NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Wyniki finansowe UPS za I kwartał 2012

7 maja 2012
Wyniki finansowe UPS za I kwartał 2012
Wyniki finansowe UPS za I kwartał 2012

 

 

„Wyniki te są dowodem na to, że UPS dostarcza swoim klientom rozwiązania niezbędne w stale zmieniających się warunkach rynkowych” – powiedział Scott Davis, prezes i dyrektor generalny UPS. „Zamierzamy dalej inwestować i rozwijać innowacyjne usługi usprawniające handel międzynarodowy, które zapewnią nam długofalowy sukces”.

Wykres_2.JPG
Wykres_2.JPG

W okresie tym firma UPS dostarczyła blisko 1 mld przesyłek (wzrost o 4,3%). Źródłem wzrostu był szybki rozwój e-handlu, połączony z rosnącym popytem na rozwiązania w obszarze przesyłek o niskiej wadze. W marcu UPS poinformowało o zamiarze przejęcia TNT Express. Zakup ten rozszerzy dodatkowo portfolio rozwiązań i zwiększy zasięg geograficzny firmy. Uzupełniające się mocne strony obu organizacji pozwolą stworzyć skoncentrowaną na kliencie platformę globalną oraz zająć pozycję lidera w branży logistycznej.

Pozycja gotówkowa
W kwartale zakończonym 31 marca, UPS wygenerowało przepływy pieniężne w wysokości 1,8 mld USD. Wydatki kapitałowe wyniosły 417 mln USD (w tym wydatki na trzy samoloty B-767). Firma dokonała odkupu 7,1 mln akcji za kwotę ok. 550 mln USD oraz wypłaciła dywidendy o łącznej wartości 534 mln USD.

W lutym UPS poinformowało o podniesieniu o 10 proc. regularnie wypłacanej dywidendy kwartalnej do 0,57 USD na akcję. Firma utrzymuje lub podnosi wysokość swojej dywidendy od ponad czterech dziesięcioleci i potroiła wypłaty od momentu wejścia na giełdę w 1999 roku.

Wykres_1.JPG
Wykres_1.JPG


W I kwartale przychody w segmencie przesyłek krajowych w USA wzrosły o 6,1% dzięki wzrostowi dziennej liczby przesyłek o 4,5%. Zysk operacyjny wzrósł o 13% w stosunku do poziomu z tego samego okresu ubiegłego roku, zaś marża wzrosła o 70 punktów bazowych.

Dzienna liczba przesyłek odroczonych wzrosła o 9,9%. Wzrost o 5% odnotowano również w zakresie liczby przesyłek UPS Next Day Air®, głównie dzięki rozwojowi sektora internetowej sprzedaży detalicznej. Liczba przesyłek lądowych wzrosła o 4% dzięki silnemu popytowi na przewóz przesyłek o niskiej wadze. Wzrost przychodów na przesyłkę uzyskany dzięki wyższym wskaźnikom bazowym i dopłatom paliwowym, został zrównoważony zmieniającą się mieszanką produktów i klientów oraz wzrostem znaczenia e-handlu.

W I kwartale firma osiągnęła kolejny etap rozwoju: milionowy użytkownik zapisał się do programu UPS My Choicesm – unikatowego rozwiązania dostawczego wprowadzonego przez UPS w październiku 2011 roku. Użytkownicy My Choicesm otrzymali ponad 7 mln przesyłek i wykorzystywali usługę do wygodnego kontrolowania dostaw 1 mln przesyłek.

Wykres_3.JPG
Wykres_3.JPG

Przychody w segmencie przesyłek międzynarodowych wyniosły 2,97 mld USD, co oznacza wzrost o 23% w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Przychody na przesyłkę nieco spadły, choć po uwzględnieniu kursów walut wzrosły o 2%. Dodatkowo negatywny wpływ na wzrost rentowności wywarła dalsza słabość rynku azjatyckiego oraz wzrost liczby przesyłek wewnątrz regionu. Segment usług eksportowych UPS rósł szybciej niż rynek, osiągając tempo 5,4%. Solidne wyniki odnotowano w Europie i Meksyku oraz w obrocie wewnątrzazjatyckim. Marża operacyjna spadła do 13,8% wskutek wzrostu kosztów paliwa, zmianom w mieszance produktowej oraz w strukturze obrotów handlowych.

W I kwartale firma UPS zwiększyła posiadaną ładowność towarową o ponad 50 proc. w okresie 20 tygodniowych lotów do Ameryki Łacińskiej i poszerzyła infrastrukturę lotniczą ruchu z zachodnim Meksykiem wprowadzając regularne loty do Guadalajary.

Wykres_4.JPG
Wykres_4.JPG

Zysk operacyjny w segmencie łańcucha dostaw i spedycji wzrósł o 19% przy wzroście przychodów o 1,3%. Marża operacyjna wzrosła o 120 punktów bazowych do 7,7%. Marża operacyjna w spedycji wzrosła w wyniku rozwoju rozwiązań indywidualnych i usług pośrednictwa, a także wskutek poprawy wydajności. Jednak negatywny wpływ na przychody wywarły spadki tonażu oraz rentowności wskutek utrzymywania się nadmiernych mocy przewozowych na rynku.


Popyt na rozwiązania UPS dla sektora opieki zdrowotnej był źródłem wzrostu przychodów w logistyce. Marża operacyjna wzrosła, pomimo dalszych inwestycji w sieć obsługi tego sektora. Wcześniej w tym miesiącu UPS poinformowało o wprowadzeniu pierwszej w branży opcji przyspieszonego transportu frachtowych przesyłek o dużej wadze między USA a Meksykiem. Usługa UPS CrossBorder Connect™ umożliwia obecnie klientom nadawanie drogą lądową ciężkich ładunków przy krótszych czasach przewozu w stosunku do tradycyjnych przewoźników LTL.

Perspektywy
„Firma UPS osiągnęła wzrost zysków zgodny z naszymi oczekiwaniami, głównie dzięki wynikom w segmentach przesyłek krajowych w USA oraz łańcucha dostaw i spedycji” – powiedział Kurt Kuehn, dyrektor finansowy UPS. „Nasze wyniki odzwierciedlają siłę naszego globalnego portfolio oraz zdolność modelu operacyjnego UPS do adaptacji do zmiennych warunków. Tym samym nadal z optymizmem spodziewamy się, że zysk na akcję rozwodnioną za 2012 r. wyniesie 4,75-5,00 USD, co oznaczałoby wzrost o 9-15% w stosunku do wyników skorygowanych z 2011 r.”.
Małgorzata Kubaś,
Euro RSCG Sensors

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 02-2021EMIL - 02-2021EMIL - 01-2021EMIL - 01-2021EMIL - 12-2020EMIL - 12-2020EMIL - 11-2020EMIL - 11-2020Zobacz więcej publikacji