NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Trendy w transporcie drewna i papieru

AsstrA
18 września 2018
Trendy w transporcie drewna i papieru
Fot. shutterstock_80653699
Trendy_w_transporcie_drewna

Wraz ze wzrostem popularności zrównoważonego biznesu wzrasta również wykorzystanie naturalnych elementów budowlanych, takich jak drewno. Większa wrażliwość na kwestie środowiskowe i zrównoważony rozwój podniosły standardy produktów i usług oraz oczekiwania Klientów. Nowe wymagania stawiane są również logistyce, która powinna dążyć do optymalizacji i koordynacji przepływu towarów, by odpowiadać na potrzeby rynku i tym samym minimalizować negatywny wpływ na środowisko. Realizacja ekologicznych koncepcji w logistyce nie jest łatwym zadaniem. Niemniej AsstrA-Associated Traffic AG znalazła złoty środek.

Łańcuch dostaw drewna łączy w sobie leśników, przetwórców i operatorów transportowych. Od 2013 r. wszyscy członkowie łańcucha dostaw drewna i papieru zobligowani są do wywiązywania się z zobowiązań prawnych w zakresie pozyskiwania drewna pochodzącego z i spoza UE, wykorzystywanego następnie do produkcji materiałów budowlanych. Systemy certyfikacji, takie jak Forest Stewardship Council (FSC) i Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej (PEFC), zyskały szerokie uznanie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. System FSC stosuje podejście odgórne, sprawdzając stan lasów. Zaś system PEFC został zintegrowany z globalną gospodarką leśną i w celu kontroli lasów zatrudnia niezależnych ekspertów, którzy nadzorują również wszelkie działania prowadzone na terenach leśnych, a także cały cykl produkcyjny, począwszy od pozyskania drewna, po otrzymanie produktu końcowego. Dostawcy usług logistycznych zobligowani są do znajomości wszystkich międzynarodowych przepisów dotyczących łańcuchów dostaw drewna i papieru.

Sellas_Ekaterina
Fot. AsstrA
Sellas_Ekaterina
Mając na uwadze rosnące wymagania w zakresie dostaw drewna, wyrobów z drewna i desek, pod koniec 2014 r. międzynarodowa grupa transportowo-logistyczna AsstrA-Associated Traffic AG utworzyła dedykowany dział AsstrA Wood and Paper Logistics (AWPL) składający się z doświadczonych ekspertów ds. transportu drewna. Zespół AWPL z Kierownikiem Ekateriną Sellas na czele skutecznie realizuje projekty transportu drewna zapewniając, że ładunek spełnia międzynarodowe standardy wymagane przez sprzedawców detalicznych.

Logistyka łączy wszystkich członków łańcucha dostaw i integruje technologie ułatwiające przepływ usług, surowców, półproduktów i gotowych wyrobów. Wszystkie procesy dotyczące drewna, produktów z drewna i desek, takie jak wycinka, obróbka, przetwarzanie, transport i składowanie muszą być zorganizowane w odpowiedni sposób. Szacuje się, że rocznie w Europie dostarczanych jest 350 milionów ton surowców drzewnych i produktów o wartości 7,5 miliarda euro. Świadczenie usług logistycznych dla danego sektora jest niezwykle intratne, niemniej wymaga szczególnej uwagi w zakresie polityki ochrony środowiska. AsstrA nieustannie śledzi światowe standardy i międzynarodowe trendy dotyczące ekologicznej logistyki i ekologicznej działalności biznesowej”, podkreśla Ekaterina Sellas.

Verbilovich, Vitalij_Kierownik_Działu_Badań_i_Rozwoju_w_AsstrA
Fot. AsstrA
Verbilovich, Vitalij_Kierownik_Działu_Badań_i_Rozwoju_w_AsstrA
Takie podejście przynosi rezultaty. „W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2018 roku specjaliści z działu AsstrA Wood and Paper Logistics zrealizowali ponad 7 800 zamówień na transport drewna, co stanowi o 9% więcej niż w tym samym okresie minionego roku", zauważa Vitalij Verbilovich, Kierownik Działu Badań i Rozwoju w AsstrA.

W pierwszej połowie 2017 roku grupa kapitałowa AsstrA dostarczyła 137 000 ton drewna, wyrobów z drewna i desek. W tym samym okresie w 2018 r. dział AsstrA Wood and Paper Logistics przetransportował już 291 000 ton. Zamówienia na transport drewna i papieru stanowią 12,18% całego wolumenu przewozów AsstrA. Ponadto zamówienia te generują 11,2% łącznych przychodów grupy kapitałowej.

AsstrA realizuje przewozy drewna i wyrobów z drewna głównie na trasach Włochy-Polska, Rosja-Niemcy, Białoruś-Polska, Francja-Polska i Rosja-Rumunia. Przemysł drzewny i papierniczy w tych regionach jest wysoko rozwinięty, a pozyskiwanie surowców leśnych i przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju są w danych krajach szczególnie przestrzegane”, zauważa Ekaterina Sellas.

AsstrA

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 05-2020EMIL - 05-2020EMIL - 04-2020EMIL - 04-2020EMIL - 03-2020EMIL - 03-2020EMIL - 02-2020EMIL - 02-2020Zobacz więcej publikacji