NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Droga produktu w inteligentnej fabryce – jak pracują autonomiczne roboty mobilne

Jesper Sonne Thimsen, Sales Director CEE, Mobile Industrial Robots
23 listopada 2020
Droga produktu w inteligentnej fabryce – jak pracują autonomiczne roboty mobilne
Roboty_MiR500
Zanim produkt będzie gotowy do wysyłki do klienta, pokonuje wiele kilometrów w fabrykach i magazynach. Surowce i półprodukty są transportowane z doku odbiorczego do doku wysyłkowego w ramach wieloetapowego procesu. Nawet w zautomatyzowanych środo­wiskach produkcyjnych znaczna część transportu wewnętrznego jest w dużym stopniu uzależniona od pracy ręcznej oraz sprawności wózków widłowych czy paletowych. Poniżej przedstawiamy sześć etapów realizowanych w inteligentnej fabryce z wykorzystaniem autonomicznych robotów mobilnych (ang. autonomous mobile robots, AMR).

Na początek – logistyka zaopatrzeniowa (1)
Przepływy logistyki zaopatrzeniowej koncentrują się wokół doku odbiorczego. Surowce, sprzęt, dostawy, wyposażenie i zwroty trzeba bezpiecznie i efektywnie rozładowywać, sortować, kontrolować i dostarczać tam, gdzie są potrzebne. W większości przypadków do rozładunku kontenerów transportowych i transportu materiałów na terenie całego obiektu używa się wózków widłowych. Stwarzają one jednak ryzyko urazów i uszkodzenia towarów i sprzętu. Gdy wózki widłowe rozładują kontener transportowy na regały w strefie odbioru lub kontroli odbiorczej, wracają do doku. Autonomiczne roboty mobilne ze zintegrowanymi podnośnikami palet mogą następnie samodzielnie transportować palety lub duże towary o nietypowych kształtach i masie do 1000 kg do dowolnego wewnętrznego miejsca przeznaczenia. Roboty AMR stanowią bezpieczną alternatywę dla wózków widłowych lub ręcznych wózków paletowych w transporcie na większe odległości.

Przechowywanie
surowców (2)
Przepływy robocze surowców rozpoczynają się od robotów AMR, które autonomicznie dostarczają materiały produkcyjne do magazynu. Tam roboty mogą je podawać na sprzęt o dużym zasięgu do celów długotrwałego składowania lub dostarczać palety na regały, gdzie mogą być rozpakowywane i składowane w odpowiedni sposób. W obrębie magazynu mniejsze i wysoce konfigurowalne AMR mogą transportować i dostarczać szeroką gamę wózków i pojemników z magazynu do hali produkcyjnej. Pracownicy na linii produkcyjnej nie muszą już ustawiać się przy oknach magazynowych, aby odebrać surowce i utrzymać linie produkcyjne w ruchu. Osoby odpowiedzialne za kontrolę zapasów mogą pozostać na swoich stanowiskach, aby przygotowywać materiały do produkcji – zamiast realizować dostawy w hali produkcyjnej.
Smart_Factory_z_robotami_MiR
Smart_Factory_z_robotami_MiR

Linie produkcyjne i montażowe (3)
Transport materiałów na liniach produkcyjnych i montażowych odbywa się zazwyczaj w dynamicznym, zatłoczonym otoczeniu, w którym niewskazane jest wykorzystanie załogowych wózków widło­wych. Roboty AMR mogą bezpiecznie i sprawnie poruszać się nawet w bardzo dynamicznych środowis­kach. Poza tym ze względu na brak wymaganej infrastruktury można je łatwo przekierować do nowych układów produkcyjnych lub linii montażowych. Można także skonfigurować roboty w taki sposób, aby poruszały się po regularnych „trasach autobusowych”, zatrzymując się w określonych miejscach w celu dostarczenia surowców, podzespołów lub gotowych materiałów. Roboty mogą również odbierać polecenia z innych urządzeń, takich jak przenośniki, lub mogą być wdrażane z systemami dyżurnymi, które pozwalają operatorom zamawiać dostawę lub odbiór zgodnie z zapotrzebowaniem. Większe roboty AMR o udźwigu do 1 tony, z podnośnikami paletowymi mogą dostarczać palety przez całą dobę do stacji dokujących.
Roboty_MiR500_2
Roboty_MiR500_2

Wwysoce zautomatyzowanej hali ramiona robotyczne mogą zdejmować towar z palet, przenosząc go do innych systemów zautomatyzowanych. W przypadku mniejszych procesów materiały można załadowywać i rozładowywać ręcznie lub automatycznie za pomocą kompaktowych autonomicznych robotów mobilnych wyposażonych w hak do ciągnięcia wózków, kosze, półki lub moduły przenośnika.

Produkty gotowe (4), odpady (5) i logistyka zewnętrzna (6)
Po zakończeniu produkcji roboty mobilne obsługują przepływy pracy od montażu końcowego po magazyn wyrobów gotowych i dok wysyłkowy. AMR mogą transportować duże lub ciężkie produkty gotowe, przy których nie jest wskazany transport za pomocą przenośników lub które mogą powodować urazy fizyczne u pracowników podczas ręcznego przenoszenia. Podobnie jak w strefie odbioru roboty AMR pomagają ograniczyć korzystanie z wózków widłowych np. podczas załadunku ciężarówek i kontenerów transportowych. Jednocześnie roboty AMR mogą pomóc w usuwaniu pustych palet, opakowań materiałowych, produktów ubocznych produkcji i innych odpadów z przestrzeni produkcyjnej i dostarczanie ich do miejsc utylizacji. 
 
O Autorze:
Jesper Sonne Thimsen jest dyrektorem sprzedaży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Mobile Industrial Robots (MiR) – szybko rozwijającej się firmie na rynku współpracujących robotów mobilnych. Dołączył do firmy w 2017 roku, aby zarządzać działalnością MiR w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Finlandii. Jesper Sonne Thimsen koncentruje się na rozwijaniu i edukowaniu rynku w obszarze robotów mobilnych. Wspiera zarówno klientów, jak i dystrybutorów MiR. Kluczowe kompetencje Jespera to komunikacja na szczeblu wielokulturowym i wewnątrz organizacji oraz zorientowanie na rozwiązanie. Jesper ma duże doświadczenie w obszarze wprowadzania rozwiązań technicznych na globalne rynki i zarządzania złożonymi platformami dystrybucyjnymi.
Jako były Area Sales Manager w regionie CEE w Universal Robots, Jesper kierował regionalnym zespołem i był odpowiedzialny za sprzedaż duńskich cobotów i regionalne działania PR. Wcześniejsze stanowiska Jespera to m.in. Business Development Director (EMEA), MultiCam (USA), Area Sales Manager (Middle East & APAC), Sirona (DE) i International Key Account Manager (APAC), Purup-Eskofot (DK). Jesper jest absolwentem kierunku Strategic Business Sales, International Business College oraz Aarhus Business School. W wolnym czasie gra w water polo i piłkę nożną, uprawia kickboxing, jego zainteresowania to także podróże, muzyka, szachy i literatura.
 

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 03-2021EMIL - 03-2021EMIL - 02-2021EMIL - 02-2021EMIL - 01-2021EMIL - 01-2021EMIL - 12-2020EMIL - 12-2020Zobacz więcej publikacji