NAJBARDZIEj POPULARNE OFERTY

Systemy ochronne

14 stycznia 2013
Systemy ochronne
Systemy ochronne

W magazynach przechowywane są towary o znacznej wartości, stworzenie warunków do bezpiecznego ich przechowywania, bez narażania na utratę jakości towarów lub kradzieżą leży w interesie przedsiębiorcy. Stosowane systemy ostrzegawcze i monitoringu wizyjnego tworzące jeden system bezpieczeństwa, same muszą być bezpieczne, odporne na ingerencje z zewnątrz. System ochrony magazynu powinien być obsługiwany tylko przez osobę upoważnioną i nie może zostać wyłączony innymi wyłącznikami. Konstrukcja powinna uniemożliwić łatwe i niedozwolone manipulowanie nim.

W systemach alarmu włamania najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch (PIR) i czujniki magnetyczne (kontaktrony) umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych (wzbudzenie czujnika powoduje alarm). System przeważnie uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika. Systemy alarmowe nie są skomplikowane w obsłudze, a zwiększają bezpieczeństwo obiektu (firma, magazyn, garaż itp.).

Często dodatkowym elementem do systemu alarmu zabezpieczającego przed włamaniem jest system antynapadowy, zrealizowany w formie pilota lub ukrytego przycisku alarmowego. Klawiatury kodowe posiadają funkcję wybierania kodu "pod przymusem", która powoduje uruchomienie systemu alarmu napadu - cichy alarm, wezwanie ochrony. Główne elementy składowe systemu alarmu włamania, w skład którego najczęściej wchodzą, to:

  • centrala alarmowa wyposażona w układ sterujący całym systemem, zasilacz i akumulator
  • klawiatura alarmowa (inaczej zwana manipulatorem kodowym, za pośrednictwem tego urządzenia użytkownik komunikuje się z centralą, błędnie potocznie nazywana szyfratorem)
  • różnego typu czujniki i detektory
  • sygnalizatory (urządzenia akustyczne lub akustyczno-optyczne sygnalizujące zadziałanie systemów alarmowego - alarm, sabotaż itp.)
  • dialer telefoniczny (urządzenie przekazujące informacje na temat systemu - alarm, załączenie/wyłączenie czuwania - za pomocą sieci telefonii stacjonarnej)
  • moduł GSM (urządzenie przekazujące informacje na temat systemu - alarm, załączenie/wyłączenie czuwania - za pomocą sieci komórkowej GSM)
  • radiopowiadomienie (urządzenie przekazujące informacje na temat systemu - alarm, załączenie/wyłączenie czuwania - na odległość do kilkunastu kilometrów, za pomocą fal radiowych)
  • radiolinia (nadajnik z pilotami umożliwiającymi załączenie/wyłączenie czuwania, wyzwolenie opóźnienia na wejście do obiektu, wyzwolenia alarmu napadowego)
  • blokady (urządzenia uniemożliwiające kradzież, dostęp lub ucieczkę)

Istotną grupę wśród systemów alarmowych stanowią systemy alarmów przeciwpożarowych. Najczęściej oparte są one o optyczne czujki dymu, czujki ognia oraz przyciski ręcznego powiadamiania- zgodnie z normą EN-54 nazywane Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi (w skrócie ROP). W dużych obiektach często posiadają połączenie ze strażą pożarną oraz współdziałają z innymi systemami ochrony p.poż. - automatycznymi systemami gaśniczymi (zraszacze wodne, systemy gaszenia gazem), systemy nawiewowe i oddymiania, awaryjne oświetlenie, dźwiękowy system ostrzegania (DSO) itp.

Bezpieczeństwo towarów jest w wielu wypadkach, kluczowym elementem współpracy z klientami, którzy rezygnując z własnych magazynów i dystrybucji powierzają wyspecjalizowanym firmom towary znacznej wartości. Ich utrata lub uszkodzenie, powoduje straty, które czasami trudno odtworzyć, dlatego systemy bezpieczeństwa zabezpieczają przed znacznymi stratami w sytuacjach ekstremalnych, kradzieży czy pożaru.

Bhpowiec
 

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?
Netplozja - wybuchowe strony internetowe

EMIL - Elektroniczny miesięcznik informacji logistycznej

EMIL - 02-2021EMIL - 02-2021EMIL - 01-2021EMIL - 01-2021EMIL - 12-2020EMIL - 12-2020EMIL - 11-2020EMIL - 11-2020Zobacz więcej publikacji