NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Czynniki wspierające bezpieczną pracę w magazynie

Natalia Bauć
9 października 2020
Czynniki wspierające bezpieczną pracę w magazynie
Fot. Log4.pl
Oznakowania komunikacyjne
Pojęcie bezpiecznego magazynu możemy rozpatrywać zarówno w kontekście pracownika, który w pracy powinien przestrzegać określonych norm i zasad, jak i w kontekście pracodawcy, którego zadaniem jest skuteczne ograniczanie czynników zagrażających użytkownikom magazynu i zapobieganie im.
 
Przyczyn zagrożeń w procesach magazynowania jest wiele, warto jednak wyróżnić podstawowe elementy: organizację, technologię, człowieka i technikę. Co zatem wspiera bezpieczną pracę w magazynie? Z punktu widzenia pracodawcy podstawę bezpieczeństwa stanowi oddzielenie strefy pracowników od strefy maszyn, a oprócz tego poprawne i czytelne oznakowanie. Według Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) [1] to pracodawca ma obowiązek ustalenia dróg komunikacyjnych, transportowych i dróg dla pieszych w zakładzie pracy. Muszą być one wykonane i oznakowane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami, które między innymi wymagają, aby ładunki były zabezpieczone zwłaszcza przed upadkiem, przemieszczeniem i zsypywaniem się ze środka transportu. Dlatego już na etapie projektowania magazynu ważny jest prawidłowy podział szlaków komunikacyjnych minimalizujący zagrożenia pojawiające się w momencie kolizji maszyny w ruchu z pieszym pracownikiem.
 
Warto zaznaczyć, że w praktyce to właśnie wózki widłowe wyrządzają najwięcej szkód, a wypadki z ich udziałem należą do najcięższych. Według wstępnych danych statystycznych GUS-u z pierwszego kwartału 2020 roku zgłoszono 14140 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, wśród nich 1251 to pracownicy sektora transportu i gospodarki magazynowej [2]. Ważne, aby zadbać o ten aspekt. W celu minimalizacji zagrożenia powodowanego przez ruch wózków widłowych w magazynach wprowadza się różne rozwiązania, często wynikające ze specyfiki magazynów, prowadzonych w nich prac i wewnętrznych transportów.
 
Detektor stropów to jedna z propozycji firmy Jungheinrich. Dzięki wbudowanemu systemowi detektor automatycznie rozpoznaje, czy wózek widłowy pracuje na zewnątrz, czy w środku hali magazynowej. W momencie wjazdu do budynku prędkość pojazdu jest automatycznie ograniczana [3]. Firma proponuje również system rozpoznający obecność człowieka i innych przeszkód na trasie wózka. System ten przede wszystkim zmniejsza ryzyko kolizji z pieszym i innym pojazdem.
Jungheinrich DFG425s
Fot. Jungheinrich
Jungheinrich DFG425s
Podstawą bezpieczeństwa w transporcie wewnętrznym jest odpowiednie szkolenie operatorów. Przedstawienie zagrożeń na etapie szkolenia pozwala wpłynąć na wyobraźnię przyszłych operatorów maszyn. Okazuje się, że kwalifikacje to nie wszystko. Predyspozycje psychologiczne pracowników już na samym początku mogą zmniejszyć ryzyko i zagrożenia, które pojawiają się w procesach magazynowych.
 
Ostatnim elementem wśród zagrożeń w procesach magazynowych jest technika. Nie ulega wątpliwości, że do wielu wypadków w magazynach dochodzi wskutek zbyt wysokiego tempa pracy i zmęczenia pracowników, ale również przez: zły stan techniczny infrastruktury, brak regularnych badań kontrolnych, brak zabezpieczeń, liczne uszkodzenia i uderzenia różnego typu urządzeniami [4]. Jednym z podstawowych elementów infrastruktury magazynowej szczególnie na to podatnym są regały. Jak możemy zabezpieczyć je przed uszkodzeniami?
 
W Polsce coraz większe zainteresowanie wzbudzają zabezpieczenia z elastycznego tworzywa sztucznego absorbującego energię uderzenia. Produktem o takich cechach są odbojnice regałowe wykonane z tworzywa. Ich ważną zaletą jest to, że nie wymagają tzw. kotwienia, dzięki czemu nie niszczą podłogi. Inne rozwiązania stosowane w przypadku regałów to m.in. bariery, ochraniacze czy słupki [5].
 
Zarówno logistyka, jak i bezpieczeństwo stanowią ważną część prawidłowego funkcjonowania organizacji, niezależnie od jej branży i obszaru działań. Zapewnienie bezpieczeństwa należy również do najważniejszych powinności pracodawcy wobec każdego pracownika. Środowisko pracy musi spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa narzucone odgórnie przez instytucje zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy. Każde, nawet najmniejsze udogodnienie na rzecz bezpieczeństwa pracy w magazynie może być bardzo pożyteczne w przyszłości – dlatego nie można rezygnować z ich wprowadzania, nawet kiedy pozornie ich wartość nie jest duża.
 
Źródła:
[1] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U.03.169.1650.
[2] Główny Urząd Statystyczny, Wypadki przy pracy w pierwszym kwartale 2020 roku – dane wstępne.
[3] YouTube, Detektor wysokości stropu Jungheinrich, [on-line], 14.06.2020, https://www.youtube.com/watch?v=_JgPXBiAi_E.
[4] Logizer, 8 najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy w magazynach, [on-line], 14.06.2020, https://logizer.pl/wypadki/.
[5] Główny Mechanik, Bezpieczny magazyn, [on-line], 14.06.2020, https://glowny-mechanik.pl/2017/06/16/bezpieczny-magazyn/4/.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 09-2020EMIL - 09-2020EMIL - 08-2020EMIL - 08-2020EMIL - 06-2020EMIL - 06-2020EMIL - 05-2020EMIL - 05-2020Zobacz więcej publikacji