NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Polecamy

Szkolenie specjalistów przeglądu regałów

Red
4 września 2017
Szkolenie specjalistów przeglądu regałów
Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, działając w ramach swoich statutowych obowiązków, podejmuje działania zmierzające do wdrażania dobrych praktyk w użytkowaniu konstrukcji regałowych w magazynach. Stowarzyszenie promuje stosowanie najlepszych rozwiązań dla organizacji pracy w magazynie, zalecamy stosowanie obowiązkowych przepisów ale również norm określających sposoby bezpiecznego użytkowania sprzętu i wyposażenia w magazynie.
 
Norma PN-EN: 15635, dla użytkowników regałów magazynowych jest podstawowym dokumentem normatywnym, stosowanie się do wytycznych zawartych w normie, jest nie tylko oznaką stosowania dobrych praktyk, ale przede wszystkim bezpiecznym użytkowaniem regałów. Norma nakłada na przedsiębiorcę obowiązek wyznaczenia PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety) – osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemów składowania w magazynie.
 
Kierując się przepisami prawa oraz wytycznymi zawartymi w normie PN-EN: 15635 Stowarzyszenie  organizuje kolejne szkolenie certyfikowanych Specjalistów PRSES, zakończone egzaminem ze znajomości zagadnień z programu szkolenia.
 
Kiedy: 22 września 2017 roku
Gdzie: Hotel 500 Stryków
 
Eksperci Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej przygotowali program zawierający pięć bloków tematycznych zapewniających wszechstronną wiedzę na temat użytkowania i przeglądów regałów magazynowych zgodnie z obowiązującą normą i przepisami prawa.
 
Szczegóły na temat szkolenia na stronie http://fbwm.pl/pierwsze-szkolenie-prses,0,156.htm
 
 PRSES_szkolenie-uczestnicy
Specjalista PRSES będzie gwarantem jakości procesów eksploatacyjnych realizowanych zgodnie z normą i przepisami prawa, co zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i jakości pracy w magazynie. Poprzez swoje kompetencje przyczyni się do wzrostu efektywności i jakości użytkowania regałów magazynowych, wydłużając okres eksploatacyjny systemów składowania.
 
Red
Foto: Log4.pl

Pliki do pobrania:

  • PRSES - oferta szkolenia
    NORMA PN-EN: 15635, dla wszystkich mających kontakt z systemami składowania i regałami, jest drogowskazem postępowania, a stosowanie się do wytycznych zawartych w normie jest nie tylko oznaką stosowania dobrych praktyk, ale może przede wszystkim zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania.

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 05-2018EMIL - 05-2018EMIL - 04-2018EMIL - 04-2018EMIL - 03-2018EMIL - 03-2018EMIL - 02-2018EMIL - 02-2018Zobacz więcej publikacji