NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

PARTNERZY BIZNESOWI

Polskie_Stowarzyszenie_Techniki_Magazynowej
Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej (PSTM) działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień statutu, uchwalonego na zebraniu założycielskim w dniu 2 lutego 2012roku. Siedzibą PSTM jest Poznań,...

Wymiana handlowa z Chinami – jaki transport wybierają polskie firmy?

DB Schenker
Wymiana handlowa z Chinami – jaki transport wybierają polskie firmy?
Wymiana handlowa z Chinami – jaki transport wybierają polskie firmy?

Który rodzaj transportu w wymianie handlowej z Chinami jest współcześnie najbardziej optymalny?

Wybór optymalnego środka transportu uwarunkowany jest potrzebami klienta, jego planami biznesowymi, specyfiką towaru i fazą cyklu życia produktu.

Najczęściej wybierany przez klientów jest transport oceaniczny. Jego główna zaleta to możliwość konsolidowania dużej ilości towaru w jednej przesyłce, co sprzyja optymalizacji kosztów. Transport oceaniczny wybierany jest zwłaszcza wtedy, gdy czas nie odgrywa krytycznej roli dla sukcesu rynkowego produktu, a towar jest stosunkowo odporny na warunki atmosferyczne. Niektórzy klienci wykorzystują transport oceaniczny jako „przedłużenie” swojego magazynu, redukując w ten sposób poziom zapasów. Warta podkreślenia jest szeroka oferta DB Schenker dla drobnicy kontenerowej w handlu z Dalekim Wschodem. Dzięki niej klienci nie muszą wypełniać całego kontenera – mogą wysyłać częściej małe partie towarów, co w wielu branżach pozytywnie wpływa na konkurencyjność produktu.

Transport oceaniczny stanowi zwykle pierwszy wybór także wtedy, gdy rynek „nasyci się” danym produktem. Jako przykład można podać rynek nawigacji samochodowych, których sprzedaje się znacząco mniej niż jeszcze kilka lat temu, stąd nowe urządzenia nie muszą trafiać do sklepów z tak dużą częstotliwością, jak w czasie największego popytu.

Kto wybiera transport lotniczy?

Klienci, którzy w swojej ofercie mają towary szybko rotujące lub dostarczane bezpośrednio na linię produkcyjną. Taka sytuacja ma miejsce choćby w przypadku innowacji produktowych w branży elektronicznej, niespodziewanie dużego popytu na daną kolekcję w branży odzieżowej, czy dostaw na linię produkcyjną w branży samochodowej. Priorytetem dla klientów jest wówczas dostępność produktu, a potencjalne koszty utraconych możliwości znacznie przekraczają koszty transportu lotniczego.
Szczególny przypadek stanowi grupa produktów, które ze względu na swoją budowę, właściwości fizyko-chemiczne oraz wartość, powinny być transportowane drogą lotniczą. Kluczowe jest wówczas maksymalne skracanie czasu przewozu produktu, liczby przeładunków, a co za tym idzie, minimalizacja ryzyka uszkodzenia towaru.

Co z transportem kolejowym? Czy jego popularność rzeczywiście wzrasta?

Tak, zainteresowanie firm rośnie. Transport kolejowy jest wykorzystywany już nie tylko do przewożenia towaru o dużych gabarytach. Dzięki rosnącej liczbie połączeń między Polską i Dalekim Wschodem, staje się coraz bardziej konkurencyjny i jest dostępny dla coraz większej liczby firm, zarówno w eksporcie, jak i w imporcie.

Transport kolejowy jest coraz ciekawszym rozwiązaniem dla klientów skoncentrowanych na kosztach zaangażowania kapitału. W wielu przypadkach okazuje się, że kilkunastodniowy czas dostawy między Europą i Dalekim Wschodem, oferowany przez transport kolejowy jest najkorzystniejszym rozwiązaniem przy uwzględnieniu wszystkich kosztów ponoszonych przez firmę.

Źródło: DB Schenker
Foto: DB Schenker

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 03-2021EMIL - 03-2021EMIL - 02-2021EMIL - 02-2021EMIL - 01-2021EMIL - 01-2021EMIL - 12-2020EMIL - 12-2020Zobacz więcej publikacji