogółem. Dwie oferty stanowią po 9% wejść, a pozostałe po 8%.
W kolejnej części analizy pokazano w jaki sposób liczba ofert przekłada się na średnią liczbę odsłon.

Tabela 6. Średnia liczba wejść na jedną ofertę

Lp.

kategoria

l. ofert

l. wejść ogółem

l. wejść na jedną ofertę

1.

baterie

56

15 512

277

2.

opony

45

10 045

223

3.

prostowniki

35

7 124

204

4.

czołowe

322

38 852

121

5.

magazynowe

120

10 832

90

6.

osprzęt

9

647

72

7.

reach truck

42

2 967

71

8.

systemowe

12

578

48

Źródło: Opracowanie własne

Liczbę wejść w jedną ofertę każdego rodzaju produktu umieszczonego na portalu przedstawiono w tabeli 6. W tabeli nie uwzględniono kategorii inne. Na portalu log.pl ofert dotyczących wózków widłowych czołowych jest najwięcej (322 oferty). Znacznie mniej, bo ponad dwukrotnie jest ofert wózków widłowych magazynowych (120), a trzecie miejsce pod kątem liczby ofert zajmują baterie. Średnia liczba odwiedzin wymienionych rodzajów produktów wynosi 138. Można zauważyć, że pierwsze miejsce pod tym względem zajmują baterie (277 odwiedzin na jedną ofertę), drugie opony (223), a trzecie prostowniki (204). Wózki widłowe magazynowe zajmują czwarte miejsce ze średnią wejść 121, jednakże jest to poniżej średniej liczby odwiedzin.
Zgodnie z przeprowadzoną analizą, można zauważyć, iż pomimo 10% spadku ogólnej liczby wyświetleń w maju w stosunku do kwietnia, zainteresowanie portalem log4.pl w dalszym ciągu jest wysokie. Na podstawie przedstawionych tabel i wykresów związanych z TOP 10 najchętniej odwiedzanych ofert można zaobserwować iż:
 • w maju najchętniej czytane oferty dotyczyły wózków widłowych czołowych i baterii,
 • kategoria wyposażenie TOP 3 została zdominowana przez oferty dotyczące baterii,
 • z kolei w kategorii wózków widłowych największym zainteresowaniem cieszą się wózki czołowe oraz magazynowe.

Warto także zaznaczyć, że liczba ofert niekoniecznie przekłada się na największe jednostkowe zainteresowanie nimi, a odwiedzający portal równie chętnie zaznajamiają się z ofertami, których na portalu jest stosunkowo mało, jak też z tymi, których publikowanych jest najwięcej.

Anna Woźnica

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 02-2021EMIL - 02-2021EMIL - 01-2021EMIL - 01-2021EMIL - 12-2020EMIL - 12-2020EMIL - 11-2020EMIL - 11-2020Zobacz więcej publikacji