NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Technologie pogranicza

20 czerwca 2016
Technologie pogranicza
Technologie pogranicza

Wdrożenie cyfrowego obiegu dokumentów do 2020 r., w ramach Unijnego Kodeksu Celnego, który wszedł w życie 1 maja br., ma być kolejną technologią usprawniającą działanie Służb Celnych. Już teraz szereg rozwiązań technologicznych skutecznie wspomaga pracę zarówno Służb Celnych, jak i Służb Straży Granicznej.

Z dniem 1 maja br. wszedł w życie Unijny Kodeks Celny (UKC), który zastąpił Wspólnotowy Kodeks Celny. Dzięki wprowadzeniu m.in. cyfrowego obiegu dokumentów do 2020 r. ma on ujednolicić, przyspieszyć i uprościć procedury celne. Jak wskazano w UKC, wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych powinno mieć istotne znaczenie m.in. dla zapewnienia skuteczności kontroli celnych. – Elektroniczny obieg dokumentów powinien ułatwić wymianę informacji, a co za tym idzie przyśpieszyć realizację działań Służb Celnych. System ten jest kolejnym krokiem w procesie cyfryzacji i informatyzacji polskich przejść granicznych, która miała swój początek wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej – mówi Andrzej Oliński, Dyrektor Pionu Klientów Kluczowych z firmy technologicznej T4B.

Zewnętrzna granica UE
Odkąd Polska przystąpiła w 2004 r. do UE zewnętrzna granica Wspólnoty przebiega m.in. wzdłuż wschodnich granic Polski. Według danych Straży Granicznej w minionym roku tylko na tym odcinku została ona przekroczona 46 mln razy w przypadku osobowego ruchu granicznego. Wraz z wejściem Polski do UE i strefy Schengen, rozbudowano i zmodernizowano przejścia graniczne z Ukrainą, Białorusią i Rosją, które wyposażono w rozwiązania technologiczne usprawniające pracę służb oraz podnoszące bezpieczeństwo naszych granic.
Sterowanie ruchem pojazdów

Pracę na przejściach granicznych ułatwiają przede wszystkim systemy sterowania ruchem pojazdów osobowych i ciężarowych. Pozwalają one za pomocą sygnalizacji świetlnej na automatyczne kierowanie pojazdów w odpowiednie miejsca odprawy, wyznaczając pojazdom drogę do wjazdu na stanowiska kontrolne. – Systemy sterowania ruchem pojazdów osobowych i ciężarowych na przejściach granicznych, gdzie ruch pojazdów jest bardzo duży, pozwalają na efektywną pracę służb, oferując szereg usprawnień. Sterowanie ruchem pojazdów odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale pod nadzorem ludzkim. Rozwiązanie to, razem z rozpoznawaniem numerów tablic rejestracyjnych oraz kodów kontenerów, jest elementem systemu Kontroli Ruchu Pojazdów, wykorzystywanego również w zakładach produkcyjnych czy logistyce – wyjaśnia Andrzej Oliński.

Rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych
Przejścia graniczne na wschodzie Polski dysponują systemami rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych oraz kodów przewożonych kontenerów. Ich działanie polega na automatycznym odczytywaniu numerów rejestracyjnych, wykonywaniu zdjęć pojazdów i przesyłaniu ich do bazy danych. W przypadku kontenerów zdjęcia wykonywane są w ruchu, a następnie zostają poddane analizie, w celu rozpoznania numeru kodu kontenera.


Wspomniany system usprawnia monitorowanie ruchu granicznego, umożliwiając zarządzanie i wymianę danych pomiędzy przejściami granicznymi oraz centralą w Ministerstwie Finansów. Działa on m.in. w Dorohusku, Hrebennem, Kroczowej, Medyce, Koroszynie, Grzechotkach.
Mobilne terminale

Funkcjonariusze Służby Celnej pracują nie tylko na przejściach granicznych, ale również w terenie. Aby móc sprawnie wykonywać swoją pracę, wymagają dostępu do baz danych, którymi posługują się pracownicy stacjonarni w punktach odprawy celnej. Grupy mobilne dysponują systemem łączności tj. terminalami zainstalowanymi w pojazdach, które pozwalają na zdalny dostęp do baz danych Służby Celnej. Skraca to czas kontroli oraz poprawia jej skuteczność.
Na przejściach granicznych działa również wiele innych rozwiązań technologicznych: od monitoringu, przez system kontroli dostępu, po technologie służące do wykrywania obiektów będących przedmiotem przemytu. Wszystkie one pomagają Służbie Celnej odprawiać oraz poddawać kontroli dziennie dziesiątki tysięcy osób przekraczających granicę.

Źródło: T4B

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 03-2021EMIL - 03-2021EMIL - 02-2021EMIL - 02-2021EMIL - 01-2021EMIL - 01-2021EMIL - 12-2020EMIL - 12-2020Zobacz więcej publikacji